Can't find a dataset, or have suggestions for an existing dataset? Then please look at already created requests for datasets. If you can't find the needed request - create a new one

Create a request

Subscribers 3

Request views: 23

Vykstant diskusijoms apie mokesčių reformą, mokesčių progresyvumo lygį, turto ir pajamų mokesčių santykį, bei pasirodant informacijai, kad tam tikros grupės naudojasi daug lengvatų, visuomenei ir tyrėjams būtų naudinga gebėti įvertinti:

1) Koks yra efektyvus mokesčių progresyvumo lygis? Kaip de-facto sumokėti mokesčiai priklauso nuo pajamų dydžio
2) Kiek gali skirtis tas pačias pajamas gaunančių žmonių sumokami mokesčiai?
3) Kaip pasikeistų surenkami mokesčiai skirtingais tarifais apmokestinus turtą?

Atsakyti į šiuos klausimus padėtų lentelė apie asmenų turtą, pajamas ir sumokėtus mokesčius.

Idealiu atveju, asmens lygmens (be galimybės atsekti konkretų asmenį), formatu:
[mokestiniai metai, asmens pseudo-id, turtas, pajamos, mokesčiai].

Galima ir pateikti agreguotus skaičius pagal rėžius:
[metai, turto rėžis, pajamų rėžis, mokesčių rėžis, asmenų kiekis].

Svarbu, kad informacija būtų apjungta vienoje lentelėje, nes tai įgalintų suprasti sąryšius tarp kintamųjų.

Status Submited
Registration date Nov. 13, 2023, 10:45 p.m.
Renew date Nov. 13, 2023, 10:45 p.m.
Like: 2

Comments

Only logged in users can leave a comment