Duomenų struktūros apraše pateikiama detali metodika kaip atlikti pirminio duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašo failą (ŠDSA). Iš ŠDSA suformuoti atvirų duomenų rinkinio struktūros aprašą (ADSA) arba ADSA suformuoti pagal jau publikuotą atvirų duomenų rinkinį.

Kaip parengti duomenų struktūros failus detaliai aprašyta https://atviriduomenys.readthedocs.io/dsa/index.html