Publikavimo data: 2023-01-16 09:06:21
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 488 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 481 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 446 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 476 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 581 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 447 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 691 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 526 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 463 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 461 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 602 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 556 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 437 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 505 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1367 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 684 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 876 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 567 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Švietimas 598 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 513 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 633 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 629 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 566 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 521 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 291 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 61 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 703 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 557 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 388 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 153 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 958 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 525 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 527 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 475 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 153 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 216 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 265 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 158 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 161 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 270 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 140 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 133 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 44 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 42 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 150 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 56 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 182 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 147 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 141 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 116 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 60 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 80 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 92 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 45 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 143 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 166 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 114 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 102 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 134 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 187 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 223 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 274 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 234 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 201 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 229 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 119 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 118 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 110 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 141 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 417 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 321 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 292 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 292 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 327 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 426 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 333 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 300 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 156 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 360 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 317 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 369 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 134 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 147 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 280 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 299 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 248 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 261 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 283 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 228 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 399 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 423 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 244 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 306 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 204 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 169 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 131 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 97 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 276 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 231 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 217 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 115 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 174 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 171 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 146 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 157 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 165 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 158 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 387 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 163 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 170 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 164 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 329 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 114 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 303 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 340 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 214 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1532 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 161 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1660 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 445 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1538 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 424 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1692 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 427 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1552 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 423 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1200 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 111 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 556 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 201 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1433 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 354 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1153 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 107 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1139 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1171 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1144 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1178 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1188 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1134 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1169 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1183 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 221 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 280 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 337 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 244 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 222 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 197 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 205 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1442 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 527 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 142 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 198 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 173 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 170 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 210 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 105 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 296 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 268 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 161 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 180 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 181 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 208 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 196 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 105 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 21 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 201 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 240 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 137 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 186 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 283 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 939 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4853 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 419 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2201 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 759 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 581 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 99 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 370 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 279 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 617 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2435 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 309 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 794 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 134 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 393 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2243 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 492 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 516 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3058 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 752 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2970 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 402 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 259 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 942 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 191 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 681 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 121 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 359 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 296 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 263 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 258 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 373 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 478 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 396 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 514 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 229 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2016 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 585 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 471 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 426 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 100 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 193 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 324 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 868 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 163 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 200 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 137 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 383 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 140 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 333 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 252 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 124 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 171 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 163 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 223 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 107 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 515 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 129 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 199 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 149 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 415 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 175 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 143 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 120 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 196 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 214 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 591 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2015 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 393 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2077 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 477 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2654 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 453 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1539 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 444 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1535 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 451 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1631 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 457 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1175 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 596 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1777 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 371 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 150 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1722 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 272 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1217 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 250 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1228 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 540 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1906 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 489 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1568 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1585 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 593 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1150 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 362 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1546 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 469 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1575 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 233 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1198 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 244 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1304 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 338 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1549 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 818 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1732 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 528 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1519 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 358 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 157 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1941 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 222 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1848 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 223 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 252 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1939 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 300 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1931 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 438 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1957 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1551 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1962 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1226 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2210 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 897 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 284 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 886 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 342 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 589 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 239 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 393 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 170 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 384 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 182 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 439 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 198 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 457 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 210 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 527 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 223 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 523 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 240 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 565 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 244 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 523 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 187 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1590 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1933 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1071 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1784 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1764 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2288 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 884 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1636 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 875 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1547 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 875 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1649 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 896 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1591 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 468 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 236 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 747 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 255 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1043 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1618 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 7257 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 13859 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1200 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1765 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1086 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1359 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 454 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 186 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1026 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 586 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Švietimas 664 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 448 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 782 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 563 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 879 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 448 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 632 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 592 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 928 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 505 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 661 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 581 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 667 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 604 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 696 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 502 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 707 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 532 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 364 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių išlaidų biudžetai null 399 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių pajamų biudžetai null 342 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės išlaidų biudžetas null 419 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės pajamų biudžetas null 459 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas null 304 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas null 306 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 372 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 376 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 453 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 330 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra PM mokiniai Švietimas 257 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 146 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 100 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 40 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 340 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 451 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 366 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 561 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Švietimas 475 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 545 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 547 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 514 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Švietimas 337 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 471 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Švietimas 408 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 469 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Švietimas 382 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 467 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 312 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 478 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 319 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 466 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 321 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 483 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 445 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 441 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 328 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 458 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 499 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 590 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 203 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 443 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 358 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 474 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 264 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 456 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 358 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 449 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 753 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 90 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 395 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 127 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 478 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 67 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 339 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 78 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 189 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 41 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 220 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 42 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 225 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 37 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 639 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 111 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 477 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 172 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 543 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 280 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 442 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 393 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 183 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 429 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 237 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 9 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 128 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
334 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 199 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 876 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 164 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 77 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
338 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 729 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 802 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 572 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 265 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 481 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 324 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 663 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
344 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 202 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
345 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 813 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
346 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 201 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 183 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 440 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
349 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 224 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 56 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 166 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
352 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 469 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
353 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 236 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
354 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 546 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 169 0
355 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 401 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 742 0
356 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registras Kultūros vertybės 1213 2020-06-10 10:41:31 2 Suvesti duomenys 277 0
357 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 224 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 75 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 51 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 128 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 155 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
362 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 86 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1085 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 28 0
364 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 403 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 54 0
365 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 138 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
366 Lietuvos statistikos departamentas Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 125 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
367 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 295 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos statistikos departamentas Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 103 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 161 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
370 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 508 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
371 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 261 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
372 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 164 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 335 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
374 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 317 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 356 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 149 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 177 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 133 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 122 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 353 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 4 2020-06-10 10:42:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 3 2020-06-10 10:42:07 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
383 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 385 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
384 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 280 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
385 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 255 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
386 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1437 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 363 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 345 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
389 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 190 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 206 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1094 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 22 0
392 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 78 2020-06-10 10:42:27 0 Suvesti duomenys 0 0
393 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 437 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
394 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 150 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 321 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
396 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 390 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
397 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 681 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1163 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 624 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 496 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 413 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 63 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 522 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 647 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 756 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 614 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 345 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 185 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 306 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 129 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 363 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 45 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 495 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 58 0
406 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1199 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2218 0
407 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 830 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 99 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 602 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 52 0
409 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 569 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 94 0
410 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 498 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 119 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 704 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 66 0
412 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 846 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
413 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 364 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 342 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 385 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 497 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 442 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 566 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 389 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 281 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 347 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 791 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 971 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1277 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 825 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 532 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 608 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 260 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 229 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 229 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 226 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 269 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 311 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 238 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 214 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 267 2020-11-25 15:23:28 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 350 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 205 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 437 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 280 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 426 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 303 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1041 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 996 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 331 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 38 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 607 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 225 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 263 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 234 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 237 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 217 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 211 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 434 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 381 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 386 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 355 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 244 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 165 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 329 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
460 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 209 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai Kultūra 749 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 42 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos Kultūros įstaigos 745 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 40 0
463 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika Kultūros įstaigos 694 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 53 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 417 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 258 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 431 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 605 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 462 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 469 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 688 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 293 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 23 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 233 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 488 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 410 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
475 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 444 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 104 0
476 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 672 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 328 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 54 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 329 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 37 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 313 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 51 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 339 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 62 0
481 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 628 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 61 0
482 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 201 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 341 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 56 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 379 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 30 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 345 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 46 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 849 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 541 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 307 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 57 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 283 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 62 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 551 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 103 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 263 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 50 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 317 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 44 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 308 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 69 0
493 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 284 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 40 0
494 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 950 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 51 0
495 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 405 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 119 0
496 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 292 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 91 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 701 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 703 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 597 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 555 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
501 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 465 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 139 0
502 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 368 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 110 0
503 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 551 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
504 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 578 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 666 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 318 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 233 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
508 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 620 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
509 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 910 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 801 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 79 0
511 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 319 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 36 0
512 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 251 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
513 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 425 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 44 0
514 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 187 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 142 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
516 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 84 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
517 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 157 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
518 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 213 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
519 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 162 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 380 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 285 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 287 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 281 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 280 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 442 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 272 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 414 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1012 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 290 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 80 0
530 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 293 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 244 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
532 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 335 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 304 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 536 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 648 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 772 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 892 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 228 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 624 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 633 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 566 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
541 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 615 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
542 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 569 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
543 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 642 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 149 0
544 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 205 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 423 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
546 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 180 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
547 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 195 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 202 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
549 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 177 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
550 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 324 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
551 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštuju mokyklu priimtu i I kursa ir studijuojanciu studentu skaicius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 675 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 214 0
552 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Švietimas 867 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 111 0
553 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 313 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 117 0
554 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 596 2021-05-26 15:29:32 3 Suvesti duomenys 127 0
555 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 822 2021-05-26 15:29:44 3 Suvesti duomenys 224 0
556 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 462 2021-05-26 15:30:17 3 Suvesti duomenys 167 0
557 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 292 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 211 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 85 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 181 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 42 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 198 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 40 0
561 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 290 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 139 0
562 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 247 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 90 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 264 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 93 0
564 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 339 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
565 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 285 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
566 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 231 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 39 0
567 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 260 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 237 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 369 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
570 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 301 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
571 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 338 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
572 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 215 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
573 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 415 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
574 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 227 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
575 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 194 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
576 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 244 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
577 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 149 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 294 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
579 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 141 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
580 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 161 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
581 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 134 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
582 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 412 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 106 0
583 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 191 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
584 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 529 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
585 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 398 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
586 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 240 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
587 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 274 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
588 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 779 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
589 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 345 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
590 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 363 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 31 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 305 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 438 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 717 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 956 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 311 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 205 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 292 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 248 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 245 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 113 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 313 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 358 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 655 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 409 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 290 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 293 0
599 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 298 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 44 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 281 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 182 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 54 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 36 0
602 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 421 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 123 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 274 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 120 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 240 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 111 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 244 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 160 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 294 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 119 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 234 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 118 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 220 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 92 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 274 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 140 0
610 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 505 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
611 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 242 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
612 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 238 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 90 0
613 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 246 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 369 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 230 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 180 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 199 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 183 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 186 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 165 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 199 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 168 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 181 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 153 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 153 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 169 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 178 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
627 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 161 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
628 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 196 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
629 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 171 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
630 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 243 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 143 0
631 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 9 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 351 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 243 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 1 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 379 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 252 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 316 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 223 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 230 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 201 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
640 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 586 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 585 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 114 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 199 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 0 0
643 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 190 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 0 0
644 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 154 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 0 0
645 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 271 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
646 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 178 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
647 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 598 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
648 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 167 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
649 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 539 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 47 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 357 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 317 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 391 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 256 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 295 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
655 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 364 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
656 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 412 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Aplinka 541 2021-09-16 13:24:10 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 190 2021-09-16 13:30:08 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 200 2021-09-16 13:32:32 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 204 2021-09-16 13:35:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Gyvenamųjų vietovių erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 185 2021-09-16 13:39:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų taškų erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 485 2021-09-16 13:42:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
663 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 122 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 110 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 117 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 272 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 293 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 202 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 180 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 339 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 185 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 215 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 316 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 488 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 323 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 193 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 388 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 100 0
678 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 256 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 42 0
679 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 235 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 57 0
680 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 272 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 71 0
681 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 197 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 57 0
682 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 206 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 32 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 385 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 167 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 0 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 143 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 117 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 1 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 155 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 163 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 129 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 249 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
691 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 226 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
692 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 141 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
693 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 150 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 143 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 33 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 228 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 11 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 211 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 10 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 155 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 237 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 206 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 91 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 114 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 104 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 116 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 172 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 167 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 147 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 167 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 170 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 223 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 106 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 197 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 174 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 164 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
714 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 152 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
715 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 92 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
716 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 385 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 231 0
717 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 395 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 242 0
718 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 514 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 317 0
719 Lietuvos statistikos departamentas Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 879 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Lietuvos statistikos departamentas Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 352 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 427 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 1903 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 231 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 312 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 221 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 214 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
727 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 170 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 282 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
729 Lietuvos statistikos departamentas Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 501 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
730 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 182 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
731 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 155 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
732 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 229 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
733 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1037 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 517 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 84 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 340 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 90 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 545 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 101 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 294 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 83 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 333 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 91 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 864 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 328 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 209 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 72 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 683 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 114 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 423 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 108 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 423 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 108 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 459 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 149 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 558 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 63 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 307 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 64 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 233 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 29 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 368 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 62 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 230 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 42 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 530 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 56 0
751 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 582 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 67 0
752 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 428 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 99 0
753 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 282 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 36 0
754 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 240 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 20 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 332 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizaino registro atviri duomenys Dizainas 269 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
757 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 423 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 48 0
758 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 264 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 41 0
759 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 671 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 45 0
760 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 536 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
761 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 548 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 726 0
762 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 820 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 152 0
763 Lietuvos statistikos departamentas COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1379 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 207 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 252 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 32 0
766 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 566 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
767 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 448 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
768 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 244 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 42 0
769 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 127 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
770 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 177 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
771 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 197 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
772 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 186 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
773 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 232 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
774 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 356 2021-11-23 12:39:57 0 Inventorintas 0 0
775 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 332 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
776 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 202 2021-11-23 12:46:28 0 Inventorintas 0 0
777 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 215 2021-11-23 12:52:29 0 Inventorintas 0 0
778 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 152 2021-11-23 14:14:20 0 Suvesti duomenys 0 0
779 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 239 2021-11-23 15:36:34 0 Inventorintas 0 0
780 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 248 2021-11-23 15:45:53 0 Inventorintas 0 0
781 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės vertinimų rezultatai Kontrolė 195 2021-11-23 15:53:30 0 Inventorintas 0 0
782 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Biudžeto politikos stebėsenos vertinimų rezultatai Kontrolė 762 2021-11-23 15:57:49 0 Inventorintas 0 0
783 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės metinio veiklos plano duomenys Kontrolė 198 2021-11-23 16:10:35 0 Inventorintas 0 0
784 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų paskatinimai ir apdovanojimai Valdymas ir savivalda 201 2021-11-23 16:22:43 0 Inventorintas 0 0
785 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimas Kontrolė 199 2021-11-23 16:43:12 0 Inventorintas 0 0
786 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduotos LICENCIJOS Licencijavimas 214 2021-11-24 11:34:04 3 Suvesti duomenys 0 0
787 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Priežiūros institucijų pažangos vertinimo duomenys Kontrolė 254 2021-11-24 13:31:16 0 Inventorintas 0 0
788 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Politinių partijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Politika 255 2021-11-24 14:14:06 3 Suvesti duomenys 24 0
789 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Kultūra 472 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 21 0
790 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 238 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 35 0
791 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Vardo, pavardės keitimo bylų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 329 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 38 0
792 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse Ekonomika ir finansai 202 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 22 0
793 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti PAŽYMĖJIMAI Licencijavimas 214 2021-11-24 15:55:25 3 Suvesti duomenys 0 0
794 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti LEIDIMAI Licencijavimas 190 2021-11-24 16:05:08 3 Suvesti duomenys 0 0
795 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti kiti LICENCIJAVIMO DOKUMENTAI Licencijavimas 216 2021-11-24 16:12:40 3 Suvesti duomenys 0 0
796 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių sąrašų duomenys Juridiniai asmenys 271 2021-11-24 16:27:41 3 Suvesti duomenys 0 0
797 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės ir (ar) savivaldybių juridinių asmenų dalyvių duomenys Juridiniai asmenys 226 2021-11-24 16:38:11 3 Suvesti duomenys 0 0
798 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Užsienio piliečių profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai statistiniai duomenys Gyventojų statistika 273 2021-11-25 15:21:26 3 Suvesti duomenys 2 0
799 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Piliečių, išvykstančių į kitas valstybes nares, profesinės patirties patvirtinimo statistiniai duomenys Gyventojų statistika 298 2021-11-25 15:32:10 3 Suvesti duomenys 1 0
800 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų sąrašas Mokesčiai 320 2021-11-28 21:48:43 3 Suvesti duomenys 0 0
801 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas Mokesčiai 258 2021-11-28 21:52:58 3 Suvesti duomenys 0 0
802 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas Mokesčiai 202 2021-11-28 21:56:43 3 Suvesti duomenys 0 0
803 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sandėlių tipų sąrašas Mokesčiai 363 2021-11-28 21:59:08 3 Suvesti duomenys 0 0
804 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas Mokesčiai 346 2021-11-28 22:05:27 3 Suvesti duomenys 0 0
805 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodų sąrašas Mokesčiai 248 2021-11-28 22:07:08 3 Suvesti duomenys 0 0
806 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšio sąrašas Mokesčiai 351 2021-11-28 22:09:33 3 Suvesti duomenys 0 0
807 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinėje naudojamų valiutų kursų sąrašas Mokesčiai 368 2021-11-28 22:11:37 3 Suvesti duomenys 0 0
808 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas Mokesčiai 351 2021-11-28 22:13:34 3 Suvesti duomenys 0 0
809 Visagino savivaldybės administracija Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 223 2021-11-30 09:20:05 3 Suvesti duomenys 20 0
810 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Administracinės naštos pokytis ūkio subjektams Statistika 840 2021-12-02 20:43:24 3 Suvesti duomenys 88 0
811 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Stambių projektų sąrašas Pramonės statistika 259 2021-12-02 21:03:07 0 Inventorintas 0 0
812 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Finansavimo konkursai Socialinė apsauga 182 2021-12-03 15:35:20 1 Suvesti duomenys 75 0
813 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens teisinę formą Juridiniai asmenys 197 2021-12-07 10:58:08 3 Suvesti duomenys 0 0
814 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys iš JADIS Juridiniai asmenys 333 2021-12-07 11:14:32 3 Suvesti duomenys 0 0
815 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens dalyvių šalis ir teisinę formą Juridiniai asmenys 185 2021-12-07 11:20:03 3 Suvesti duomenys 0 0
816 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys apie užsienio fizinius ir juridinius asmenis Juridiniai asmenys 269 2021-12-07 11:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
817 Valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos politinių partijų duomenys Partijos 987 2021-12-07 12:00:59 3 Suvesti duomenys 0 0
818 Valstybės įmonė Registrų centras Politinių partijų narių duomenys apie lytį, amžių, pilietybę, geografinę padėtį ir narystę Partijos 1164 2021-12-07 12:10:38 3 Suvesti duomenys 0 0
819 Valstybės įmonė Registrų centras Duomenys apie politinių partijų narių skaičių Partijos 1069 2021-12-07 12:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
820 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo LR Susisiekimo ministerijoje duomenys null 247 2021-12-08 16:18:02 0 Inventorintas 0 0
821 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Dokumentų valdymo sistemos duomenys null 316 2021-12-08 16:18:53 0 Inventorintas 0 0
822 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos projektinės veikos duomenys null 347 2021-12-08 16:19:35 0 Inventorintas 0 0
823 Panevėžio miesto savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 224 2021-12-14 15:25:44 3 Suvesti duomenys 29 0
824 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Valstybės pagalba užsienio investuotojams Statistika 254 2021-12-16 18:42:40 3 Suvesti duomenys 24 0
825 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymas ir išmokėjimas pagal aukštąsias mokyklas ir nustatytas studijų programas Statistika 226 2021-12-16 18:53:36 0 Inventorintas 0 0
826 Panevėžio miesto savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 231 2021-12-17 10:28:13 3 Suvesti duomenys 36 0
827 Alytaus miesto savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Alytaus miesto savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 256 2021-12-27 13:28:33 2 Suvesti duomenys 76 0
828 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie Lietuvos gyventojų amžių, pilietybę ir lytį pagal savivaldybes Gyventojai 447 2021-12-30 18:17:19 3 Suvesti duomenys 0 0
829 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie gyventojų šeiminę padėtį, vaikų skaičių savivaldybėse Gyventojai 575 2021-12-30 18:24:51 3 Suvesti duomenys 0 0
830 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi mergaičių vardai Lietuvoje, TOP 20 (mergaitės vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 352 2021-12-30 19:23:02 3 Suvesti duomenys 0 0
831 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi berniukų vardai Lietuvoje, TOP 20 (berniuko vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 265 2021-12-30 19:31:08 3 Suvesti duomenys 0 0
832 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi moterų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 263 2021-12-30 19:42:28 3 Suvesti duomenys 0 0
833 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi vyrų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 229 2021-12-30 19:46:26 3 Suvesti duomenys 0 0
834 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės būklės aktų įrašų rūšių klasifikatorius Gyventojai 404 2021-12-30 20:22:00 3 Suvesti duomenys 0 0
835 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro tautybių klasifikatorius Gyventojai 342 2021-12-30 20:25:20 3 Suvesti duomenys 0 0
836 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 292 2022-01-04 13:23:23 0 Inventorintas 0 0
837 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Patenkintų prašymų skaičius procentais nuo visų gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičiaus Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 248 2022-01-04 13:25:28 0 Inventorintas 0 0
838 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Parinkimų skaičius baudžiamosiose bylose kai gynėjo dalyvavimas pripažintas būtinu Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 235 2022-01-04 13:26:37 0 Inventorintas 0 0
839 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 276 2022-01-04 13:27:47 0 Inventorintas 0 0
840 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta mediatoriams, vykdantiems mediaciją, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 189 2022-01-04 13:29:28 0 Inventorintas 0 0
841 Panevėžio miesto savivaldybės administracija PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO PLANAS Finansiniai dokumentai 215 2022-01-05 09:33:58 3 Suvesti duomenys 24 0
842 Bendrasis pagalbos centras Bendrojo pagalbos centro (BPC) gauti pranešimai numeriu 112 Saugos tarnybos 441 2022-01-05 14:09:46 4 Suvesti duomenys 0 0
843 VšĮ CPO LT Ataskaita apie perkančiųjų organizacijų įvykdytus pirkimus per CPO LT el. katalogą 2021 m. Viešieji pirkimai 585 2022-01-14 10:33:46 2 Suvesti duomenys 101 0
844 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie vizų išdavimą Lietuvos Respublikos institucijose Vizų režimas 1018 2022-01-18 12:08:52 0 Inventorintas 0 0
845 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie negaliojančius asmens dokumentus Valstybės valdymas, viešasis administravimas 310 2022-01-18 12:11:13 0 Inventorintas 0 0
846 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius Gyventojai 231 2022-01-20 15:09:04 3 Suvesti duomenys 0 0
847 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekių nomenklatūros prekių kodų sąrašas Mokesčiai 559 2022-01-21 07:34:21 3 Suvesti duomenys 0 0
848 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės biudžeto pajamos Finansiniai dokumentai 212 2022-01-21 09:59:43 3 Suvesti duomenys 63 0
849 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų leidimai Lošimų organizatoriai 198 2022-01-24 08:30:17 3 Suvesti duomenys 32 0
850 Šilutės rajono savivaldybės administracija Mokinių skaičius mokyklose Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 415 2022-01-24 16:29:36 3 Suvesti duomenys 64 0
851 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Kultūros paveldo skaitmeninimo duomenys Kultūra 434 2022-01-25 08:47:07 0 Inventorintas 0 0
852 Šilutės rajono savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Šilutės rajono savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 198 2022-01-25 13:53:44 3 Suvesti duomenys 53 0
853 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną Energetika 998 2022-01-26 15:26:55 3 Suvesti duomenys 1271 0
854 Aplinkos apsaugos agentūra Upių, kanalų duomenys Upės 43 2022-01-26 15:59:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
855 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Ežerai ir tvenkiniai 152 2022-01-26 16:26:15 4 Suvesti duomenys 0 0
856 Aplinkos apsaugos agentūra Metinių vandens naudojimo apskaitos ataskaitų duomenys Vandenys 136 2022-01-26 16:29:55 4 Suvesti duomenys 0 0
857 Aplinkos apsaugos agentūra Metinių nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenys Aplinkos tarša 56 2022-01-26 16:44:56 0 Įvertinti prioritetai 0 0
858 Aplinkos apsaugos agentūra Pakuočių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys Aplinkos tarša 49 2022-01-27 08:56:26 0 Įvertinti prioritetai 0 0
859 Aplinkos apsaugos agentūra Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys Aplinkos tarša 139 2022-01-27 09:00:16 4 Suvesti duomenys 0 0
860 Aplinkos apsaugos agentūra Stacionarių taršos šaltinių metinių aplinkos oro ataskaitų duomenys Aplinkos tarša 84 2022-01-27 09:38:57 4 Suvesti duomenys 0 0
861 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo matavimo duomenys (pusiau automatinių tyrimų) Aplinkos ir klimato monitoringas 49 2022-01-27 10:07:36 0 Įvertinti prioritetai 0 0
862 Aplinkos apsaugos agentūra Ūkio subjektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijų sąrašas Aplinkos tarša 151 2022-01-27 10:19:41 4 Suvesti duomenys 0 0
863 Aplinkos apsaugos agentūra Kuršių marių ir Baltijos jūros valstybinio monitoringo duomenys Vandenys 111 2022-01-27 10:28:08 4 Suvesti duomenys 0 0
864 Aplinkos apsaugos agentūra Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės duomenys Vandenys 140 2022-01-27 10:29:09 4 Suvesti duomenys 0 0
865 Aplinkos apsaugos agentūra Integruoto monitoringo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 51 2022-01-27 10:31:12 0 Įvertinti prioritetai 0 0
866 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gaminančių vartotojų atiduotos į tinklą ir suvartotos elektros energijos valandiniai duomenys suagreguoti pagal regioną Energetika 887 2022-02-01 09:48:21 3 Suvesti duomenys 573 0
867 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 159 2022-02-03 16:02:24 0 Inventorintas 0 0
868 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų bazinės kainos Privalomasis sveikatos draudimas 159 2022-02-03 16:03:53 3 Suvesti duomenys 1 0
869 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Faktinis PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų paliatyvios pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 305 2022-02-03 16:04:53 3 Suvesti duomenys 0 0
870 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 263 2022-02-03 16:06:03 0 Inventorintas 0 0
871 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai perkamų endoprotezų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 252 2022-02-03 16:06:45 0 Inventorintas 0 0
872 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai endoprotezavimui perkamų komponentų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 244 2022-02-03 16:07:24 0 Inventorintas 0 0
873 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ortopedines technines priemones ir medicinos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 152 2022-02-03 16:08:07 0 Inventorintas 0 0
874 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirašytos sutartinės sumos dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 215 2022-02-03 16:08:56 3 Suvesti duomenys 0 0
875 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų biudžeto straipsniai Privalomasis sveikatos draudimas 153 2022-02-03 16:09:36 3 Suvesti duomenys 1 0
876 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaita Privalomasis sveikatos draudimas 116 2022-02-03 16:10:02 3 Suvesti duomenys 0 0
877 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apmokėtos sąskaitos už Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustųjų gydymą ES šalyje Privalomasis sveikatos draudimas 238 2022-02-03 16:10:29 0 Inventorintas 0 0
878 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išrašytos sąskaitos ES šalims kompensuoti jų sveikatos draudimu apdraustųjų gydymo išlaidas Lietuvoje Privalomasis sveikatos draudimas 148 2022-02-03 16:10:59 0 Inventorintas 0 0
879 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos Juridiniai asmenys 352 2022-02-03 20:23:45 3 Suvesti duomenys 0 0
880 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijas išduodančių institucijų klasifikatorius Licencijavimas 280 2022-02-04 13:35:09 3 Suvesti duomenys 0 0
881 Valstybės įmonė Registrų centras LIS tipų, būsenų ir rūšių klasifikatoriai Licencijavimas 219 2022-02-04 14:02:53 3 Suvesti duomenys 0 0
882 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijuojamų veiklų klasifikatorius Licencijavimas 189 2022-02-04 18:04:33 3 Suvesti duomenys 0 0
883 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių veiklos ataskaita Statistinė analizė 221 2022-02-06 18:43:00 1 Suvesti duomenys 0 0
884 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 207 2022-02-07 13:12:12 3 Suvesti duomenys 0 0
885 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 364 2022-02-07 18:55:15 3 Suvesti duomenys 0 0
886 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų patalpų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 213 2022-02-07 20:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
887 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 195 2022-02-07 20:57:53 3 Suvesti duomenys 0 0
888 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 163 2022-02-10 08:50:10 1 Suvesti duomenys 0 0
889 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbingumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 258 2022-02-10 08:59:06 1 Suvesti duomenys 0 0
890 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuo 2019 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 216 2022-02-10 11:07:42 1 Suvesti duomenys 0 0
891 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Iki 2018 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 174 2022-02-10 12:38:42 1 Suvesti duomenys 0 0
892 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo duomenų kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 177 2022-02-10 13:23:58 1 Suvesti duomenys 0 0
893 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Periodinė teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolė Socialinė apsauga 191 2022-02-10 13:32:25 1 Suvesti duomenys 0 0
894 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 301 2022-02-10 13:59:40 1 Suvesti duomenys 0 0
895 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 1243 2022-02-10 14:06:26 1 Suvesti duomenys 0 0