Aprašymas

Duomenų rinkinio peržiūros: 923

Rinkinyje pateikti šie aplinkos oro kokybės vertinimui tyrimo vietoje stebimi rodikliai: sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), lakieji organiniai junginiai (benzenas, toluenas, etilbenzenas, m/p ksilenas, oksilenas (BTEX)), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD10). Tyrimo taškų skaičius: 37 Aplinkos oro monitoringo tikslas – įvertinti aplinkos oro užterštumo lygį ir pokyčių priežastis, teikti visuomenei informaciją, susijusią su aplinkos oro kokybe. Tyrimai atliekami kartą per dvejus metus.

Naudotojų įvertinimas Dar nevertinta
Brandos lygis 0
Laikotarpis 2013-03-29 - 2021-08-19
Atnaujinama
Kategorijos Aplinkos tarša
Būsena Atvertas
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Organizacija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

El. paštas

info@klaipeda.lt

Telefonas

+37046396066

Tinklalapis

https://www.klaipeda.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Duomenų šaltiniai

Versija Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
1 Aplinkos oro monitoringo duomenys 2013-03-29 2021-08-19 CSV 2022-02-21 2022-02-21
1 Aplinkos oro monitoringo duomenys 2013-03-29 2021-08-19 XLS 2022-02-21 2022-02-21

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai

Duomenų rinkinys neatitinka lūkesčių?