Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 31

Šalinti filtrus Jau atverta

Kirtimų leidimų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė miškų tarnyba

Kirtimų leidimų informacinėje sistemoje (http://www.amvmt.lt/kirtleidimai/) duomenys pateikiami puslapiais be galimybės juos eksportuoti kokiu nors strutūrizuotų duomenų formatu. Dėl to kiekvieną kartą prieš analizuojant šiuos duomenis reikalingas nemažas rankinis darbas duomenų paruošimui.

Registravimo data: 2022-04-14 16:51:09

Eismo ribojimų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2022-04-05 15:37:46

Registrų centro atviri duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Registrų centro apie Lietuvos įmonių pardavimo pajamas ir veiklos pelną

Registravimo data: 2022-02-17 10:15:14

Atvira Sodra

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Sodros darbo užmokesčio informacija

Registravimo data: 2022-02-17 10:13:32

Ieškomų asmenų žinybinis registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ieškomų asmenų žinybinis registras

Registravimo data: 2022-02-12 18:58:02

Atnaujinimo data: 2022-02-17 10:45:47

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės iš politinės, technologinės, naudotojo ir verslo pusių. Lietuvos rodikliai: elektrinių transporto priemonių registracijos istorija. Lietuvos rodikliai: įkrovimo taškų skaičius (tikslai / prognozės).

Registravimo data: 2022-02-12 18:49:20

Atnaujinimo data: 2022-02-28 13:28:42

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys (surinkti 2014-2020 m.). Duomenų bazėse reikalingi kintamieji: Demografiniai ir kiti bendrieji mokinių duomenys (lytis, amžius, mokymosi programa ir kt.), bendrieji duomenys apie mokyklą (mokomoji kalba, savivaldybės kodas, vietovės tipas), mokinių pasiekimų testų rezultatai (atskirų testų klausimų rezultatai, aritmetinis ir standartizuotas surinktų taškų vidurkis pagal atskirus dalykus, dalyko sritys, gebėjimų grupės, pasiekimų lygiai/pasiekimų grupės), mokinio klausimyno duomenys (mokinių atsakymai į NMPP klausimyno klausimus, klausimų grupės: SEK kintamieji, mokyklos klimatas/kultūra, mokėjimas mokytis) ir kiti NMPP klausimyno mokymosi kontekstą atspindintys kintamieji.

Registravimo data: 2022-02-12 18:47:07

Atnaujinimo data: 2022-02-28 13:59:17

Patinka: 1

Kultūros vertybių registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros vertybių registras

Registravimo data: 2022-02-12 18:04:14

Atnaujinimo data: 2022-02-25 13:51:35

Duomenys apie vidutinius kiekvienos paskirties šildomų pastatų ilgį, plotį, aukštį, šildomų aukštų kiekį, vidutinį šildomų patalpų aukštį ir vidutinį šildomą plotą.

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Duomenys apie vidutinius kiekvienos paskirties šildomų pastatų ilgį, plotį, aukštį, šildomų aukštų kiekį, vidutinį šildomų patalpų aukštį ir vidutinį šildomą plotą. (Nėra suvestinių duomenų)

Registravimo data: 2022-02-12 17:34:24

Atnaujinimo data: 2022-04-04 20:33:44

Lietuvos universitetų stidijų programų aprašai ir paskaitų sandai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pageidauju dviejų duomenų rinkinių, kuriuos turėtų teikti visi Lietuvos valstybiniai universitetai: - stidijų programų aprašai - studijų programoje minimų paskaitų sandai (svarbiausia literatūros sąrašas, kuriuo buvo remtasi ruošiant paskaitos turinį) Šie dokumentai yra kartais viešai pasiekiami, o kartai tik studijuojantiems studentams. Be to yra viešinama tik naujasia sandų versija. Reiktų išsaugoti sandų keitimosi istoriją. Paslaugos, kurios atsivertų atvėrus šiuos duomenis: - galimybė palyginti studijų turinį su kitų pažangiausių universitetų turiniu. - galimybė universitetą pabaigusiems studentams gauti jų studijų programos atnaujinimus, kompetencijai atnaujinti. - galimybė identifikuoti besidubliuojančias/panašias studijų programas. - pateikti pasiūlymų studijų programos patobulinimams, verslui įvertinus, ko trūksta studijų programoje. Dėl sudėtingo duomenų surinkimo pastangos reikalingos tokiai analizei padaryti yra per didelės, atvėrus duomenis (ypač paskaitų sandus) būtų atvertos durys verslui atlikti studijų programos vertinimą.

Registravimo data: 2022-01-28 16:38:44

Atnaujinimo data: 2022-02-23 09:51:33

Verslo apskaitos standartai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-12-13 20:41:05

Atnaujinimo data: 2021-12-17 16:53:20

Komentarai: 1

Klaipedos miesto detalieji planai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žemėlapiai

Registravimo data: 2021-12-02 15:51:37

Atnaujinimo data: 2021-12-20 09:53:07

Komentarai: 1

Transporto srautai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Sveiki, Su kolegomis diskutuojame apie https://www.engadget.com/google-ai-traffic-lights-research-environment-pollution-070132356.html?guccounter=1 Galvodami, gal padaryti OpenSource projektą, kur paspręsti šį klausimą. Ar yra miestai LT kurie dalinasi (planuoja dalintis) srautais ir šviesaforų duomenimis? Bei turi šią problemą? Jei ne čia pataikiau, gal galite nukreipti kur turėčiau rašyti dėl šių duomenų. Ačiū.

Registravimo data: 2021-11-09 08:46:56

Atnaujinimo data: 2021-11-15 10:51:02

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika.

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika. Prašau paviešinti valstybei priklausančių aukštųjų mokyklų administruojamų studentų bendrabučių skaičių, adresus ir projektinius numatytus gyventojų skaičius (galimai ir užimtumą). Duomenys reikalingi tyrimams apie studijų kokybę Lietuvoje, tad kartu ir ekonominę, bei investicinę aplinką. Taip pat duomenų prieinamumas prisidėtų prie skaidrumo. Dalis duomenų jau dabar skelbiama ŠMM portale skiltyje Veikla >Turto vertinimas perdavimas ir pardavimas. Tačiau duomenys ne pilni, trūksta standarto. Pavyzdžiui nenurodyti aukštųjų mokyklų administruojamų bendrabučių adresai. Duomenys pateikiami pdf formatu. Taip pat šiuos duomenis sunku rasti. Statistika apie kitos paskirties nekilnojamą turtą perduotą administruoti aukštosioms mokykloms, taip pat galėtų būti skelbiama.

Registravimo data: 2021-09-21 10:03:19

Atnaujinimo data: 2022-02-24 09:33:19

Komentarai: 1

Savivaldybėse dirbančių mokytojų pagal specialybes skaičius

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Šiuo metu yra pateikti duomenų rinkiniai pagal tai, kokią kvalifikaciją turi mokytojai pagal savivaldybes (Pedagogų kvalifikacija pagal savivaldybes), ir (Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai). Labai domintų informacija, kiek ir kokių mokytojų turi savivaldybėse esančios konkrečios mokymo įstaigos, arba kiek galima arčiau mokymo įstaigų tipo.

Registravimo data: 2021-06-18 14:29:18

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:35:04

Komentarai: 1