Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 199

Adresų registras

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-04-15 15:59:44

Atnaujinimo data: 2022-01-10 14:41:32

Patinka: 2

Centralizuotai tiekiamos šilumos suvartojimas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra

Visi centralizuoti šilumos tiekimo (CŠT) tinklai tiekia informaciją apie kiekvieno iš aptarnaujamų pastatų mėnesinį šilumos suvartojimą. Tačiau CŠT tinklai ją pateikia skirtingais formatais. Dažnai galima gauti duomenys tik atskirai kiekvienam pastatui arba lentelė PDF formatu. Būtų naudinga turėti šiuos duomenis vieningų formatų surinktus vienoje vietoje.

Registravimo data: 2021-03-29 14:50:29

Atnaujinimo data: 2021-04-19 09:17:14

Metrikai.lt duomenys

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

metrikai.lt yra savanorių skaitmeninti metrikų duomenis, būtų gerai, jei šie duomenys būtų prieinami, kaip atviri duomenys.

Registravimo data: 2021-03-27 21:22:50

Atnaujinimo data: 2022-02-23 13:18:46

Valstybinių registrų ir informacinių sistemų duomenys

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Reikia visų valstybinių informacinių sistemų ir registrų duomenų, apie tai kam sistema ar registras priklauso, kas valdytojas, kas tvarkytojas, kad prižiūri, kas kūrė, kokios technologijos naudojamos, kokiose duomenų bazėse saugomi duomenys.

Registravimo data: 2021-02-24 16:33:40

Atnaujinimo data: 2022-02-23 13:16:26

Patinka: 2

Švietimo duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Estijoje švietimo duomenys atviri nuo 2005 m. Duomenis sudaro mokinių pažymiai, mokytojų kvalifikacijos vertinimai ir kt. Ar LT gali taip pat? https://ncee.org/2021/02/building-an-integrated-data-system-lessons-from-estonia/

Registravimo data: 2021-02-11 10:03:56

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:37:55

Komentarai: 5

Patinka: 1

Aukštos vertės įmonių, įmonių savininkų ir erdviniai duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Europos atvirų duomenų direktyvoje numatyti aukštos vertės duomenų rinkiniai. Tačiau aukštos vertės duomenys dar nėra atverti.

Registravimo data: 2020-12-17 12:56:56

Atnaujinimo data: 2021-12-23 07:38:45

Komentarai: 1

Patinka: 1

Nekilnojamojo turto duomenys

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Registrų centras jau gan senokai atvėrė dalį nekilnojamojo turto duomenų, bet šių duomenų nėra data.gov.lt. https://www.registrucentras.lt/p/1092

Registravimo data: 2020-12-16 16:06:49

Atnaujinimo data: 2021-08-24 16:17:52

Patinka: 1

Adresų registro duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Atvirų duomenų kataloge vis dar nėra Registrų centro atvertų adresų registro duomenų, nors patys duomenys jau atverti ir publikuojami prieš kelis mėnesius.

Registravimo data: 2020-12-16 16:05:28

Atnaujinimo data: 2021-12-23 07:38:01

Nekilnojamojo turto duomenys

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės įmonė Registrų centras

Atverti nekilnojamojo turto duomenys yra nepakankamai išsamūs. Plačiau apie tai: https://www.linkedin.com/pulse/rc-atverti-duomenys-bever%C4%8Diai-vilius-visockas/

Registravimo data: 2020-12-16 16:00:26

Atnaujinimo data: 2021-08-24 16:13:38

Patinka: 1

Viešojo sektoriaus įstaigų sąrašas

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Valstybės tarnybos departamentas

Viešojo sektoriaus įstaigų sąrašas (tiek valstybės, tiek savivaldybės institucijos) su galimai atverti duomenimis apie įstaigas, pvz. įstaigos adresas, įstaigoje patvirtintos ir užimtos pareigybės (Valstybės tarnybos departamento duomenys).

Registravimo data: 2020-12-11 10:11:02

Atnaujinimo data: 2020-12-11 12:36:11

Patinka: 2

COVID-19 epidemiologiniai duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2020-10-19 09:34:28

Atnaujinimo data: 2022-02-17 10:48:39

Patinka: 1

Informacinių technologijų projektai

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Viešųjų pirkimų tarnyba

Per 2019 m. įvykdytų IT pirkimų statistika

Registravimo data: 2020-09-29 10:36:52

Atnaujinimo data: 2021-04-27 11:47:51

VRK seimas 2020

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

Atverti visą VRK turimą info apie kandidatus į seimo rinkimus ir dažnai atnaujinti šią indo

Registravimo data: 2020-06-11 16:40:37

Atnaujinimo data: 2020-12-18 08:06:57

Komentarai: 1

Patinka: 3

Covid 19 eigos Lietuvoje statistika

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos statistikos departamentas

Pandemijos atvejų Lietuvoje duomenys ir ligos eiga su teritorine charakteristika

Registravimo data: 2020-06-11 15:53:03

Atnaujinimo data: 2022-02-15 10:47:09

Patinka: 2

Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2020-05-28 08:48:42

Atnaujinimo data: 2020-06-04 08:26:54

Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2020-05-18 10:38:25

Atnaujinimo data: 2020-05-28 07:23:10

Krovinių vežimas

Būsena: Nenumatytas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos statistikos departamentas

Krovinių vežimo tonomis duomenų rinkiniai. Ypač aktualu krovinių vežimas kelių, geležinkelių ir jūrų transportu.

Registravimo data: 2020-02-03 14:33:09

Atnaujinimo data: 2022-02-23 13:15:27

Lietuvos istorinė hidrometeorologinė informacija

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Idealiu atveju: kaip galima toli į praeitį siekiantis faktinių orų kasvalandinis registras (oro temperatūra, vėjo kryptis, greitis, debesuotumas, krituliai) kaip galima smulkesniam geografiniam skirtymui arba registruojanti stotis su koordinatėmis.

Registravimo data: 2020-01-29 14:56:02

Atnaujinimo data: 2022-02-22 10:30:41

Lietuvos Respoblikos Seimo teisės aktų duomenys

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

LR Seimo teisės aktų teksto duomenys, gali būti tekstine forma, tačiau būtų gerai, kad būtų išlaikyta dokumento struktūra, t.y. būtų duomenys apie straipsnius, skyrius ir pan.

Registravimo data: 2020-01-15 22:09:57

Atnaujinimo data: 2022-02-22 10:28:48