Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 66
Status: Rejected Higienos institutas
Registration date: 06/10/2023 Renew date: 10/14/2023

Disfagija yra būklė, kurioje žmogui sunku ryti. Disfagijos klausimynas yra instrumentas, skirtas įvertinti ir suprasti disfagijos simptomus bei su tuo susijusius veiksnius. Jis gali būti naudojamas tiek klinikiniuose tyrimuose, tiek praktikoje, siekiant nustatyti disfagijos sunkumą ir įvertinti jo poveikį pacientų gyvenimui. Disfagijos klausimynas gali turėti įvairius mikroduomenis, kurie gali būti vertingi mokslinės plėtos, visuomenės informavimo ir naujų produktų kūrimo srityse. Šie mikroduomenys gali apimti pacientų demografinę informaciją, simptomų sunkumo vertinimą, gyvenimo kokybės rezultatus, disfagijos priežastis ir rizikos veiksnius bei pacientų patiriamus iššūkius ir poreikius. Disfagijos klausimyno mikroduomenys gali būti naudingi mokslininkams, siekiant išsamiau ištirti disfagijos priežastis, simptomų raišką ir veiksnius, kurie įtakoja pacientų gyvenimą. Remiantis šiais duomenimis, galima gauti platesnį supratimą apie disfagijos atsiradimo mechanizmus, jos įtaką pacientų gyvenimo kokybei ir tinkamų intervencijų bei gydymo galimybių plėtojimą. Remiantis šiais duomenimis, galima sukurti informacinius leidinius, interneto šaltinius arba pranešimus, kurie padėtų visuomenei suprasti disfagijos svarbą ir skatintų žmones kreiptis į gydytojus ir specialistus, jei patiriami susiję simptomai. Šie duomenys gali būti naudingi medicinos technologijų kūrėjams ir pramonės specialistams, siekiant kurti ir tobulinti disfagijos gydymo įrangą, priemones ir produktus.

Registration date: 06/07/2023 Renew date: 10/14/2023

Sveiki, gal butu galima ideti vietovės koordinatės i pradine uzklausa "Vietovių sąrašas" (GET /places) ? Nes dabar del taikomu limitu turint vietos koordinate neimanoma greitai nustatyti arciausia vietove, nes tenka daryti uzklausa kiekvienai vietovei is "vietoviu saraso" ir suveikia uzklausu apribojimas... Ir siaip perkelus tik 2 laukus (country ir coordinates) i "GET /places" butu galima visai atsisakyti "GET /places/{place-code}"...

Status: Rejected Higienos institutas
Registration date: 05/09/2023 Renew date: 10/14/2023

Reikalinga kasmetinė mokinių sergamumo pagal ligų grupes ataskaita pagal visas ugdymo įstaigas Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Iš VSS IS galime išsitraukti ataskaitą apie sergamumą pagal ligų grupes konkrečioje ugdymo įstaigoje. Tačiau būtų reikalinga viena/bendra atsakaita, kur būtų papildomas laukas (stulpelis) "Ugdymo įstaiga"

Registration date: 12/29/2022 Renew date: 10/14/2023

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1R-272 sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl išskaitų iš socialinių išmokų vykdymo pateikti. Darbo grupė, siekdama įvertinti siūlymų leisti išieškoti iš šalpos ir kitų pensijų socialinį ir ekonominį poveikį tokias išmokas gaunantiems asmenims, prašo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atverti tokius duomenis: 1. Pensijos ar kompensacijos gavėjo vardas/pavardė. 2. Pensijos ar kompensacijos gavėjo asmens kodas. 3. Gaunamos pensijos ar kompensacijos tipas (šalpos senatvės pensija, šalpos neįgalumo pensija, šalpos našlaičių pensija, šalpos kompensacija, socialinio draudimo našlaičių pensija, socialinio draudimo našlių pensija, vienišo asmens išmoka, socialinio draudimo netekto darbingumo pensija). 4. Gaunamos pensijos ar kompensacijos dydis (eurais). Šie duomenys bus jungiami su Antstolių informacinės sistemos duomenis apie nebaigtas vykdyti vykdomąsias bylas (iš VĮ Registrų centro prašoma tokių duomenų): 1. Vykdomosios bylos numeris. 2. Vykdomosios bylos užvedimo data. 3. Skolininko kodas/asmens kodas. 4. Skolininko pavadinimas/vardas ir pavardė. 5. Išieškotojo tipas (fizinis asmuo/juridinis asmuo/valstybė). 6. Išieškojimo pobūdis (piniginis išieškojimas/nepiniginis išieškojimas/periodinis išieškojimas). 7. Išieškojimo dalykas (piniginio išieškojimo rūšis/nepiniginio išieškojimo rūšis/periodinio išieškojimo rūšis). 8. Jeigu išieškojimas piniginis arba periodinis - išieškotina suma. 9. Apskaičiuotų vykdymo išlaidų suma. Darbo grupei reikės tokių jungtinių duomenų: • kiek yra apskritai šalpos pensijų ir kompensacijų gavėjų, kurie turi įsiskolinimų? • kiek tarp tų šalpos pensijų gavėjų yra tokių, kurie šalia savo šalpos pensijos gauna papildomą našlių pensiją arba našlaičių pensiją, arba vienišo asmens išmoką? • kokia šalpos pensijų gavėjų, kurie turi įsiskolinimų, vidutinė gaunamos pensijos (pensijų) suma? • kiek yra socialinio draudimo našlaičių pensijų gavėjų, kurių gaunama našlaičių pensija yra vienintelė gaunama pensija ir jie yra įsiskolinę? Kokia yra jų vidutinė našlaičių pensija? Kiek bylų jie turi ir kokia vidutinė įsiskolinimo suma? • kiek yra socialinio draudimo našlaičių pensijų gavėjų, kurie kartu su socialinio draudimo našlaičių pensija gauna socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją, bet iš našlaičių pensijos išieškojimas nėra vykdomas? Kokia yra jų vidutinė našlaičių pensija? Kiek bylų jie turi ir kokia vidutinė įsiskolinimo suma? • kiek yra valstybinių našlių ir našlaičių pensijų gavėjų, kurie turi įsiskolinimų, kiek bylų jie turi, kokia vidutinė įsiskolinimų suma?

Registration date: 11/11/2022 Renew date: 10/14/2023

VĮ Registrų centras savo valdomame puslapyje https://www.antstoliai.lt/vbp/viesieji-raginimai skelbia antstolių raginimus juridiniams asmenims. Šiuose raginimuose pateikiama informacija vykdyti sprendimus, susimokėti skolas ir pan. Duomenys yra atviri ir atnaujinami kiekvieną dieną. Šie duomenys yra labai svarbūs vertinant įmonių mokumą bei valdant įsiskolinimus. Šiuo metu duomenys pateikiami tokiu formatu, kad jų negalima automatizuotai surinkti ir panaudoti. Prašome atverti patogiu formatu.

Registration date: 11/07/2022 Renew date: 10/14/2023

In the JA document register, there are a number of different documents stored. I would like to have a dataset with the content of these documents (and not just the metadata describing the document) under open data license terms. For example documents listed at https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=305674479 and under different identifiers.

Registration date: 10/28/2022 Renew date: 10/14/2023

In the JA document register, there are a number of different documents stored. I would like to have a dataset with the content of these documents (and not just the metadata describing the document) under open data license terms. For example documents listed at https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=305674479 and under different identifiers.

Registration date: 08/12/2022 Renew date: 10/14/2023

CŠT katilinių skaičius savivaldybėje (automatizuotų (vnt.); dalinai automatizuotų (vnt.); katilinių galia MW); CŠT gamyba (naudojant alternatyvius šaltinius (MWh ir %), dujas ir/ar kitą iškastinį kurą (MWh ir %)); šilumos perdavimo tinklų ilgis (km); sąlyginių šilumos perdavimo tinklų ilgis (kms); per ataskaitinį laikotarpį naujai prisijungusių vartotojų skaičius (vnt.); per ataskaitinį laikotarpį atsijungusių vartotojų skaičius (vnt.). Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2019, 2020 ir 2021 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais

Registration date: 08/12/2022 Renew date: 10/14/2023

Centralizuotai tiekiamos šilumos (CŠT) vartotojų skaičius, CŠT šildomas plotas m2, patiekta šilumos visiems vartotojams (MWh visiems vartotojams/metus), pateikta šilumos būsto vartotojams (MWh būsto vartotojams/metus), vidutinė metinė CŠT kaina (Eur/kWh) savivaldybėje. Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2019, 2020 ir 2021 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais