Bendra duomenų rinkinių kiekio pažanga

Pateikiama suvestinė diagrama parodanti veišojo sektoriaus duomenų atvėrimo pažangą laike, pasirienkant skirtingus laiko, tematikos ir organizacinius kriterijus

ADP naudotojų augimas

Pateikiamas duomenų teikėjų koordinatorių ir tvarkytojų bei duomenų naudotojų skaičiaus augimas.