Rasta duomenų rinkinių: 65
Publikuota: 2023-01-13 Atnaujinta: 2023-12-11 VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų registravimo duomenys: purškimo ar sėjos būsena; purškimo ar sėjos numeris; KŽS numeris; lauko numeris; lauko plotas ha; augalų atpažinties kodas; panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimas; purškimo ar sėjos pradžios data ir laikas; purškimo ar sėjos pabaigos data ir laikas; purškimo įregistravimo data ir laikas; purškiamo ar sėjamo ploto erdviniai duomenys (purškiamo ploto centro x,y koordinatės)

7
0
0