Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Šioje portalo skiltyje yra publikuojami atvirų duomenų naudotojų pateikti poreikiai dėl atvirų duomenų rinkinių. Tai yra svarbu, nes atveriant duomenis yra siekiama duomenų atvėrimą vykdyti maksimaliai, atsižvelgiant į atvirų duomenų naudotojų poreikį (angl. demand driven approach) ir įvertinant jų teigiamą poveikį visuomeninio intereso tenkinimui, viešumui ir verslo plėtrai.

Paieškos rezultatai: 12

Šalinti filtrus Nacionalinė švietimo agentūra

Pedagogai

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Pedagogai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:50:52

Komentarai: 1

Mokiniai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokiniai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:49:14

Atnaujinimo data: 2022-11-25 11:12:07

Komentarai: 1

Mokyklų aplinkos duomenys

Būsena: Planuojamas atverti

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokyklų aplinkos duomenys Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-22 16:46:01

Komentarai: 1

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus

Būsena: Pateiktas

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registravimo data: 2022-11-11 14:00:15

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys (surinkti 2014-2020 m.). Duomenų bazėse reikalingi kintamieji: Demografiniai ir kiti bendrieji mokinių duomenys (lytis, amžius, mokymosi programa ir kt.), bendrieji duomenys apie mokyklą (mokomoji kalba, savivaldybės kodas, vietovės tipas), mokinių pasiekimų testų rezultatai (atskirų testų klausimų rezultatai, aritmetinis ir standartizuotas surinktų taškų vidurkis pagal atskirus dalykus, dalyko sritys, gebėjimų grupės, pasiekimų lygiai/pasiekimų grupės), mokinio klausimyno duomenys (mokinių atsakymai į NMPP klausimyno klausimus, klausimų grupės: SEK kintamieji, mokyklos klimatas/kultūra, mokėjimas mokytis) ir kiti NMPP klausimyno mokymosi kontekstą atspindintys kintamieji.

Registravimo data: 2022-02-12 18:47:07

Atnaujinimo data: 2022-02-28 13:59:17

Patinka: 1

Lietuvos universitetų stidijų programų aprašai ir paskaitų sandai

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Pageidauju dviejų duomenų rinkinių, kuriuos turėtų teikti visi Lietuvos valstybiniai universitetai: - stidijų programų aprašai - studijų programoje minimų paskaitų sandai (svarbiausia literatūros sąrašas, kuriuo buvo remtasi ruošiant paskaitos turinį) Šie dokumentai yra kartais viešai pasiekiami, o kartai tik studijuojantiems studentams. Be to yra viešinama tik naujasia sandų versija. Reiktų išsaugoti sandų keitimosi istoriją. Paslaugos, kurios atsivertų atvėrus šiuos duomenis: - galimybė palyginti studijų turinį su kitų pažangiausių universitetų turiniu. - galimybė universitetą pabaigusiems studentams gauti jų studijų programos atnaujinimus, kompetencijai atnaujinti. - galimybė identifikuoti besidubliuojančias/panašias studijų programas. - pateikti pasiūlymų studijų programos patobulinimams, verslui įvertinus, ko trūksta studijų programoje. Dėl sudėtingo duomenų surinkimo pastangos reikalingos tokiai analizei padaryti yra per didelės, atvėrus duomenis (ypač paskaitų sandus) būtų atvertos durys verslui atlikti studijų programos vertinimą.

Registravimo data: 2022-01-28 16:38:44

Atnaujinimo data: 2022-02-23 09:51:33

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika.

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika. Prašau paviešinti valstybei priklausančių aukštųjų mokyklų administruojamų studentų bendrabučių skaičių, adresus ir projektinius numatytus gyventojų skaičius (galimai ir užimtumą). Duomenys reikalingi tyrimams apie studijų kokybę Lietuvoje, tad kartu ir ekonominę, bei investicinę aplinką. Taip pat duomenų prieinamumas prisidėtų prie skaidrumo. Dalis duomenų jau dabar skelbiama ŠMM portale skiltyje Veikla >Turto vertinimas perdavimas ir pardavimas. Tačiau duomenys ne pilni, trūksta standarto. Pavyzdžiui nenurodyti aukštųjų mokyklų administruojamų bendrabučių adresai. Duomenys pateikiami pdf formatu. Taip pat šiuos duomenis sunku rasti. Statistika apie kitos paskirties nekilnojamą turtą perduotą administruoti aukštosioms mokykloms, taip pat galėtų būti skelbiama.

Registravimo data: 2021-09-21 10:03:19

Atnaujinimo data: 2022-02-24 09:33:19

Komentarai: 1

Savivaldybėse dirbančių mokytojų pagal specialybes skaičius

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Šiuo metu yra pateikti duomenų rinkiniai pagal tai, kokią kvalifikaciją turi mokytojai pagal savivaldybes (Pedagogų kvalifikacija pagal savivaldybes), ir (Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai). Labai domintų informacija, kiek ir kokių mokytojų turi savivaldybėse esančios konkrečios mokymo įstaigos, arba kiek galima arčiau mokymo įstaigų tipo.

Registravimo data: 2021-06-18 14:29:18

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:35:04

Komentarai: 1

Absolventų skaičius

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:38:16

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:43:18

Komentarai: 4

Patinka: 1

Studentų skaičius 2

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:36:28

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:37:09

Komentarai: 1

Patinka: 1

Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Poreikis papildyti ar pakeisti esamą duomenų rinkinį

Registravimo data: 2021-06-01 11:33:00

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:41:31

Komentarai: 5

Švietimo duomenys

Būsena: Jau atverta

Pasiūlymas organizacijai: Nacionalinė švietimo agentūra

Estijoje švietimo duomenys atviri nuo 2005 m. Duomenis sudaro mokinių pažymiai, mokytojų kvalifikacijos vertinimai ir kt. Ar LT gali taip pat? https://ncee.org/2021/02/building-an-integrated-data-system-lessons-from-estonia/

Registravimo data: 2021-02-11 10:03:56

Atnaujinimo data: 2021-11-19 08:37:55

Komentarai: 5

Patinka: 1