Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 2
Status: Rejected Higienos institutas
Registration date: 06/10/2023 Renew date: 10/14/2023

Disfagija yra būklė, kurioje žmogui sunku ryti. Disfagijos klausimynas yra instrumentas, skirtas įvertinti ir suprasti disfagijos simptomus bei su tuo susijusius veiksnius. Jis gali būti naudojamas tiek klinikiniuose tyrimuose, tiek praktikoje, siekiant nustatyti disfagijos sunkumą ir įvertinti jo poveikį pacientų gyvenimui. Disfagijos klausimynas gali turėti įvairius mikroduomenis, kurie gali būti vertingi mokslinės plėtos, visuomenės informavimo ir naujų produktų kūrimo srityse. Šie mikroduomenys gali apimti pacientų demografinę informaciją, simptomų sunkumo vertinimą, gyvenimo kokybės rezultatus, disfagijos priežastis ir rizikos veiksnius bei pacientų patiriamus iššūkius ir poreikius. Disfagijos klausimyno mikroduomenys gali būti naudingi mokslininkams, siekiant išsamiau ištirti disfagijos priežastis, simptomų raišką ir veiksnius, kurie įtakoja pacientų gyvenimą. Remiantis šiais duomenimis, galima gauti platesnį supratimą apie disfagijos atsiradimo mechanizmus, jos įtaką pacientų gyvenimo kokybei ir tinkamų intervencijų bei gydymo galimybių plėtojimą. Remiantis šiais duomenimis, galima sukurti informacinius leidinius, interneto šaltinius arba pranešimus, kurie padėtų visuomenei suprasti disfagijos svarbą ir skatintų žmones kreiptis į gydytojus ir specialistus, jei patiriami susiję simptomai. Šie duomenys gali būti naudingi medicinos technologijų kūrėjams ir pramonės specialistams, siekiant kurti ir tobulinti disfagijos gydymo įrangą, priemones ir produktus.

Status: Rejected Higienos institutas
Registration date: 05/09/2023 Renew date: 10/14/2023

Reikalinga kasmetinė mokinių sergamumo pagal ligų grupes ataskaita pagal visas ugdymo įstaigas Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Iš VSS IS galime išsitraukti ataskaitą apie sergamumą pagal ligų grupes konkrečioje ugdymo įstaigoje. Tačiau būtų reikalinga viena/bendra atsakaita, kur būtų papildomas laukas (stulpelis) "Ugdymo įstaiga"