Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 37

Šalinti filtrus Jau atverta

Mokiniai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokiniai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:49:14

Atnaujinimo data: 2022-11-25 11:12:07

Komentarai: 1

Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Labas diena, kadangi jau yra viešai prieinamas "Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapis", reikalingi ir erdviniai duomenys. Pvz. rengiant teritorijų planavimo dokumentus iš online žemėlapio neįmanoma greitai ir patogiai atlikti teritorijos analizės.

Registravimo data: 2022-10-18 11:00:32

Atnaujinimo data: 2022-10-18 15:35:42

Darbo užmokesčio struktūros statistinis tyrimas

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos statistikos departamentas

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2022-06-08 21:58:25

Atnaujinimo data: 2022-06-16 10:02:40

Kirtimų leidimų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė miškų tarnyba

Kirtimų leidimų informacinėje sistemoje (http://www.amvmt.lt/kirtleidimai/) duomenys pateikiami puslapiais be galimybės juos eksportuoti kokiu nors strutūrizuotų duomenų formatu. Dėl to kiekvieną kartą prieš analizuojant šiuos duomenis reikalingas nemažas rankinis darbas duomenų paruošimui.

Registravimo data: 2022-04-14 16:51:09

Eismo ribojimų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2022-04-05 15:37:46

Statistikos departamento atviri duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Bendri Lietuvos ekonomikos duomenys

Registravimo data: 2022-03-09 13:32:09

Registrų centro atviri duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Registrų centro apie Lietuvos įmonių pardavimo pajamas ir veiklos pelną

Registravimo data: 2022-02-17 10:15:14

Atvira Sodra

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Sodros darbo užmokesčio informacija

Registravimo data: 2022-02-17 10:13:32

Ieškomų asmenų žinybinis registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ieškomų asmenų žinybinis registras

Registravimo data: 2022-02-12 18:58:02

Atnaujinimo data: 2022-02-17 10:45:47

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės iš politinės, technologinės, naudotojo ir verslo pusių. Lietuvos rodikliai: elektrinių transporto priemonių registracijos istorija. Lietuvos rodikliai: įkrovimo taškų skaičius (tikslai / prognozės).

Registravimo data: 2022-02-12 18:49:20

Atnaujinimo data: 2022-02-28 13:28:42

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys (surinkti 2014-2020 m.). Duomenų bazėse reikalingi kintamieji: Demografiniai ir kiti bendrieji mokinių duomenys (lytis, amžius, mokymosi programa ir kt.), bendrieji duomenys apie mokyklą (mokomoji kalba, savivaldybės kodas, vietovės tipas), mokinių pasiekimų testų rezultatai (atskirų testų klausimų rezultatai, aritmetinis ir standartizuotas surinktų taškų vidurkis pagal atskirus dalykus, dalyko sritys, gebėjimų grupės, pasiekimų lygiai/pasiekimų grupės), mokinio klausimyno duomenys (mokinių atsakymai į NMPP klausimyno klausimus, klausimų grupės: SEK kintamieji, mokyklos klimatas/kultūra, mokėjimas mokytis) ir kiti NMPP klausimyno mokymosi kontekstą atspindintys kintamieji.

Registravimo data: 2022-02-12 18:47:07

Atnaujinimo data: 2022-02-28 13:59:17

Patinka: 1

Kultūros vertybių registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros vertybių registras

Registravimo data: 2022-02-12 18:04:14

Atnaujinimo data: 2022-02-25 13:51:35

Duomenys apie išmokėtas subsidijas mikroįmonėms

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Duomenys apie išmokėtas subsidijas mikroįmonėms

Registravimo data: 2022-02-12 17:42:34

Atnaujinimo data: 2022-12-22 08:17:04

Duomenys apie vidutinius kiekvienos paskirties šildomų pastatų ilgį, plotį, aukštį, šildomų aukštų kiekį, vidutinį šildomų patalpų aukštį ir vidutinį šildomą plotą.

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Duomenys apie vidutinius kiekvienos paskirties šildomų pastatų ilgį, plotį, aukštį, šildomų aukštų kiekį, vidutinį šildomų patalpų aukštį ir vidutinį šildomą plotą. (Nėra suvestinių duomenų)

Registravimo data: 2022-02-12 17:34:24

Atnaujinimo data: 2022-04-04 20:33:44

Lietuvos universitetų stidijų programų aprašai ir paskaitų sandai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pageidauju dviejų duomenų rinkinių, kuriuos turėtų teikti visi Lietuvos valstybiniai universitetai: - stidijų programų aprašai - studijų programoje minimų paskaitų sandai (svarbiausia literatūros sąrašas, kuriuo buvo remtasi ruošiant paskaitos turinį) Šie dokumentai yra kartais viešai pasiekiami, o kartai tik studijuojantiems studentams. Be to yra viešinama tik naujasia sandų versija. Reiktų išsaugoti sandų keitimosi istoriją. Paslaugos, kurios atsivertų atvėrus šiuos duomenis: - galimybė palyginti studijų turinį su kitų pažangiausių universitetų turiniu. - galimybė universitetą pabaigusiems studentams gauti jų studijų programos atnaujinimus, kompetencijai atnaujinti. - galimybė identifikuoti besidubliuojančias/panašias studijų programas. - pateikti pasiūlymų studijų programos patobulinimams, verslui įvertinus, ko trūksta studijų programoje. Dėl sudėtingo duomenų surinkimo pastangos reikalingos tokiai analizei padaryti yra per didelės, atvėrus duomenis (ypač paskaitų sandus) būtų atvertos durys verslui atlikti studijų programos vertinimą.

Registravimo data: 2022-01-28 16:38:44

Atnaujinimo data: 2022-02-23 09:51:33