Kas yra atvirų duomenų rinkinys?

Atvirų duomenų rinkinys – duomenys, kuriems suformuotas metaduomenų aprašymas, atitinkantis Duomenų katalogo žodyno (angl. Data Catalog Vocabulary (DCAT); https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/) reikalavimus, atvertų duomenų struktūra yra aiškiai apibrėžta, o patys duomenys yra parengti ir teikiami naudojimui technologiškai atvirais formatais pagal rinkiniui taikomas naudojimo sąlygas

Ką reiškia sąvoka Dokumentų rinkinys? Koks šios sąvokos santykis su samprata "atvirų duomenų rinkinys"?"

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatyme pateikiamai savokų apibrėžimai: Dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis. Skaitmeninių dokumentų rinkinys (toliau – dokumentų rinkinys) – informacinių technologijų priemonėmis sudarytų ir metodiškai susistemintų dokumentų visuma, įskaitant juos apibūdinančius duomenis (toliau – metaduomenys). Atvirų duomenų rinkinys tai Dokumentų rinkinys parengtas ir publikuotas atviram naudojimui.