Nerandate norimo duomenų rinkinio, o gal esamam duomenų rinkinui turite pastabų? Tuomet peržiūrėkite jau registruotus poreikius duomenų rinkiniams. Jeigu sąraše nerasite atitinkančio poreikio - registruokite naują.

Teikti poreikį naujam duomenų rinkiniui

Naujų duomenų atvėrimo poreikis:

Centralizuotas šilumos tiekimas savivaldybėse

CŠT katilinių skaičius savivaldybėje (automatizuotų (vnt.); dalinai automatizuotų (vnt.); katilinių galia MW); CŠT gamyba (naudojant alternatyvius šaltinius (MWh ir %), dujas ir/ar kitą iškastinį kurą (MWh ir %)); šilumos perdavimo tinklų ilgis (km); sąlyginių šilumos perdavimo tinklų ilgis (kms); per ataskaitinį laikotarpį naujai prisijungusių vartotojų skaičius (vnt.); per ataskaitinį laikotarpį atsijungusių vartotojų skaičius (vnt.). Duomenis pateikti pagal savivaldybes (60 savivaldybių) už 2019, 2020 ir 2021 metus juos atnaujinant kiekvienais ateinančiais metais
Pasiūlymas organizacijai Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Būsena Nenumatytas atverti
Registravimo data 2022-08-12 08:30:46
Atnaujinimo data 2022-08-17 11:00:23
Duomenų atnaujinimo periodiškumas Kasmet
Patinka: 0

Papildoma informacija

Duomenis kaupia VERT, Centralizuotos šilumos tiekimo įmonės

Organizacijos atsakymas

Energetikos ministerija šių duomenų nekaupia. Duomenis gali turėti šilumos tiekėjai, VERT

Komentarai ir istorija:

2022-08-12 08:30:47 | Sukurtas naujas poreikis. Būsena: Pateiktas
2022-08-17 11:00:23 | Pakeista būsena: Redaguotas | Nenumatome atverti.
2022-08-17 11:00:23 | Pakeista būsena: Atmestas

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai