Rasta duomenų rinkinių: 7
Publikuota: 2023-03-16 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Sąraše pateikiami juridinio asmens teises turinčių bei išregistruotų (arba iš Juridinių asmenų registro išbrauktų) religinių organizacijų (teisinės formos – tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos ir religinės bendruomenės ar bendrijos) duomenys. Pagrindinis duomenų šaltinis – Juridinių asmenų registras, tačiau duomenys papildyti „religinės krypties“ požymiu ir valstybės pripažinimo požymiu, kurie registre neatspindimi.

87
0
0
Publikuota: 2022-06-02 Atnaujinta: 2024-03-18 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiami Teisingumo ministerijos, kaip asignavimų valdytojo, duomenys apie asignavimų dalį, kuri numatyta TM asignavimuose kaip valstybės biudžeto dotacija savivaldybių biudžetams valstybei vykdant savo įsipareigojimus pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Duomenys pateikiami apie šias deleguotas funkcijas: pirminė teisinė pagalba, civilinė būklės aktų registravimas, duomenų teikimas Gyventojų registrui.

2
0
0