Rasta duomenų rinkinių: 1
Publikuota: 2022-11-28 Atnaujinta: 2024-05-07 Aplinkos apsaugos agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiami duomenys apie importuotas iš trečiųjų šalių, eksportuotas į trečiąsias šalis, įvežtas iš kitų ES šalių ir išvežtas į kitas ES šalis fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas bei jų mišinius. Suminiai duomenys pateikti atskirai pagal medžiagas ir mišinius, šalį, medžiagos prigimtį (regeneruota (RG) ar nenaudota (NE)) ir veiksmą (importuota iš trečiųjų šalių (IM), eksportuota į trečiąsias šalis (EK), įvežta iš kitų ES šalių (IS) ir išvežta į kitas ES šalis (IS)).

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
13
0
6957