Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Naujų duomenų atvėrimo poreikis:

Documents stored in the company register

In the JA document register, there are a number of different documents stored. I would like to have a dataset with the content of these documents (and not just the metadata describing the document) under open data license terms. For example documents listed at https://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=305674479 and under different identifiers.
Pasiūlymas organizacijai Valstybės įmonė Registrų centras
Būsena Nenumatytas atverti
Registravimo data 2022-11-07 08:59:04
Atnaujinimo data 2022-11-09 21:55:34
Duomenų atnaujinimo periodiškumas Kasdien
Patinka: 0

Organizacijos atsakymas

Valstybinių registrų duomenų atvėrimas įgyvendinamas laikantis pagrindinių duomenų apsaugos principų: • asmens duomenų apsaugos; • intelektinės nuosavybės teisių apsaugos; • komercinių paslapčių ir komercinio konfidencialumo apsaugos; • nacionalinio ir visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų apsaugos ir kt. Atveriant duomenis, duomenų rinkiniai, turi būti anonimizuojami pašalinant arba užmaskuojant su asmens duomenimis susijusią informaciją, nes duomenys, neatitinkantys pagrindinių duomenų apsaugos principų, negali būti atverti. Juridinių asmenų registro duomenys yra atverti nuasmeninti, kaip to reikalauja ES ir Lietuvos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai. Atsižvelgiant į tai, siūlytume kreiptis į Registrų centrą su prašymu (jei tai vienkartinis atvejis), jame nurodant registrą, kurio duomenys jums reikalingi, duomenų apimtį, duomenų panaudojimo tikslą ir pageidaujamą duomenų gavimo būdą bei formatą. Jeigu tai nevienkartinis atvejis, tuomet siūlome kreiptis į Registrų centrą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo.

Komentarai ir istorija:

2022-11-09 21:55:34 | Pakeista būsena: Redaguotas | BDAR reikalavimai
2022-11-09 21:55:34 | Pakeista būsena: Atmestas

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai