Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 227
Registration date: 11/29/2023 Renew date: 11/29/2023

Ar galima būtų panašiu principu kaip rinkinys "Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka" (https://data.gov.lt/datasets/1202/#info) atverti duomenis apie visų mokesčių mokėtojų permokas VMI. Reiktų matyti juridinį asmenį, jo visą permoką ir atskirtą stulpelį "Neįskaitytos mokesčio ir kitos sumos", kaip tai apibrėžta VMI viršininko įsakyme "DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKOLINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"? Galėčiau poreikį patikslinti detaliau. Pagarbiai, Benoit Bourdon +37061588141

Status: Submited
Registration date: 11/24/2023 Renew date: 11/24/2023

Neplaniniai ir planiniai Lietuvos jungčių bei perdavimo sistemos įrenginių sutrikimų ir remonto pranešimai. Planiniai ir neplaniniai atjungimui turi ženklią įtaką elektros kainai. Todėl automatizuotam elektros kainų prognozavimui yra būtina mašininiu būdu skaitoma apie įrenginių atjungimo ir gražinimo į gamybą planus. Prašome pateikti Litgrid informaciją atviru formatu kurioje būtų nurodoma įrenginio atjungimo pradžia ir prognozuojama pabaiga, grįžimo į gamybą fakto laikas. Svarbūs ir kiti parametrai (pvz.: jei linija dirbs kažkurį laiką puse galios ar visai nedirbs). Šia informacija disponuoja Litgrid.

Status: Submited
Registration date: 11/13/2023 Renew date: 11/13/2023

Vykstant diskusijoms apie mokesčių reformą, mokesčių progresyvumo lygį, turto ir pajamų mokesčių santykį, bei pasirodant informacijai, kad tam tikros grupės naudojasi daug lengvatų, visuomenei ir tyrėjams būtų naudinga gebėti įvertinti: 1) Koks yra efektyvus mokesčių progresyvumo lygis? Kaip de-facto sumokėti mokesčiai priklauso nuo pajamų dydžio 2) Kiek gali skirtis tas pačias pajamas gaunančių žmonių sumokami mokesčiai? 3) Kaip pasikeistų surenkami mokesčiai skirtingais tarifais apmokestinus turtą? Atsakyti į šiuos klausimus padėtų lentelė apie asmenų turtą, pajamas ir sumokėtus mokesčius. Idealiu atveju, asmens lygmens (be galimybės atsekti konkretų asmenį), formatu: [mokestiniai metai, asmens pseudo-id, turtas, pajamos, mokesčiai]. Galima ir pateikti agreguotus skaičius pagal rėžius: [metai, turto rėžis, pajamų rėžis, mokesčių rėžis, asmenų kiekis]. Svarbu, kad informacija būtų apjungta vienoje lentelėje, nes tai įgalintų suprasti sąryšius tarp kintamųjų.

Status: Submited
Registration date: 11/13/2023 Renew date: 11/13/2023

Duomenys apie tai, kiek migrantų apgręžiama Lietuvos pasienyje (nesuteikiant galimybės pateikti prieglobsčio prašymą), jų kilmės šalys ir kitos demografinės charakteristikos. Tai padėtų žmogaus teisių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems tyrėjams geriau suprasti žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Taip pat stebėti kaip dažnai apgręžiami žmonės iš šalių, kuriose vyksta aktyvūs kariniai konfliktai. Idealus formatas būtų asmens lygmeniu: [Data, {Apgręžto asmens charakteristikos}]. Tačiau galima pateikti ir agreguotus skaičius kas dieną ar savaitę.

Registration date: 11/08/2023 Renew date: 11/08/2023

Sveiki, labai smagu, kad tokio pobūdžio informacija atsirado atvirų duomenų portale. Labai patogu turėti galimybę paimti visus duomenis iškarto (anksčiau VMI portale galima buvo gauti tik vieno ūkio subjekto duomenis). Visgi duomenų apimtis pasikeitė iš esmės ir kaip paminėjo Dainius aukščiau prarado savo vertę, nes jų nebėra su kuo palyginti. Einamojo laikotarpio sumokėti mokesčiai yra už nepilnus metus, o praėjusių metų nėra su kuo palyginti. Prisidedu prie prašymo aukščiau, pateikti duomenis pamečiui nuo 2015 m. kaip tai anksčiau buvo VMI portale. Ačiū už pagalbą.

Registration date: 10/30/2023 Renew date: 11/15/2023

Hello! I am writing to you from Synbase, clinical decision support platfrom. We are partners with the Ministry of Health in Lithuania and currently working on ATC-tree content in Lithuanian and unfortunately haven’t been able to find the data therefore the request. Secondly, to provide doctors and health care workers personal accounts to Synbase we need health care workers and health care organisations registries. And thirdly SPC documents. Thanks in advance!

Registration date: 10/26/2023 Renew date: 11/14/2023

Laba diena, matau, kad šiame duomenų rinkinyje turėtų būti pateikiama geografinė informacija apie žemėnaudą, tačiau tos informacijos nei galima peržiūrėti, nei atsisiųsti nors duomenų rinkinys turi būseną "Atvertas". Pastebėta tokia pati situacija ir su visais kitais geografiniais šios įstaigos duomenų rinkiniais. Ar yra galimybė suteikti šių geografinių duomenų rinkinių atsisiuntimo galimybę, kad duomenis būtų galima geografiškai analizuoti ir kitose platformose? Jei ne, įdomu priežastis kodėl?

Status: Submited
Registration date: 10/08/2023 Renew date: 10/09/2023

Prašome atverti mūsų moksliniams tyrimams Registrų centro nustatytų NT verčių zonų sąrašą Vilniuje su šias verčių zonas atitinkančiu gatvių sąrašu.

Status: Submited
Registration date: 10/06/2023

Owies

Registration date: 09/06/2023 Renew date: 10/14/2023

Laba diena, Norėčiau gauti anonimizuotą bet detalią visos lietuvos skiepų duomenų bazę. Domina ne agregatai, bet atskiri skiepijimo duomenys: viena eilutė būtų vieno asmens skiepijimas. Laukai būtų tokie: 1. Anonimizuotas žmogaus identifikatorius, kuris leistų apjungti skirtingus tam pačiam asmeniui darytus skiepus (pvz atsitiktinis kiekvienam asmeniui priskirtas kodas, kuris anonimiškumo tikslais būtų naudijamas tik šitame duomenų rinkinyje; pvz jį galima būtų generuoti neišverčiama kriptografine hasho funkciją iš a.k. su pridėta neviešinama duomenų rinkiniui fiksuota atsitiktine bent 1024 bitų ilgio priesaga, kad egzistuotų galimybė duomenų rinkinį papildyti. 2. Savivladybė. 3. Amžius skiepijimo metu. 4. Biologinė lytis. 5. Skiepo pavadinimas. idealiu atveju darbą turėtų daryti Duomenų Agentūra dėl jai unikaliai būdingos kvalifikacijos.

Registration date: 07/08/2023 Renew date: 10/14/2023

Viso aktyvaus kelių transporto priemonių autoparko (įregistruotos, bet neišregistruotos tr. priemonės) valstybinių numerių rinkinys, su papildomais akimi matomais tr. priemonės požymiais (markė, modelis, tipas, spalva). Šiems duomenims negalioja BDAR, nes tai nėra asmens duomenys (įrašai nėra susieti su konkrečiais asmenimis). Duomenys būtų naudingi žurnalistiniams tyrimams bei startuoliams - vaizdų atpažinimo algoritmams apmokinti.