Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 12

Šalinti filtrus AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla" Darbuotojų suvestinė atnaujinama kas ketvirtį: Darbuotojų skaičius, Darbuotojų vidutinis amžius, Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą, Darbuotojams suteikti mokymai, Pasiskirstymas pagal pareigybes, Darbo valandų skaičius, Darbo stažas, Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) pagal pareigybes, Galiojantys sertifikatai, reikalingi darbo funkcijoms atlikti, Darbuotojų įsitraukimo lygis, %

AB "Smiltynės perkėla"

Dokumentų valdymo sistemos duomenys atnaujinami kartą per metus. Teikiami dokumentų kiekiai temomis: Generalinio direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Valdybos posėdžių protokolai, Akcininkų susirinkimų protokolai, Darbuotojų susirinkimo protokolai, Susirašinėjimo su Susisiekimo ministerija pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, Susirašinėjimas su įstaigomis ir institucijomis darbo klausimais dokumentai, Susirašinėjimo su miestų ir rajonų savivaldybėmis darbo klausimais dokumentai, Susirašinėjimo su darbuotojų profesinėmis sąjungomis dokumentai, Pasitarimų su darbuotojų profesinėmis sąjungomis protokolai, Patikrinimų bendrovėje dokumentai, Susirašinėjimo su valdyba bendrovės veiklos klausimais dokumentai, Tarnybiniai pranešimai, Gautų dokumentų registras, Siunčiamų dokumentų registras, Bendras trumpo saugojimo dokumentų registras.

AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla" Finansinių rodiklių suvestinė atnaujinama kartą per metus: Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas Nuosavas kapitalas Pajamos, iš viso Sąnaudos, iš viso EBITDA Grynasis pelnas Ankstesniųjų metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) Pervedimai iš rezervų Paskirstytas pelnas Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams) Banko paskolų likutis laikotarpio pabaigai Investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikės investicijos Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno sąlyginio darbuotojo darbo užmokestis

AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla" Infrastruktūros suvestinė atnaujinama kartą per metus: Žemė su krantinėmis Pastatai Statiniai Vandens sunaudojimas bendrovėje Elektros energijos suvartojimas bendrovėje

AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla" Viešųjų pirkimų suvestinė atnaujinama kartą per mėnesį: Sudarytų sutarčių, įvykdžius pirkimų procedūras, sąrašas Pirkimų, kuriems taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, sąrašas Pirkimų, kuriems taikomi kainos ir kokybės arba sąnaudų vertinimo kriterijus, sąrašas Pirkimų sąrašas iš 1 tiekėjo Pirkimų sąrašas, kurie nevykdomi per/iš CPO Mažos vertės pirkimų ataskaitų sąrašas Įvykusių pirkimų registracijos sąrašas Planuojamų vykdyti pirkimų poreikiai

AB "Smiltynės perkėla"

AB "Smiltynės perkėla" perkeltų keltais keleivių ir transporto priemonių suvestinė: Perkeltų transporto priemonių, neskaitant dviračių ir motociklų, suvestinė (vnt.); Lengvasis automobilis, priekabos, krovininis iki 3,5t (M1, O1, O2, SE, N1) (vnt.); Autobusas iki 5t, automobilis gyvenamasis namas (M2, M1-SA) (vnt.); Krovinis automobilis virš 3,5t iki 12t, priekabos iki 10t (N2, O3) (vnt.); Autobusas virš 5t, krovinis automobilis virš 12t, priekaba virš 10t (M3, N3, O4) (vnt.); Perkeltų keleivių suvestinė (vnt.); Mopedas, motociklas, keturratis (L1-L5; L1e-L7e) (vnt.); Perkeltų dviračių suvestinė (vnt.); Maršrutas Klaipėda-Smiltynė-Klaipėda. Adresas Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla) ir Danės g. 1 (Senoji perkėla).

AB "Smiltynės perkėla"

AB Smiltynės perkėla" Keltų duomenų suvestinė atnaujinama kartą per metus: Keltų kuro sunaudojimas Keltų alyvos sunaudojimas Keltų vandens sunaudojimas Keltų išdirbtos valandos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į aplinką, tonos CO2/ 1 000 keltų darbo val. Keltų kiekis Keltų pajėgumai (perkėlimo galimybės) Incidentų keltuose skaičius Keltų prastovų skaičius dėl gedimo


Nerandate norimo duomenų rinkinio?