Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 23

Šalinti filtrus Shape Aplinka

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Žemės danga ir naudojimas klasifikuojamas pagal biologinės įvairovės stebėsenos poreikius pritaikytoje buferinėje zonoje aplink didžiąsias ir vidutines Europos upes (Strahlerio lygis 3-8, gautas iš EU-Hydro duomenų rinkinio). Riparian Zones duomenų rinkinio klasės atitinka nomenklatūrą, sudarytą iš MAES ekosistemų tipų (nuo 1 lygio iki 4) ir Corine žemės dangos tematinių klasių (80 klasių), kurių mažiausias kartografavimo vienetas yra 0,5 ha ir mažiausias objekto plotis yra 10 m. Copernicus programos metu, Europos Aplinkos Agentūra koordinavo Riparian Zones rinkinio gamybą. Riparian Zones techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/RZ_CS3_17_Nomenclature_Guideline_I30.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100m ir iki 10m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose. Techninę specifikaciją apie duomenis galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Urban Atlas sudarytas atliekant statistinę vaizdų klasifikaciją bei vizualiai interpretuojant labai aukštos rezoliucijos palydovines nuotraukas. Įvesties duomenys yra: multispektriniai SPOT 5, SPOT 6 ir Formosat-2 paryškintos (angl. pan-sharpened) nuotraukos, kurių rezoliucija 2 ir 2,5m. Šie Urban Atlas duomenys yra papildyti atributine informacija apie žemės naudojimo paskirtį pagal EAGLE lentelę: https://land.copernicus.eu/eagle/content-documentation-of-the-eagle-concept/manual/content-documentation-of-the-eagle-concept/b-thematic-content-and-definitions-of-eagle-model-elements/part-ii-land-use-attributes Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose Lietuvos miestuose ir savivaldybėse (Vilniaus sav., Kauno sav., Panevėžio sav., Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje). Techninę specifikaciją apie duomenis ir jų sukūrimą galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Street Tree Layer yra atskiras Urban Atlas sluoksnis, sukurtas Urban Atlas duomenų rinkinio pirmos klasės (Dirbtiniai paviršiai) plotų vietose, penkiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose (Kauno raj., Panevėžio raj., Alytuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje). Šis sluoksnis apima medžių eiles bei medžių plotus, dengiančius daugiau nei 500 m², kurių minimalus plotis yra 10 m. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Natura 2000 rinkinį sudaro 62 klasės. Techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/N2K_Nomenclature_Guidelines.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

parsisiuntimo paslauga - 2006-2007 m. gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai (linijiniai, plotiniai, taškiniai) su papildoma atributine informacija: suskirstymas M 1:5000 lapais, Ribos –Lietuvos Respublikos valstybės siena, vietovės (informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus), ašinės upių, upelių ir kanalų linijos, krantai (informacija apie hidrografijos plotus formuojančias ribas), hidrografijos plotai, Ašinės kelių ir gatvių linijos, ašinės geležinkelių linijos, plotiniai pastatai ir statiniai. GDR5LT parengta 174 gyvenamosioms vietovėms (595 lapai pagal valstybinę M 1:5000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94). Akmenės ir Ventos, Birštono ir Prienų, Kaišiadorių ir Žiežmarių, Kybartų ir Virbalio, Pagėgių ir Panemunės gyvenamųjų vietovių duomenų bazės yra apjungtos, kaip tarpusavyje susisiekiančios gyvenvietės.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga-M1:10 000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT turinį sudaro šie objektai: nusausintų žemės plotų ribos, žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų ribos, nusausintų žemės plotų (kurių negalima pavaizduoti plotais 1:10 000 mastelyje) taškai ir žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų (kurių negalima pavaizduoti plotais 1:10 000 mastelyje) taškai. Mel_DR10LT sukurtas visai Lietuvos teritorijai.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Nuo 1996 m. Lietuva dalyvauja Europos aplinkos agentūros organizuojamuose CLC (CORINE Land Cover) projektuose, kurie vykdomi įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) programą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų yra sukurti ir nuolatos atnaujinti Europos žemės dangos GIS (geografinė informacinė sistema) duomenų bazę. CLC projektuose dalyvaujančios šalys kuria bei atnaujina savo teritorijų žemės dangos GIS duomenų bazes, kurių mozaika ir sudaro bendrą Europos žemės dangos skaitmeninį žemėlapį.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Nuo 1996 m. Lietuva dalyvauja Europos aplinkos agentūros organizuojamuose CLC (CORINE Land Cover) projektuose, kurie vykdomi įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) programą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų yra sukurti ir nuolatos atnaujinti Europos žemės dangos GIS (geografinė informacinė sistema) duomenų bazę. CLC projektuose dalyvaujančios šalys kuria bei atnaujina savo teritorijų žemės dangos GIS duomenų bazes, kurių mozaika ir sudaro bendrą Europos žemės dangos skaitmeninį žemėlapį.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Hidroelektrinės

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Nuo 1996 m. Lietuva dalyvauja Europos aplinkos agentūros organizuojamuose CLC (CORINE Land Cover) projektuose, kurie vykdomi įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) programą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų yra sukurti ir nuolatos atnaujinti Europos žemės dangos GIS (geografinė informacinė sistema) duomenų bazę. CLC projektuose dalyvaujančios šalys kuria bei atnaujina savo teritorijų žemės dangos GIS duomenų bazes, kurių mozaika ir sudaro bendrą Europos žemės dangos skaitmeninį žemėlapį.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Nuo 1996 m. Lietuva dalyvauja Europos aplinkos agentūros organizuojamuose CLC (CORINE Land Cover) projektuose, kurie vykdomi įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą CORINE (Co-ordination of Information on the Environment) programą. Vienas iš svarbiausių šios programos tikslų yra sukurti ir nuolatos atnaujinti Europos žemės dangos GIS (geografinė informacinė sistema) duomenų bazę. CLC projektuose dalyvaujančios šalys kuria bei atnaujina savo teritorijų žemės dangos GIS duomenų bazes, kurių mozaika ir sudaro bendrą Europos žemės dangos skaitmeninį žemėlapį.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Pateikiamos Lietuvos Upių baseinų ribos

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Pateikiamos Lietuvos Upių baseinų rajonų ribos

Shape

Nerandate norimo duomenų rinkinio?