Can't find the required dataset, or have suggestions to an existing dataset? Then you should look at already existing requests for datasets. If you can't find the wanted dataset in the list - create a new request.

Create a request

In this part of the website contains requests for open data submitted by users. This is important because with opening data to the public the goal is to open the data to the maximum, taking into account demand driven approach and assessing their positive impact on the satisfaction of public interest, publicity and business development.

Search results: 3
Registration date: 02/12/2022 Renew date: 10/14/2023

A ir aukštesnės klasės pastatų: pastato energinio naudingumo klasė, šildomas plotas, paskirtis, savitieji šilumos nuostoliai, sąnaudos šildymui, sąnaudos vėsinimui, šilumos šaltinis bei skirtingų orientacijų langų ir sienų plotai

Registration date: 09/07/2021 Renew date: 10/14/2023

Prašomas duomenų rinkinys jau yra viešas, tačiau prie kiekvieno sertifikato yra pateikiami tik riboti duomenys, iš kurių negalima atlikti detalių mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su pastatų energiniu efektyvu. Prašome dabar viešinamus duomenis papildyti šiais duomenimis: skirtingų orientacijų atitvarų plotai ir šilumos perdavimo koeficientai