Rasta duomenų rinkinių: 13
Publikuota: 2024-06-07 Atnaujinta: 2024-06-07 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) vykdytus gamintojų, įgaliotųjų atstovų, importuotojų, platintojų ir paslaugos teikėjų planinius ne maisto gaminių ir paslaugų tikrinimus. Šių tikrinimų tikslas - padidinti vartotojų ekonominę gerovę ne maisto produktų srityje, apsaugoti gyventojų sveikatą ir ūkinės veiklos laisvę vartotojams, teikiamą ne maisto gaminių ir paslaugų srityje bei teisės aktų reikalavimų užtikrinimą šiose srityse. Patikrinimus atlieka VVTAT valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Duomenys apima laikotarpį nuo 2004m. iki šių dienų. Ekonominės veiklos vykdytojų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis VVTAT direktoriaus įsakymu patvirtintomis Tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklėmis. Šių patikrinimų metu Tarnybos darbuotojai stebi ekonominės veiklos vykdytojų veiką, ją analizuoja ir vertina, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus ne maisto produktų saugos bei ženklinimo srityse. Rinkinyje nurodomos tikrinimo pradžios, pabaigos ir tikrinimo akto surašymo datos, tikrinamo objekto tipas, objekto JAR kodas ir pavadinimas, patikrinimą inicijavusios institucijos pavadinimas, tikrinime dalyvavusių darbuotojų iš įmonės pusės skaičius bei patikrintų produktų skaičius.

18
0
0
Publikuota: 2021-03-19 Atnaujinta: 2023-10-14 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos iniciatyva atliktų ne maisto produktų bandymų struktūrą. Duomenys klasifikuojami pagal ne maisto produktų rūšį, metus ir atliktų bandymų skaičių

70
0
0
Publikuota: 2021-03-10 Atnaujinta: 2023-10-14 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinyje pateikiamas Lietuvos Respublikoje licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas. Duomenys klasifikuojami pagal kelionių organizatoriaus licencijos numerį, licencijos išdavimo datą, prekės ženklą, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, pažymėjimo tipą, veikiančio asmens tipą (juridinis ar fizinis asmuo), paslaugų teikimo vietų adresus bei interneto svetainę.

262
0
0
Publikuota: 2021-03-10 Atnaujinta: 2023-10-14 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinyje pateikiamas neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas. Duomenys sąraše klasifikuojami pagal apgyvendinimo paslaugų teikėjo tipą, licencijos numerį, apgyvendinimo vietos pavadinimą (jei tai fizinis asmuo - asmens vardą ir pavardę), oficialų įmonės pavadinimą, įmonės kodą, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresą bei vietovę.

263
0
0
Publikuota: 2021-03-10 Atnaujinta: 2023-10-14 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinyje pateikiamas klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas. Sąraše duomenys klasifikuojami pagal apgyvendinimo paslaugų teikėjo vietovę, apgyvendinimo paslaugų teikėjui suteiktą klasę, apgyvendinimo paslaugų tipą, pažymėjimo numerį, apgyvendinimo objekto pavadinimą, apgyvendinimo objekto adresą, apgyvendinimo paslaugų teikėjo klasės galiojimo terminą, įmonės pavadinimą arba fizinio asmens vardą, pavardę bei įmonės kodą.

171
0
0