Dalinimasis geraisiais atvirų duomenų naudojimo pavyzdžiais didina jų vertę ir gali įkvėpti kitus duomenų vartotojus pasekti Jūsų pavyzdžiu ir sukuriant naujas paslaugas ar kitais būdais padidinti atvertų duomenų pakartotino naudojimo vertę.

Pateikti naują panaudojimo atvejį

http://www.manovalstybe.info/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Tai yra „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) iniciatyva, kuri parodo, kiek lėšų savivaldybės 2015 – 2018 m. skyrė žiniasklaidos priemonėms per viešinimo konkursus ir kiek šios žiniasklaidos priemonės buvo susijusios su politikais. Duomenys apie savivaldybių viešinimui skirtas lėšas buvo gauti išsiuntus prašymą suteikti informacijos visoms Lietuvos savivaldybėms. Apie viešinimui skirtas lėšas iš Europos Sąjungos investicijų suteikė LR Finansų ministerija. Šioje svetainėje taip pat pateikiami duomenys apie 100 didžiausių valstybės valdomų įmonių ir 100 didžiausių savivaldybių valdomų įmonių. Iš viso Lietuvoje, 2017 metų birželio mėn. Stebėsenos ir prognozių agentūros, Valdymo koordinavimo centro duomenimis, veikė 118 VVĮ. Informacijos, kiek iš viso buvo SVĮ, nėra - iki 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje sistemingai nekaupė nė viena institucija.

Teikiama nauda:

Naudotojas gali peržvelgti žiniasklaidos priemonėms skirtą lėšų finansavimą bei sužinoti apie didžiausias valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.

Naudos gavėjų grupė:

Savivaldybė, žiniasklaida

Papildoma informacija:

Manovalstybe.lt viešai prieinami asmens duomenys yra paimti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

http://stirna.info/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

„S.T.I.R.NA" - tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir patogiai pateikti informaciją apie žiniasklaidos priemonių savininkus. Duomenų bazėje teikiama informacija yra surinkta iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos turimų duomenų. Jie skelbiami institucijų interneto svetainėse - lentelėse, PDF formato dokumentuose - arba spausdintuose leidiniuose. S.T.I.R.NA - tai žodžių "spauda", "televizija", "internetas", "radijas" ir "naujienų agentūros" akronimas.

Teikiama nauda:

Naudotojai gali teikti informaciją apie žiniasklaidos priemonių savininkus.

Naudos gavėjų grupė:

Žiniasklaida

Papildoma informacija:

S.T.I.R.NA duomenys yra surinkti iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos duomenų bazės.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://jurgiokepure.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

“Jurgiokepure.lt” – tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir aiškiai parodyti, kiek informacijos apie savo veiklą pateikia savivaldybės. Savivaldybių interneto svetainių analizę TILS atliko 2018 m. spalio – gruodžio mėn. Vertinimo rezultatai buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 53 savivaldybės. 2014 m. tai padarė 12 savivaldybių. Rezultatai tyrime pateikiami procentine išraiška, t.y. kokią dalį prašomos informacijos savivaldybės skelbia savo tinklalapyje. Savivaldybėms skirti procentai gali būti pristatomi ir kaip balai - taip TILS tyrimo rezultatus pristatė pranešime spaudai.

Teikiama nauda:

Naudotojai gali viešinti bei dalintis savivaldybių skelbiama informacija

Naudos gavėjų grupė:

Savivaldybė

Papildoma informacija:

Jurgiokepure.lt viešai prieinami asmens duomenys yra paimti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://nvoatlasas.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

NVO Atlasas – tai Lietuvos nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima paprastai ir greitai surasti Jus dominančias organizacijas bei sužinoti, kokia veikla jos užsiima, kur jos veikia, ar ieško savanorių, kas jas remia. Organizacijos kviečiamos pradėti daugiau pasakoti apie save ir taip geriau pristatyti save donorams ir Lietuvos gyventojams.

Teikiama nauda:

Galėsite rasti ne tik nevyriausybines organizacijas (NVO), bet ir kitas Lietuvoje registruotas viešąsias įstaigas (VšĮ), asociacijas, labdaros ir paramos fondus.

Naudos gavėjų grupė:

Organizacijos, savanoriai

Papildoma informacija:

NVOatlasas viešai prieinami asmens duomenys yra paimti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

http://atvirasteismas.lt

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Iniciatyvos tikslas yra padėti Lietuvos gyventojams lengviau suprasti, kaip dirba mūsų miestų ir rajonų teismai bei teisėjai. Nacionalinė teismų administracija (NTA) sutiko savo renkamus duomenis apie teismų ir teisėjų veiklą pateikti atvirų duomenų formatu, o tai leido TILS komandai pateikti šiuos duomenis visuomenei patogesniu ir suprantamesniu būdu.

Teikiama nauda:

Pateikiama detali Lietuvos teismų statistika

Naudos gavėjų grupė:

Savivaldybė

Papildoma informacija:

Atviras teismas naudoja Nacionalinės teismų administracijos duomenis.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://kurgyvenu.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Kurgyvenu.lt – projektas, vienoje vietoje pateikiantis svarbiausią informaciją apie nekilnojamąjį turtą (NT) ir gyvenimo kokybę. Projekto tikslas – padėti savininkams, pardavėjams, pirkėjams, nuomininkams, brokeriams, nuomotojams, nekilnojamojo turto valdytojams priimti protingus sprendimus, susijusius su NT. Iš įvairių institucijų surinkti ir susisteminti atvirieji duomenys („open data“) įgalina patogiausia forma pateikti konkretaus nekilnojamojo turto rinkos vertę, šildymo kainas, oro taršos, triukšmo bei nusikalstamumo lygį, atstumus iki svarbių objektų, demografinę situaciją ir net artimiausių mokyklų reitingą bei kt. Ši informacija padeda gyventojams objektyviai įvertinti savo gyvenamąją aplinką bei lengviau priimti sprendimus perkant ar nuomojant butą, kitą nekilnojamąjį turtą, tiksliai įkainoti parduodamo nekilnojamojo turto vertę. Kurgyvenu.lt lankytojai gali kreiptis dėl nemokamų konsultacijų visais, su nekilnojamuoju turtu susijusiais, klausimais. Informacija pateikiama žemėlapyje, konkrečiose nekilnojamojo turto koordinatėse.

Teikiama nauda:

Kurgyvenu.lt naudotojai gali atitinkamai rūpintis savo nekilnojamuoju turtu.

Naudos gavėjų grupė:

Visuomenė, verslas

Papildoma informacija:

Kurgyvenu.lt naudoja iš savivaldybių, valstybės institucijų, šilumos tiekimo įmonių ir kitų organizacijų surinktus duomenis.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.regia.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

REGIA arba regionų geoinformacinės aplinkos paslauga yra galingas ir patogus įrankis, sukurtas specialiai savivaldybėms - jų gyventojams, tarnautojams bei verslui.

Teikiama nauda:

REGIA suteikia patogią aplinką žemėlapio pagrindu, reikiamos informacijos paieškai ir sprendimų priėmimui.

Naudos gavėjų grupė:

Savivaldybė, verslas

Papildoma informacija:

REGIA naudoja VĮ Registrų centro tvarkomų registrų duomenis.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

http://manoseimas.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite greitai ir paprastai sužinoti kiek aktyviai Seimo nariai dalyvauja posėdžiuose ir balsavimuose, kaip aktyviai teikia teisės aktų projektus bei kiek šie pasiūlymai būna sėkmingi. Galite šiuos duomenis analizuoti atskirose Seimo frakcijose arba tarpusavyje lyginti visų Seimo frakcijų rodiklius. Detalią informaciją apie visus 2016 – 2020 m. Seimo kadencijos balsavimus galite rasti ir parsisiųsti CSV formatu sekdami nuoroda www.manoseimas.lt/api/votes. Kiekvieno Seimo nario teiktus įstatymų projektus galite rasti suvesdami nuorodas šiuo principu: www.manoseimas.lt/u/[Seimo nario pavardė].

Teikiama nauda:

Naudotojas gali peržvelgti seimo narių dalyvavimo, balsavimo, teisės aktų projektų teikimo ir svarstymo statistiką bei ją analizuoti

Naudos gavėjų grupė:

Seimo narių rinkėjai

Papildoma informacija:

Manoseimas.lt naudoja Lietuvos Respublikos Seimo duomenis. Duomenų šaltinis http://www.lrs.lt, duomenų teikėjas Seimo kanceliarija.

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.trafi.com/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

TRAFI suteikia miestų administratoriams ir kitiems suinteresuotiems vartotojams platformą panaudoti turimus duomenis mobilumo uždavinių sprendimui („MaaS (angl. Mobility as a Service)“.

Teikiama nauda:

TRAFI vartotojai gali: • Planuoti keliones pasinaudojant įvairiomis transporto rūšimis; • Užsisakyti ir nusipirkti viešojo transporto bilietus, apmokant už bendras transporto priemones.

Naudos gavėjų grupė:

Viešojo transporto keleiviai

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0