Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 182

Pedagogai

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Pedagogai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:50:52

Komentarai: 1

Mokiniai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokiniai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:49:14

Atnaujinimo data: 2022-11-25 11:12:07

Komentarai: 1

Mokyklų aplinkos duomenys

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokyklų aplinkos duomenys Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:46:01

Komentarai: 1

Savivaldybių mokymo lėšų panaudojimas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Rodiklių rinkinio pavadinimas: Savivaldybių mokymo lėšų panaudojimas Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-17 13:51:55

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-11 14:00:15

Antstolių informacinė sistema

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2022-11-11 13:18:25

Atnaujinimo data: 2022-11-11 15:05:57

Documents stored in the company register

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

In the JA document register, there are a number of different documents stored. I would like to have a dataset with the content of these documents (and not just the metadata describing the document) under open data license terms. For example documents listed at https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=305674479 and under different identifiers.

Registravimo data: 2022-11-07 08:59:04

Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos automobilių kelių direkcija

Labas diena, kadangi jau yra viešai prieinamas "Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapis", reikalingi ir erdviniai duomenys. Pvz. rengiant teritorijų planavimo dokumentus iš online žemėlapio neįmanoma greitai ir patogiai atlikti teritorijos analizės.

Registravimo data: 2022-10-18 11:00:32

Atnaujinimo data: 2022-10-18 15:35:42

Komunalinių atliekų tvarkymas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Aplinkos apsaugos agentūra

Trūkstamų antrinių žaliavų konteinerių aikštelių skaičius, vnt., trūkstamų aikštelių skaičius sodų bendrijose, vnt.,trūkstamas aikštelių skaičius garažų bendrijose, vnt., Surinkta komunalinių atliekų konteineriuose, tonos; Sąvartyne pašalinta komunalinių atliekų, dalis (%) nuo surinktų atliekų; Komunalinių atliekų kiekis, surinktas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, tonos; Komunalinių atliekų kiekis, surinktas apvažiuojant atliekų turėtojus (maišai, betaris surinkimas), tonos; Komunalinių atliekų kiekis, surinktas kitomis priemonėmis, tonos; Surinkta komunalinių atliekų iš viso, tonos; Komunalinės atliekos iš viso, tonos; Perdirbta / panaudota komunalinių atliekų (įskaitant ir deginimą), tonos; Perdirbta / panaudota komunalinių atliekų (įskaitant ir deginimą), dalis (%) nuo surinktų atliekų; Sąvartyne pašalinta komunalinių atliekų, tonos. Duomenis reikia pateikti pagal savivaldybes už 2019, 2020, 2021 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais

Registravimo data: 2022-10-13 09:45:19

Duomenys apie žemės naudmenas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Bendras plotas, Žemės ūkio naudmenos, užstatyta teritorija, žemė užimta vandens telkinių, apleista žemė. Duomenis pateikta pagal savivaldybes už 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais.

Registravimo data: 2022-10-13 08:31:03

Viešųjų komunalinių atliekų tvarkymas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Aplinkos apsaugos agentūra

Pagal gyvenamąją vietą deklaruotas gyventojų skaič. miestuose daugiau 100000 gyv.; nuo 50000 iki 100000; nuo 1000 iki 50000; nuo 500 iki 3000; mažiau nei 500. Daugiabučių namų butų sav. skaičius; vieno ir dviejų butų sav. skaičius; sodų paskirties obj. sav. skaičius; garažų paskirties obj. sav. skaičius; neišvardintų nekilnojamojo turto obj. sav. skaičius; sodų bendrijų skaičius; garažų bendrijų skaičius. Kiek visiems išvardintiems subjektams yra teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos. Duomenis reikia pateikti pagal savivaldybes už 2019, 2020, 2021 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais

Registravimo data: 2022-10-12 08:27:35

Vieši teismų sprendimai

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė teismų administracija

Viešų teismų sprendimų dokumentai

Registravimo data: 2022-09-26 14:27:53

Darbo ginčų komisijos procesinių dokumentų paskelbimas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DGK procesinių dokumentų paskelbimas, kai nerandamas darbdavys

Registravimo data: 2022-09-26 13:50:44

Lietuvos geležinkelių eismo tvarkaraščiai

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: UAB „LTG Link“

Duomenų rinkinyje pateikiami Lietuvos Geležinkelių keleivinių traukinių išvykimo iš stočių laikai.

Registravimo data: 2022-09-22 13:12:52

Atnaujinimo data: 2022-09-22 13:18:29

Diskvalifikavimas iš viešųjų pirkimų

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Viešųjų pirkimų tarnyba

Reikalingas įmonių sąrašas, kuriame būtų pateikiama informacija apie tas įmones, kurios įtrauktos į pažeidusių draudimą sudaryti draudžiamus konkurenciją ribojančius susitarimus, sąrašą.

Registravimo data: 2022-09-22 11:12:25

Melagingą informaciją pateikusieji tiekėjai

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Viešųjų pirkimų tarnyba

Reikalingas įmonių sąrašas, kuriame būtų pateikiama informacija apie tas įmones, kurios įtrauktos į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

Registravimo data: 2022-09-22 11:01:00

Nepatikimi tiekėjai

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Viešųjų pirkimų tarnyba

Reikalingas įmonių sąrašas, kuriame būtų pateikiama informacija apie tas įmones, kurios įtrauktos į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Registravimo data: 2022-09-21 16:55:14

Patinka: 1