Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 197

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika.

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika. Prašau paviešinti valstybei priklausančių aukštųjų mokyklų administruojamų studentų bendrabučių skaičių, adresus ir projektinius numatytus gyventojų skaičius (galimai ir užimtumą). Duomenys reikalingi tyrimams apie studijų kokybę Lietuvoje, tad kartu ir ekonominę, bei investicinę aplinką. Taip pat duomenų prieinamumas prisidėtų prie skaidrumo. Dalis duomenų jau dabar skelbiama ŠMM portale skiltyje Veikla >Turto vertinimas perdavimas ir pardavimas. Tačiau duomenys ne pilni, trūksta standarto. Pavyzdžiui nenurodyti aukštųjų mokyklų administruojamų bendrabučių adresai. Duomenys pateikiami pdf formatu. Taip pat šiuos duomenis sunku rasti. Statistika apie kitos paskirties nekilnojamą turtą perduotą administruoti aukštosioms mokykloms, taip pat galėtų būti skelbiama.

Registravimo data: 2021-09-21 10:03:19

Atnaujinimo data: 2022-02-24 09:33:19

Komentarai: 1

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų duomenys

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Prašomas duomenų rinkinys jau yra viešas, tačiau prie kiekvieno sertifikato yra pateikiami tik riboti duomenys, iš kurių negalima atlikti detalių mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su pastatų energiniu efektyvu. Prašome dabar viešinamus duomenis papildyti šiais duomenimis: skirtingų orientacijų atitvarų plotai ir šilumos perdavimo koeficientai

Registravimo data: 2021-09-07 13:10:52

PVM mokėtojai

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

Reikalingos įmonės kurios yra registruotos PVM mokėtojais. Tik aktualusis sąrašas: Įmonės kodas, Įmonės pavadinimas, PVM kodas

Registravimo data: 2021-08-24 16:33:13

Atnaujinimo data: 2022-03-15 08:09:45

Miškų kadastro duomenys

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Valstybinė miškų tarnyba

Miškų taksaciniai sklypai su taksacine informacija, geografiniais poligonais, vertinimo data.

Registravimo data: 2021-07-16 16:52:47

Patinka: 2

Metereologinio radaro duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

LHMT operuojamų meteorologinių radarų gryni(raw) duomenys

Registravimo data: 2021-07-02 18:57:11

Atnaujinimo data: 2021-09-14 14:27:11

Savivaldybėse dirbančių mokytojų pagal specialybes skaičius

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Šiuo metu yra pateikti duomenų rinkiniai pagal tai, kokią kvalifikaciją turi mokytojai pagal savivaldybes (Pedagogų kvalifikacija pagal savivaldybes), ir (Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai). Labai domintų informacija, kiek ir kokių mokytojų turi savivaldybėse esančios konkrečios mokymo įstaigos, arba kiek galima arčiau mokymo įstaigų tipo.

Registravimo data: 2021-06-18 14:29:18

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:35:04

Komentarai: 1

Lietuvos renovacijos žemėlapis

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra vykdydama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa savo tinklalapyje pateikia Lietuvos renovacijos žemėlapį (https://map.betalt.lt/map) kuriame pateikia informaciją apie visus šalyje renovuotus ir renovuojamus daugiabučius. Tačiau informacija pateikiama nepatogiu formatu ir nėra tinkama analizėms atlikti.

Registravimo data: 2021-06-18 10:28:29

Atnaujinimo data: 2021-08-31 17:17:53

Absolventų skaičius

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:38:16

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:43:18

Komentarai: 4

Patinka: 1

Studentų skaičius 2

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:36:28

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:37:09

Komentarai: 1

Patinka: 1

Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:33:00

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:41:31

Komentarai: 5

Anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvių kalbos institutas

Duomenys pateikti RDF formatu, tačiau nėra įtraukti į atvirų duomenų portalą.

Registravimo data: 2021-04-28 12:41:00

Atnaujinimo data: 2022-02-15 13:17:59

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvių kalbos institutas

Būtų gerai atverti Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę, ją būtų galima palyginti su Registrų centro duomenimis ir integruoti į OpenStreetMap projektą. http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze

Registravimo data: 2021-04-28 12:36:22

Atnaujinimo data: 2021-04-29 13:51:34

Semantika2 projekto duomenys

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Vytauto Didžiojo universitetas

„Semantika2“ projekto rezultatai, turėtu būti pateikti ir aprašyti atvirų duomenų portale. https://github.com/Semantika2

Registravimo data: 2021-04-28 12:14:06

Atnaujinimo data: 2021-04-29 16:40:36

Reikia ADP duomenų

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Reikia visų ADP duomenų

Registravimo data: 2021-04-22 11:19:16

Atnaujinimo data: 2022-04-21 15:34:01

Komentarai: 1

Nekilnojamo turto kadastro duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Reikalingos NT sklypų GIS ribos, kur atributikoje būtų nurodyta ar sklypas privatus/valstybinis, kokia yra sklypo žemės paskirtis.

Registravimo data: 2021-04-20 09:52:49

Atnaujinimo data: 2021-08-24 16:26:22

Patinka: 1

Adresų registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-04-15 15:59:44

Atnaujinimo data: 2022-01-10 14:41:32

Patinka: 2

Centralizuotai tiekiamos šilumos suvartojimas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Visi centralizuoti šilumos tiekimo (CŠT) tinklai tiekia informaciją apie kiekvieno iš aptarnaujamų pastatų mėnesinį šilumos suvartojimą. Tačiau CŠT tinklai ją pateikia skirtingais formatais. Dažnai galima gauti duomenys tik atskirai kiekvienam pastatui arba lentelė PDF formatu. Būtų naudinga turėti šiuos duomenis vieningų formatų surinktus vienoje vietoje.

Registravimo data: 2021-03-29 14:50:29

Atnaujinimo data: 2021-04-19 09:17:14