Priemonė, kuri surenka duomenis iš Registrų Centro ir Sodros, surinktus duomenis išsaugo MySQL duomenų bazės formatu. Iš surinktų duomenų skaičiuojam juridinių asmenų bankroto tikimybė.