Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 4

Šalinti filtrus vieną kartą per metus

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Pateikiami Teisingumo ministerijos, kaip asignavimų valdytojo, duomenys apie asignavimų dalį, kuri numatyta TM asignavimuose kaip valstybės biudžeto dotacija savivaldybių biudžetams valstybei vykdant savo įsipareigojimus pagal įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus. Duomenys pateikiami apie šias deleguotas funkcijas: pirminė teisinė pagalba, civilinė būklės aktų registravimas, duomenų teikimas Gyventojų registrui.

CSV

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Pateikiama, iš kokio Civilinės metrikacijos skyriaus gaunama vardo, pavardės keitimo byla, koks vardo, pavardės keitimo teisinis pagrindas ir tokio prašymo tenkinimo būsena.

CSV

Nerandate norimo duomenų rinkinio?