Dalinimasis geraisiais atvirų duomenų naudojimo pavyzdžiais didina jų vertę ir gali įkvėpti kitus duomenų vartotojus pasekti Jūsų pavyzdžiu ir sukuriant naujas paslaugas ar kitais būdais padidinti atvertų duomenų pakartotino naudojimo vertę.

Pateikti naują panaudojimo atvejį

https://www.manokonkursas.lt/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

"Mano konkursas" sprendimas skirtas mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimui Kauno rajono savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose. Kauno rajono savivaldybei pasiūlyta visose jai pavaldžiose perkančiosiose organizacijose įdiegti viešųjų pirkimų administravimo platformą „Mano konkursas“, kurios pagalba galima formuoti būtiniausius dokumentus: pirkimo planą, pirkimo žurnalą, privalomąsias ataskaitas.

Teikiama nauda:

Toks sprendimas suteikia galimybę organizuoti neskelbiamos apklausos būdu vykdomus pirkimus taikant ne tik mažiausios kainos, bet ir kainos ir kokybės santykio kriterijus. Tai padeda pritraukti daugiau tiekėjų, ypač smulkų ir labai smulkų verslą. Taip pat užtikrinamas tikslių duomenų iš kiekvienos perkančiosios organizacijos perdavimas į savivaldybės valdomą analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba Kauno rajono savivaldybė realiu laiku turi visą informaciją apie tai, ką perka ir kokius planus turi pavaldžios įstaigos.

Naudos gavėjų grupė:

Kauno rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios įstaigos

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.synopticom.com/

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Sprendimas skirtas Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenai, analizei ir vertinimui. Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo kokybės užtikrinimo ir švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – surinkti duomenis apie švietimo sistemos funkcionavimą, atlikti duomenų analizę, detaliai išnagrinėti esamą švietimo situaciją, būklę, identifikuoti pokyčius, rasti priemones ir būdus švietimo tobulinimui. „Synopticom“ sprendimas plačiąja prasme padeda įgyvendinti į pilietį orientuotą viešų paslaugų strategiją. Sprendimas veikia pritaikant „SynopticomCX“ klientų patirties arba „Klientų Balso“ platformą. Šis programinis sprendimas įgalina vienu metu automatizuotai ir nuolatos rinkti vertinimus visose organizacijos sąlyčio su klientu taškuose, pasitelkiant įvairius kanalus, tokius kaip el. paštas, SMS, interneto sprendimai, terminalai ir kt. Duomenys kaupiami, apdorojami ir atvaizduojami realiu laiku, specialiame plačių analitinių galimybių portale. Valdant informacijos prieigos teises bei aktualius rodiklius, su duomenimis gali dirbti visos organizacijų grandys.

Teikiama nauda:

Naujoji stebėsenos platforma padeda labiau įtraukti į švietimo vadybos procesus mokinius, tėvus, mokytojus, mokyklų administracijos darbuotojus ir visuomenę. Duomenys yra operatyviau renkami ir apdorojami.

Naudos gavėjų grupė:

Mokinių tėvai, mokytojai, mokyklų administracijos darbuotojai, visuomenė

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Švietimo įstaigos

Patinka: 0

https://github.com/sirex/metrikai/blob/master/vilniuspy-part2.ipynb

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Romos katalikų bažnyčios metrikų ranka rašyto teksto automatinio skaitmeninimo eksperimentas, kurio rezultatas - eilučių aptikimas ir eilutėje esančių atstumų tarp raidžių aptikimas ir raidžių pasvirimo kampo aptikimas.

Teikiama nauda:

Eilučių, raidžių ir raidžių pasvirimo kampas leidžia normalizuoti skirtingo pasvirimo raidas ir suskaidyti jas į vientisus ir ištiesintus raidžių kvadratėlius, kuriuos vėliau galima panaudoti kuriant mašininio mokymosi algoritmus, kurie leistų automatiškai skaitmeninti ranka rašytą tekstą. Šiuo metu, neturint automatinio skaitmeninimo priemonių, metrikų tekstai tiesiog perrašinėjami ranka.

Naudos gavėjų grupė:

Visi žmonės, besidomintys savo kilme ir šeimos istorija, genealogijos mėgėjai.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://nbviewer.jupyter.org/gist/sirex/1651ea9aaadde325f82b7f7ef27eb765/pastatu-administratoriai.ipynb

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Vilniaus miesto pastatų administratorių palyginimas.

Teikiama nauda:

Šis palyginimas leidžia geriau suprasti skirtumus tarp pastatų administratorių ir tokiu būdu išsirinkti tinkamą administratorių, pastatų administratorių rinkimų metu.

Naudos gavėjų grupė:

Vilniaus miesto gyventojai dalyvaujantys pastatų administratorių rinkimuose.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://nbviewer.jupyter.org/gist/sirex/986d7732586d855fc252710b42d03cd6/frakcijos.ipynb

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Seimo narių balsavimų poliškumo vizualizacija dviejų ir keturių dimensijų erdvėse.

Teikiama nauda:

Leidžia geriau suprasti pokyčius vykstančius Seimo, per visą Seimo gyvavimo istoriją.

Naudos gavėjų grupė:

Visi Lietuvos piliečiai besidomintys politika ir istorija.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://nbviewer.jupyter.org/gist/sirex/e63f65fed33c81a45f6f9dc908afc560/tapino_b%C5%ABdas.ipynb

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Rinkimų kandidatų palyginimas pagal A. Tapino pasiūlytą vertinimo metodiką.

Teikiama nauda:

Leidžia palyginti rinkimuose dalyvaujančius kandidatus, pagal tam tikrą vertinimo metodiką, kuria leidžia pastebėti dėsningumus tarp visų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų, kurių yra daugiau nei tūkstantis.

Naudos gavėjų grupė:

Visi Lietuvos piliečiai turintys rinkimo teisę.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://nbviewer.jupyter.org/gist/sirex/4d691757fc249ec44fa042f81947b672/penciju_fondai.ipynb

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Pensijų kaupimo bendrovių ir jų fondų rezultatų palyginimas

Teikiama nauda:

Vienoje vietoje palyginti visų pensijų kaupimo bendrovių ir jų fondų rezultatai imant visą laikotarpį, per kurį veikia bendrovės.

Naudos gavėjų grupė:

Visi Lietuvos piliečiai kaupiantys pensiją pensijų fonduose.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://www.kaggle.com/sirexo/similar-groups-by-votes

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Lietuvos Respublikos Seimo narių balsavimų analizė, lyginant Seimo frakcijų poliškumą, pagal atiduotus balsus, panaudojat dimensijų mažinimo algoritmą. Šiuo atveju, dimensijos yra visi balsavimai vykę kiekvienos kadencijos metu, sumažinti iki vienos dimensijos.

Teikiama nauda:

Galimybė automatiškai nustatyti Seimo frakcijos dimensiją, atveria galimybę rinkėjams geriau suprasti, kuri Seimo frakcija geriausia atstovauja rinkėjo interesus, vertinant pagal faktinį balsavimą.

Naudos gavėjų grupė:

Visi Lietuvos piliečiai turintys rinkimo teisę.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDBjNTQ2MGYtNjdiNy00NTc4LTk1ZGQtOGNkMTAwNjVhMWFmIiwidCI6ImFmZjM2MzMxLTNlNWUtNDdlOC1hZjkzLTE4NTFkNmQxZmUzYiIsImMiOjh9

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Atliekų ir atliekų vežėjų situacijos vizualizacija Vilniaus mieste.

Teikiama nauda:

Galima sužinoti, kiek atliekų išvežama Vilniaus mieste, kiek atliekų konteinerių nepavyko išvežti ir dėl kokių priežasčių, galima palyginti kaip sekasi vežti atliekas skirtingiems atliekų vežėjams.

Naudos gavėjų grupė:

Vilniaus miesto gyventojai naudojantys atliekų išvežimo paslaugomis

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzdkMTkzMzYtZDllZi00MjkxLTg3ZmItOTJkMTMyZDdmMWE3IiwidCI6ImFmZjM2MzMxLTNlNWUtNDdlOC1hZjkzLTE4NTFkNmQxZmUzYiIsImMiOjh9

Panaudojimo atvejo/paslaugos aprašymas:

Vizito pas gydytoją laukimo trukmės duomenų apžvalga pasitelkiant duomenų vizualizacijos priemones.

Teikiama nauda:

Informacija gydytojų užimtumą įvairiose Vilniaus miesto savivaldybės gydymo įstaigose.

Naudos gavėjų grupė:

Vilniaus miesto gyventojai besinaudojantys gydymo įstaigų paslaugomis.

Papildoma informacija:

Panaudoti duomenų rinkiniai:

Patinka: 0