Rasta duomenų rinkinių: 2
Publikuota: 2023-01-05 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos standartizacijos departamentas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Kaupiama ir pateikiama informacija apie Lietuvos standartus (standarto žymuo, pavadinimas, išleidimo data, panaikinimo data, taikymo sritis lietuvių ir anglų kalbomis, kita informacija), nacionalinių, tarptautinių ir Europos standartų projektus, jų rengimo etapus, ryšius su galiojančiais standartais, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetus (LST TK) ir jų ryšius su tarptautinių standartizacijos institucijų ir Europos standartizacijos organizacijų technikos komitetais. Standartų tekstai atvirų duomenų formatu negali būti pateikti, kadangi standartai yra autorių teisių objektas.

361
0
0
Publikuota: 2021-09-06 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos standartizacijos departamentas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Kaupiami šie standartų terminų duomenys: terminas, termino apibrėžtis, terminą patvirtinęs subjektas, atitikmenys kitomis kalbomis, statusas (teiktinas ar neteiktinas taikyti, pasenęs ar pakeistas), termino sukūrimo ir, jei yra, jo pakeitimo data, taikymo sritis (ICS).

309
0
0