Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 22
Registration date: 11/22/2022 Renew date: 10/14/2023

Duomenų rinkinio pavadinimas: Pedagogai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registration date: 11/22/2022 Renew date: 10/14/2023

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokiniai Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registration date: 11/22/2022 Renew date: 10/14/2023

Duomenų rinkinio pavadinimas: Mokyklų aplinkos duomenys Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registration date: 11/17/2022 Renew date: 10/14/2023

Rodiklių rinkinio pavadinimas: Savivaldybių mokymo lėšų panaudojimas Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ir 2021 (esant galimybei 2022) metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registration date: 11/11/2022 Renew date: 10/14/2023

Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais. Duomenis pateikti lentelės forma (Excel formatu): pirmame stulpelyje savivaldybių ID, antrame savivaldybių pavadinimai, trečiame stulpelyje – duomenų metai, ketvirtame – rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, ir toliau kituose stulpeliuose - rodiklio pavadinimas ir rodiklio reikšmės pagal savivaldybes.

Registration date: 02/12/2022 Renew date: 10/14/2023

Pilnai nuasmeninti populiaciniai Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) duomenys (surinkti 2014-2020 m.). Duomenų bazėse reikalingi kintamieji: Demografiniai ir kiti bendrieji mokinių duomenys (lytis, amžius, mokymosi programa ir kt.), bendrieji duomenys apie mokyklą (mokomoji kalba, savivaldybės kodas, vietovės tipas), mokinių pasiekimų testų rezultatai (atskirų testų klausimų rezultatai, aritmetinis ir standartizuotas surinktų taškų vidurkis pagal atskirus dalykus, dalyko sritys, gebėjimų grupės, pasiekimų lygiai/pasiekimų grupės), mokinio klausimyno duomenys (mokinių atsakymai į NMPP klausimyno klausimus, klausimų grupės: SEK kintamieji, mokyklos klimatas/kultūra, mokėjimas mokytis) ir kiti NMPP klausimyno mokymosi kontekstą atspindintys kintamieji.

Registration date: 01/28/2022 Renew date: 10/14/2023

Pageidauju dviejų duomenų rinkinių, kuriuos turėtų teikti visi Lietuvos valstybiniai universitetai: - stidijų programų aprašai - studijų programoje minimų paskaitų sandai (svarbiausia literatūros sąrašas, kuriuo buvo remtasi ruošiant paskaitos turinį) Šie dokumentai yra kartais viešai pasiekiami, o kartai tik studijuojantiems studentams. Be to yra viešinama tik naujasia sandų versija. Reiktų išsaugoti sandų keitimosi istoriją. Paslaugos, kurios atsivertų atvėrus šiuos duomenis: - galimybė palyginti studijų turinį su kitų pažangiausių universitetų turiniu. - galimybė universitetą pabaigusiems studentams gauti jų studijų programos atnaujinimus, kompetencijai atnaujinti. - galimybė identifikuoti besidubliuojančias/panašias studijų programas. - pateikti pasiūlymų studijų programos patobulinimams, verslui įvertinus, ko trūksta studijų programoje. Dėl sudėtingo duomenų surinkimo pastangos reikalingos tokiai analizei padaryti yra per didelės, atvėrus duomenis (ypač paskaitų sandus) būtų atvertos durys verslui atlikti studijų programos vertinimą.

Registration date: 12/01/2021 Renew date: 10/14/2023

Europos terminų bankas, kuriame teikiami terminai skirtingomis kalbomis ir kiekvienas terminas priskirtas tam tikrai kategorijai. Tokie duomenys gali būti labai naudingi ADP automatiniam kategorijos atpažinimui, su sąlyga, kad ADP kategorijos yra suderinamos su EuroVoc.

Registration date: 09/21/2021 Renew date: 10/14/2023

Studentų bendrabučių ir kito valstybinio nekilojamo turto perduoto administruoti AM statistika. Prašau paviešinti valstybei priklausančių aukštųjų mokyklų administruojamų studentų bendrabučių skaičių, adresus ir projektinius numatytus gyventojų skaičius (galimai ir užimtumą). Duomenys reikalingi tyrimams apie studijų kokybę Lietuvoje, tad kartu ir ekonominę, bei investicinę aplinką. Taip pat duomenų prieinamumas prisidėtų prie skaidrumo. Dalis duomenų jau dabar skelbiama ŠMM portale skiltyje Veikla >Turto vertinimas perdavimas ir pardavimas. Tačiau duomenys ne pilni, trūksta standarto. Pavyzdžiui nenurodyti aukštųjų mokyklų administruojamų bendrabučių adresai. Duomenys pateikiami pdf formatu. Taip pat šiuos duomenis sunku rasti. Statistika apie kitos paskirties nekilnojamą turtą perduotą administruoti aukštosioms mokykloms, taip pat galėtų būti skelbiama.

Registration date: 06/18/2021 Renew date: 10/14/2023

Šiuo metu yra pateikti duomenų rinkiniai pagal tai, kokią kvalifikaciją turi mokytojai pagal savivaldybes (Pedagogų kvalifikacija pagal savivaldybes), ir (Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai). Labai domintų informacija, kiek ir kokių mokytojų turi savivaldybėse esančios konkrečios mokymo įstaigos, arba kiek galima arčiau mokymo įstaigų tipo.

Registration date: 06/01/2021 Renew date: 10/14/2023

Prašau papildyti skelbiamus duomenis pagal studijų programą. Poreikis visuomenei: Atlikti švietimo sistemos, gyventojų išsilavinimo ir darbo rinkos tyrimus. Poreikis mūsų įstaigai, VšĮ. Kaunas IN: Mūsų įstaiga, atlieka švietimo sistemos ir darbo rinkos tyrimus. Teikiame konsultacijas suinteresuotoms šalims pavyzdžiui Kauno miesto savivaldybei ar verslo įmonėms. Dažnai mums reikalingi konkrečių programų studentų skaičiai siekiant suteikti kokybišką konsultacijas. Padėti verslui priimti gerai informuotus sprendimus apie investicijas, reklamuoti Kauno miesto potencialą Lietuvoje ir užsienyje.

Registration date: 06/01/2021 Renew date: 10/14/2023

Prašau papildyti skelbiamus duomenis pagal studijų programą. Poreikis visuomenei: Atlikti švietimo sistemos, gyventojų išsilavinimo ir darbo rinkos tyrimus. Poreikis mūsų įstaigai, VšĮ. Kaunas IN: Mūsų įstaiga, atlieka švietimo sistemos ir darbo rinkos tyrimus. Teikiame konsultacijas suinteresuotoms šalims pavyzdžiui Kauno miesto savivaldybei ar verslo įmonėms. Dažnai mums reikalingi konkrečių programų studentų skaičiai siekiant suteikti kokybišką konsultacijas. Padėti verslui priimti gerai informuotus sprendimus apie investicijas, reklamuoti Kauno miesto potencialą Lietuvoje ir užsienyje.

Registration date: 06/01/2021 Renew date: 10/14/2023

Prašau papildyti skelbiamus duomenis pagal studijų programą. Poreikis visuomenei: Atlikti švietimo sistemos, gyventojų išsilavinimo ir darbo rinkos tyrimus. Poreikis mūsų įstaigai, VšĮ. Kaunas IN: Mūsų įstaiga, atlieka švietimo sistemos ir darbo rinkos tyrimus. Teikiame konsultacijas suinteresuotoms šalims pavyzdžiui Kauno miesto savivaldybei ar verslo įmonėms. Dažnai mums reikalingi konkrečių programų studentų skaičiai siekiant suteikti kokybišką konsultacijas. Padėti verslui priimti gerai informuotus sprendimus apie investicijas, reklamuoti Kauno miesto potencialą Lietuvoje ir užsienyje. Prisegtame faile žaliai pažymėta papildoma kategorija.