Rasta duomenų rinkinių: 36
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie išduotus leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais Lietuvos respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams (pavadinimas, leidimo Nr., leidimo galiojimo data, veikliosios medžiagos,klasifikavimas, ženklinimas, naudojimo reglamentas, patvirtinta etiketė) Pateikiama informacija apie išduotus leidimus tiekti rinkai augalų apsaugos produktus išimties tvarka 120 d. (pavadinimas, leidimo Nr., leidimo pradžios ir pabaigos datos, veikliosios medžiagos,klasifikavimas, ženklinimas, naudojimo reglamentas, patvirtinta etiketė)

61
0
3417
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (pavadinimas, registracijos Nr., registracijos galiojimo data, veikliosios medžiagos,klasifikavimas, ženklinimas, naudojimo reglamentas, patvirtinta etiketė, direktoriaus įsakymas, kuriuo registruota/keista registracija augalų apsaugos produktas)

112
0
31222
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie atliktus agrochemijos srities patikrinimus (tikrinimą atlikęs teritorinis padalinys; tikrinimo data; metodinė sritis; tikrinimo sritis; tikrinimo pobūdis; rizikingumo kategorija; tikrinimo rūšis; pildyti veiklos priežiūros klausimynai; ūkio subjektams nustatyti veiklos neatitikimai (pastabos, mažareikšmiai ir kt. neatitikimai); tikrinamas objektas; žyma, ar paimtas mėginys; žyma, kad tikrinta turgavietėje; žyma, kad tikrinta su kita institucija)

46
0
4458
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie atliktus fitosanitarinius tikrinimus (tikrinimą atlikęs teritorinis padalinys; tikrinimo data; žyma, kad tikrinami ne LR ūkio subjektai; metodinė sritis; tikrinimo sritis; tikrinimo pobūdis; rizikingumo kategorija; tikrinimo rūšis; pildyti veiklos priežiūros klausimynai; ūkio subjektams nustatyti veiklos neatitikimai (pastabos, mažareikšmiai ir kt. neatitikimai); tikrinamas objektas; žyma apie ūkio subjekto informavimą dėl numatomo patikrinimo; žyma, ar paimtas mėginys; įtariami kenksmingi organizmai; rasti kenksmingi organizmai; registruotas kenkėjo židinys; žyma, kad tikrinta turgavietėje; žyma, kad tikrinta su kita institucija)

38
0
4395
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie iš viso atliktų patikrinimų skaičių pagal kontroliuojamas sritis, nurodomas neatitikusių reikalavimus siuntų skaičius, dažniausiai pasitaikantys neatitikimai (patikrintų siuntų ir iš jų neatitikusių skaičius per tam tikrą laikotarpį, kokio pobūdžio siuntų neatitikimai pasitaikė dažniausiai minimu laikotarpiu)

12
0
4178
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie ūkio subjektus, kuriems suteikta teisė medinę pakavimo medžiagą ir (arba) medieną, skirtos jai gaminti, ženklinti Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 nustatytu ženklu (ūkio subjekto pavadinimas; veiklos vykdymo adresas; kontaktinė informacija)

65
0
4395
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietas, pripažintas tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti (pažymėjimo numeris; pažymėjimo išdavimo data; ūkio subjekto pavadinimas; sandėlio / terminalo tipas ir numeris; sandėlio / terminalo adresas) Pateikiama informacija apie Patikrinimo vietas, pripažintas tinkamomis atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams laikyti (pažymėjimo numeris; pažymėjimo išdavimo data; ūkio subjekto pavadinimas; sandėlio / terminalo adresas)

115
0
4301
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie kenksmingųjų organizmų tyrimų rezultatus per tam tikrą laikotarpį (patikrinimą atlikęs teritorinis padalinys; rajonas (pagal tikrinimo vietą); patikrinimo trukmė (min.); tikrinimo vietos pavadinimas; tikrinimo vietos plotas; tikrinimo vietos ploto matavimo vienetai; tikrinamo objekto pavadinimas; tikrinamo objekto veislė; tikrinamo objekto kilmės šalis; tikrinamo objekto patikrintas kiekis; tikrinamo objekto bendras kiekis; tikrinamo objekto kiekio matavimo vienetai; įtariamas kenksmingasis organizmas; paimtas mėginys su požymiais; mėginio tyrimų rezultatai; mėginio paskirtis; kas paimta mėginiui; tiriamo objekto mėginys; mėginio dydis; mėginio dydžio matavimo vienetai)

14
0
4590
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie išduotus fitosanitarijos sertifikatus per tam tikrą laikotarpį (išdavimo data; sertifikato numeris; būsena; fitosanitarinio sertifikato tipas; šalis gavėja; transporto priemonė; produkcijos KPN kodas, produkcija; produkcijos kiekio matavimo vnt.; produkcijos kiekis; produkcijos kilmės šalis; krovinio rizikos grupė)

17
0
4028
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie į Nacionalinį sąrašą įrašytas veisles, išbrauktas veisles, veislių palaikytojų ir selekcininkų įgaliotųjų atstovų sąrašus. Pateikiama informacija apie atliktų ūkinio vertingumo tyrimo duomenis.

9
0
11863
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie žemės ūkio augalų (išskyrus bulves) aprobuotus ekologinius sėklinius pasėlius (pagal pareiškėjų pateiktą informaciją) (augalų rūšių grupę, augalo rūšis, veislę, aprobuotą plotą, ha, pripažintą kategoriją, išbrokuotą plotą, ha, iš viso aprobuotą plotą (su išbrokuotais), ha

7
0
4112
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie žemės ūkio augalų (išskyrus bulves) aprobuotus sėklinius pasėlius (augalų rūšių grupę, augalo rūšis, veislę, aprobuotą plotą ha, pripažintą kategoriją, išbrokuotą ploąs ha, iš viso aprobuotą plotą (su išbrokuotais), ha

57
0
3622