Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 254

Šalinti filtrus WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Aktualiausias Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis yra sudarytas naujausių turimų (2018-2020 metų) aeronuotraukų pagrindu, gautų iš skirtingų duomenų teikėjų. Atkreipiame dėmesį, kad kol nėra galutinai sutvarkytų 2020 m. ORT10LT ortofotografinių žemėlapių, ties vakarine Lietuvos Respublikos dalimi ir Baltarusijos ir Lenkijos pasieniais, laikinai yra publikuoti 2020 m. supaprastinti S_ORT10LT ortofotografiniai žemėlapiai, kurie yra žemesnio tikslumo nei standartiniai, juose gali būti randama netikslumų ties tiltais, esant reljefo pokyčiams, statinius gali kirsti mozaikos karpymo linijos.

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Aktualiausias Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis, sudarytas panaudojus Nacionalinės žemės tarnybos ORT10LT 2018-2020 m., o neteikiamų lapų vietoje 2017-2019 m. aeronuotraukas. Žemėlapio koordinačių sistema - Web Mercator

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Aplinkos stebėsenos priemonės“ duomenų peržiūros paslauga, kurioje pateikiama informacija apie aplinkos elementų (įskaitant atmoferos, žemės paviršiaus ir požeminės dalies, požeminio vandens, teritorinių vandenų Baltijos jūroje ir Kuršių mariose) stebėjimo sistemą Lietuvos Respublikoje. Lietuvoje stebėjimo vietos, objektai, tikslai, planai ir veiklos yra įtraukti ir aprašyti Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje. Monitoringo vykdymo tvarką taip pat reguliuoja ir Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, kiti tiesiogiai susiję nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Didžiąją dalį informacijos apie monitoringo objektus, įrenginius ir rezultatus teikia Aplinkos apsaugos agentūra.

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Atmosferos sąlygos“ duomenų peržiūros paslaugoje pateikiama informacija apie oro kokybę Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Kėdainiuose, Jonavoje ir Mažeikiuose). Oro kokybės duomenys yra renkami pagal 2004/107/EC ir 2008/50/EC direktyvas.

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Buveinės ir biotopai“ peržiūros paslauga, kurioje pateikiama informacija apie Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pateikiamos nustatytos tikslios buveinių vietos ir nurodytas jų apsaugos statusas ne tik Natura 2000 teritorijose, bet ir už jų ribų.

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Dirvožemis“ duomenų peržiūros paslauga, kurioje pateikiama informacija apie pagrindinių dirvožemio tipų pasiskirstymą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?