Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 23

Šalinti filtrus Nenumatytas atverti

Medicininiai vaizdai kartu su aprašais, visų sričių, ypatingai rentgenogramos. Praktiškai tai neturėtų būti atviri duomenys, labiau sudaroma prieiga prie jų produktų vystymo ir vertinimo tikslais.

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Medicininiai vaizdai kartu su aprašais, visų sričių, ypatingai rentgenogramos. Praktiškai tai neturėtų būti atviri duomenys, labiau sudaroma prieiga prie jų produktų vystymo ir vertinimo tikslais.

Registravimo data: 2022-02-12 18:44:18

Atnaujinimo data: 2022-02-24 16:39:22

NTR išrašų gavimas su istorija

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

NTR išrašų gavimas su istorija

Registravimo data: 2022-02-12 18:22:42

Priverstinio išieškojimo duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Priverstinio išieškojimo duomenys

Registravimo data: 2022-02-12 17:51:29

Atnaujinimo data: 2022-04-04 20:25:50

Duomenys apie išmokėtas subsidijas mikroįmonėms

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Duomenys apie išmokėtas subsidijas mikroįmonėms

Registravimo data: 2022-02-12 17:42:34

Atnaujinimo data: 2022-02-15 16:03:17

VMI importo/eksporto duomenys ir kryptys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

VMI importo/eksporto duomenys ir kryptys

Registravimo data: 2022-02-12 17:40:20

Atnaujinimo data: 2022-02-14 15:34:24

VMI skolininkų informacija, fiziniai asmenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

VMI skolininkų informacija, fiziniai asmenys

Registravimo data: 2022-02-12 17:39:54

Atnaujinimo data: 2022-02-14 16:40:49

Kasmetinis kitų energijos šaltinių ir jų kiekių (išskyrus gamtines dujas ir šiluminę energiją iš šilumos tinklų) pastatams šildyti suvartojimas

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Kasmetinis kitų energijos šaltinių ir jų kiekių (išskyrus gamtines dujas ir šiluminę energiją iš šilumos tinklų) pastatams šildyti suvartojimas 1-2 butų ir daugiabučiuose pastatuose. Pastatų imtys turi atitikti nustatyto šildomo ploto imtis. Duomenys nuo 2010 metų, o vėliau kiekvienų metų duomenys. (Nėra suvestinių duomenų)

Registravimo data: 2022-02-12 17:33:20

Kasmetinis šiluminės energijos iš šilumos tinklų pastatams šildyti suvartojimas

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Kasmetinis šiluminės energijos iš šilumos tinklų pastatams šildyti suvartojimas 1-2 butų ir daugiabučiuose pastatuose. Pastatų imtys turi atitikti nustatyto šildomo ploto imtis. Duomenys nuo 2010 metų, o vėliau kiekvienų metų duomenys. (Nėra suvestinių duomenų)

Registravimo data: 2022-02-12 17:31:23

Metereologinio radaro duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

LHMT operuojamų meteorologinių radarų gryni(raw) duomenys

Registravimo data: 2021-07-02 18:57:11

Atnaujinimo data: 2021-09-14 14:27:11

Lietuvos renovacijos žemėlapis

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra vykdydama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa savo tinklalapyje pateikia Lietuvos renovacijos žemėlapį (https://map.betalt.lt/map) kuriame pateikia informaciją apie visus šalyje renovuotus ir renovuojamus daugiabučius. Tačiau informacija pateikiama nepatogiu formatu ir nėra tinkama analizėms atlikti.

Registravimo data: 2021-06-18 10:28:29

Atnaujinimo data: 2021-08-31 17:17:53

Nekilnojamo turto kadastro duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Reikalingos NT sklypų GIS ribos, kur atributikoje būtų nurodyta ar sklypas privatus/valstybinis, kokia yra sklypo žemės paskirtis.

Registravimo data: 2021-04-20 09:52:49

Atnaujinimo data: 2021-08-24 16:26:22

Patinka: 1

Informacinių technologijų projektai

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Viešųjų pirkimų tarnyba

Per 2019 m. įvykdytų IT pirkimų statistika

Registravimo data: 2020-09-29 10:36:52

Atnaujinimo data: 2021-04-27 11:47:51