Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Esamo duomenų rinkinio papildymo poreikis:

Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys

Sveiki, rinkinyje nėra PVM kodo, gal galite papildyti egzistuojančiais ir aktualiais pvm kodais? Mūsų konkrečiu atveju, atstovaujamai įmonei, reikėtų duomenų failo sąskaitų išrašymui, kurį sudarytų: Įmonės pavadinimas, Įmonės kodas, PVM kodas, Įmonės adresas. Šiuo metu esamame rinkinyje nėra PVM kodo (tiksliau mažai įmonių yra), o taip pat nėra adreso.
Pasiūlymas organizacijai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Norimas keisti duomenų rinkinys Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys
Būsena Duomenys jau atverti
Registravimo data 2022-12-28 15:48:49
Atnaujinimo data 2023-02-02 17:29:02
Duomenų atnaujinimo periodiškumas
Patinka: 0

Organizacijos atsakymas

PVM kodai yra atverti 2022-11-16. Įvertinus Jūsų poreikį dėl įmonių adresų atvėrimo, pažymime, kad, vadovaujantis Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo, Patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,14 punktu, publikuojant atvirus duomenis turi būti laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių institucijų ir valstybės valdomų subjektų veiklos sritis, reikalavimų, o Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalis numato, kad informacija apie mokesčių mokėtoją, pateikta mokesčių administratoriui, turi būti laikoma paslaptyje ir naudojama tik teisėtiems tikslams. Prašymo poreikio pagrindime nurodyta, kad prašomi duomenys būtų naudojami sąskaitų išrašymui. Kadangi abejojame, jog Prašyme nurodytas tikslas atitinka Lietuvos atvirų duomenų įgyvendinimo iniciatyvos įgyvendinimo ir duomenų atvėrimo tikslą — užtikrinti pažangų, efektyvų, politinę, ekonominę ir socialinę naudą kuriantį viešojo sektoriaus duomenų pakartotinį panaudojimą, kuris skatintų skaidrumą, atskaitingumą, pasitikėjimą valdžia, skatintų šalies ekonomikos plėtojimą ir didintų Lietuvos konkurencingumą, tai įmonių adresų duomenų neplanuojame atverti.

Komentarai ir istorija:

2022-12-28 15:48:49 | Sukurtas naujas poreikis. Būsena: Pateiktas

Daiva Bražaitienė
Laba diena, Aktualiais PVM kodais rinkinys bus papildytas artimiausiu metu. Klausimas dėl įmonių adreso atvėrimo sprendžiamas. Atsiprašome dėl sukeltų nepatogumų.
2022-12-29 13:45:30

2023-01-05 14:50:21 | Pakeista būsena: Redaguotas
2023-02-02 17:00:02 | Pakeista būsena: Duomenys jau atverti

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai