Sharing good examples of open data increases their value and can inspire other data users to follow in your example when creating new services or in other ways to expand the reuse value of open data

Submit a new use case

https://github.com/OfficeGovLT/powerbi-ma…

Panaudojant Valstybės duomenų agentūros ir Registrų centro atvirus duomenis, sukurti Lietuvos administracinio suskirstymo failai TopoJSON formate. Jie leidžia Microsoft Power BI duomenų analizės ir atvaizdavimo įrankyje Power BI Desktop spalvinti Lietuvos žemėlapį pagal turimus teritorinio administracinio suskirstymo duomenis. Palaikomi 3 administraciniai lygiai …

None

https://github.com/tomasrasymas/Lithuania…

Priemonė, kuri surenka duomenis iš Registrų Centro ir Sodros, surinktus duomenis išsaugo MySQL duomenų bazės formatu. Iš surinktų duomenų skaičiuojam juridinių asmenų bankroto tikimybė.

None

https://www.neurotechnology.com/

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria Panevėžio miestas ir regionas – kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios darbo rinkos poreikius, stoka. 2020 m. Panevėžio plėtros agentūros užsakymu atlikta studentų skaičiaus didinimo Panevėžio mieste studija atskleidė, kad aukštosiose ir profesinėse mokyklose nesurenkamos studentų …

None

https://dayqanalytics.eu/

BIfree SODRA aplikacija yra sukurta su Qlik Sense atviriems Sodros duomenims analizuoti. Šioje aplikacijoje galima nemokamai analizuoti daugiau kaip 40 tūkst. Lietuvos juridinių vienetų (kuriuose dirba daugiau kaip 1,2 mln. darbuotojų) darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų tendencijas pagal sektorių, veiklą, savivaldybę. Taip pat …

None

http://www.s2p.lt/

„Klaipėda ID“ sprendžia problemą, kaip pritraukti investuotojų į prioritetinius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos sektorius (projektas kitaip vadinamas "Klaipėda dirba"). Šiam tikslui "S2P" sukūrė sprendimą „IBM Cognos Analytics“ platformoje. Ši platforma yra naudota kuriant didžiausius Lietuvoje analitikos sprendimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, …

None

https://www.vilantis.ai/

Lietuvos inovacijų centrui buvo reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais. „Vilantis“ sukurtas įrankis leidžia kaupti aktualius duomenis apie Mokslo ir studijų institucijų (MSI) …

None

https://www.kryptis.lt/

Tauragės rajono savivaldybė ieškojo Vaikų ugdymo perspektyvos (VUP) programos, kuri būtų susieta su Gyventojų, Mokinių registrais. „Dizaino kryptis“ sukūrė sprendimą, kuris pilnai automatizuoja vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas procedūras, taip užtikrinant jų efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinant savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams tenkančią …

None

https://coetus.lt/

Stumbrai – dideli gyvūnai, dažniausiai gyvenantys bandomis, todėl patekę į ūkininkų laukus neretai juos ištrypia, išguli, taip sukeldami žalą žemės ūkio pasėliams, daržovėms ir kitam ūkininkų turtui. Kėdainių rajonas yra viena iš geriausiai žemės ūkį išvysčiusių savivaldybių, todėl, stumbrams pasiekus ūkininkų ir …

None

https://www.kryptis.lt/

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, …

None

https://www.manokonkursas.lt/

"Mano konkursas" sprendimas skirtas mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimui Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose. Kauno rajono savivaldybei pasiūlyta visose jai pavaldžiose perkančiosiose organizacijose įdiegti viešųjų pirkimų administravimo platformą „Mano konkursas“, kurios pagalba galima formuoti būtiniausius dokumentus: pirkimo planą, pirkimo žurnalą, …

None

https://www.synopticom.com/

Sprendimas skirtas Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenai, analizei ir vertinimui. Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo kokybės užtikrinimo ir švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – surinkti duomenis apie švietimo sistemos funkcionavimą, atlikti duomenų analizę, detaliai išnagrinėti esamą švietimo situaciją, būklę, identifikuoti …

None

https://github.com/sirex/metrikai/blob/ma…

Romos katalikų bažnyčios metrikų ranka rašyto teksto automatinio skaitmeninimo eksperimentas, kurio rezultatas - eilučių aptikimas ir eilutėje esančių atstumų tarp raidžių aptikimas ir raidžių pasvirimo kampo aptikimas.

None

https://www.kaggle.com/sirexo/similar-gro…

Lietuvos Respublikos Seimo narių balsavimų analizė, lyginant Seimo frakcijų poliškumą, pagal atiduotus balsus, panaudojat dimensijų mažinimo algoritmą. Šiuo atveju, dimensijos yra visi balsavimai vykę kiekvienos kadencijos metu, sumažinti iki vienos dimensijos.

None