Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 13

Šalinti filtrus Aplinka Saugomos teritorijos

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre (STK) registruoti duomenys apie Lietuvos saugomas teritorijas. Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos visų saugomų teritorijų ribos ir aprašomoji (juridinė) informacija apie tas teritorijas.

ESRI geoduomenų bazė

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre (STK) registruojami duomenys apie Lietuvos saugomas teritorijas. Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos visų saugomų teritorijų ribos ir aprašomoji (juridinė) informacija apie tas teritorijas.

OGC WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Saugomos teritorijos“. Autorius: J. Kriaučiūnienė. Kartografas: L. Šutinienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Kraštovaizdis".

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Piliakalnių išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM teikia erdvinius duomenis „Natura 2000“ miško vietovių, kuriose iš anksto identifikuoti miškų ūkio veiklos apribojimai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“: 1. PK - uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus (pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10% medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių; 2. UK - draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant palikti tam tikrą skaičių džiūstančių ar išdžiūvusių medžių 1 ha; 3. NM - plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių; 4. DM - sanitariniais miško kirtimais retinimo amžių (21 metai) pasiekusiuose ir vyresniuose medynuose negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai.

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?