Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 81

Šalinti filtrus WMS Aplinka

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT internetinė žemėlapių prieigos elektroninė paslauga (WMS) skirta interaktyviai geografinių duomenų peržiūrai per adpatuotą naudotojo sąsają. El. paslauga parengta 174 gyvenamosioms vietovėms ir sudaro visus GDR5LT informacinius sluoksnius.

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?