Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 7
Status: Submited
Registration date: 11/24/2023 Renew date: 11/24/2023

Neplaniniai ir planiniai Lietuvos jungčių bei perdavimo sistemos įrenginių sutrikimų ir remonto pranešimai. Planiniai ir neplaniniai atjungimui turi ženklią įtaką elektros kainai. Todėl automatizuotam elektros kainų prognozavimui yra būtina mašininiu būdu skaitoma apie įrenginių atjungimo ir gražinimo į gamybą planus. Prašome pateikti Litgrid informaciją atviru formatu kurioje būtų nurodoma įrenginio atjungimo pradžia ir prognozuojama pabaiga, grįžimo į gamybą fakto laikas. Svarbūs ir kiti parametrai (pvz.: jei linija dirbs kažkurį laiką puse galios ar visai nedirbs). Šia informacija disponuoja Litgrid.

Status: Submited
Registration date: 11/13/2023 Renew date: 11/13/2023

Vykstant diskusijoms apie mokesčių reformą, mokesčių progresyvumo lygį, turto ir pajamų mokesčių santykį, bei pasirodant informacijai, kad tam tikros grupės naudojasi daug lengvatų, visuomenei ir tyrėjams būtų naudinga gebėti įvertinti: 1) Koks yra efektyvus mokesčių progresyvumo lygis? Kaip de-facto sumokėti mokesčiai priklauso nuo pajamų dydžio 2) Kiek gali skirtis tas pačias pajamas gaunančių žmonių sumokami mokesčiai? 3) Kaip pasikeistų surenkami mokesčiai skirtingais tarifais apmokestinus turtą? Atsakyti į šiuos klausimus padėtų lentelė apie asmenų turtą, pajamas ir sumokėtus mokesčius. Idealiu atveju, asmens lygmens (be galimybės atsekti konkretų asmenį), formatu: [mokestiniai metai, asmens pseudo-id, turtas, pajamos, mokesčiai]. Galima ir pateikti agreguotus skaičius pagal rėžius: [metai, turto rėžis, pajamų rėžis, mokesčių rėžis, asmenų kiekis]. Svarbu, kad informacija būtų apjungta vienoje lentelėje, nes tai įgalintų suprasti sąryšius tarp kintamųjų.

Status: Submited
Registration date: 11/13/2023 Renew date: 11/13/2023

Duomenys apie tai, kiek migrantų apgręžiama Lietuvos pasienyje (nesuteikiant galimybės pateikti prieglobsčio prašymą), jų kilmės šalys ir kitos demografinės charakteristikos. Tai padėtų žmogaus teisių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems tyrėjams geriau suprasti žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Taip pat stebėti kaip dažnai apgręžiami žmonės iš šalių, kuriose vyksta aktyvūs kariniai konfliktai. Idealus formatas būtų asmens lygmeniu: [Data, {Apgręžto asmens charakteristikos}]. Tačiau galima pateikti ir agreguotus skaičius kas dieną ar savaitę.

Status: Submited
Registration date: 10/08/2023 Renew date: 10/09/2023

Prašome atverti mūsų moksliniams tyrimams Registrų centro nustatytų NT verčių zonų sąrašą Vilniuje su šias verčių zonas atitinkančiu gatvių sąrašu.

Status: Submited
Registration date: 10/06/2023

Owies

Status: Submited
Registration date: 06/01/2023

Rinkinyje turėtų būti išrašo tekstas pilnas arba su jam priklausančiais meta duomenimis (data; vizito tipas(ambu/stac); gydytojo ID/įstaiga; miestas/regionas). Rinkinyje turėtų būti pilna išrašo ar siuntimo tekstas ir visi su tuo išrašu susiję TLK kodai (kiti kodai kaip ACHI arba DRG irgi būtų naudingi). Informacija turėtų būti prieinama iš vieno šaltinio - ESPBI. Informacija gali būti pseudonimizuota arba pilnai anonimizuota. Jei iš pilno teksto pašalinami duomenys (asmens vardas; adresas ar kiti identifikuojanti asmens duomenys) jo vietoje idealiu atveju būtų paliktas intarpas su redakcijos tipu arba bent jau redakcijos faktu (pavyzdys: "Dėl Evenių g. 2 vykdomų" keisti į "Dėl [adresas] vykdomų" arba "Dėl [redaguota] vykdomų" ) Jei duomenų šaltinyje egzistuoja laukai, kurie nenurodyti struktūroje, tačiau apibūdina minėtus duomenis (pvz.: išrašo santrauka), tokia struktūra turėtų būti išlaikoma.