Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 84

Šalinti filtrus WMS Aplinka

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Peržiūros paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos.

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT internetinė žemėlapių prieigos elektroninė paslauga (WMS) skirta interaktyviai geografinių duomenų peržiūrai per adpatuotą naudotojo sąsają. El. paslauga parengta 174 gyvenamosioms vietovėms ir sudaro visus GDR5LT informacinius sluoksnius.

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Peržiūros paslauga-Lietuvos Respublikos teritorijos kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio elektroninė peržiūros paslauga (WMS).

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?