Publication date: 06/05/2023 7:58 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 556 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 487 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 520 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 490 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 732 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 454 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 836 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 585 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 542 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 480 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 754 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 613 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 578 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1322 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1559 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 745 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1137 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 621 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 742 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 552 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 855 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 831 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 685 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 550 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 371 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 72 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 834 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 575 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 477 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 171 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1045 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 543 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 626 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 500 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 266 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 323 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 183 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 211 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 94 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 198 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 341 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 171 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 190 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 199 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 48 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 191 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 60 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 169 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 67 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 160 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 182 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 178 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 67 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 115 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 167 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 71 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 199 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 161 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 200 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 140 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 130 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 180 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 233 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 284 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 334 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 267 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 208 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 264 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 209 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 309 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 65 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 296 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 261 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 158 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 170 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 145 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 173 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 171 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 479 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 382 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 210 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 335 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 344 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 375 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 436 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 398 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 311 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 214 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 466 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 377 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 106 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 429 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 111 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 184 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 196 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 319 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 361 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 283 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 107 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 289 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 338 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 104 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 288 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 441 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 431 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 299 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 361 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 108 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 253 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 249 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 230 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 180 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 131 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 345 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 283 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 277 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 151 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 191 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 276 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 196 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 208 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 440 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 284 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 201 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 218 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 378 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 111 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 363 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 405 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 466 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 224 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1785 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 199 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1802 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 589 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1645 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 510 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1870 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 527 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1660 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 506 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1288 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 116 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1285 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 143 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 651 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 292 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1525 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 389 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 138 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1231 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1264 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1221 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 100 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1272 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1261 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 95 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1219 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 91 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1251 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 95 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1314 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 285 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 81 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 355 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 88 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 421 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 199 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 288 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 255 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 255 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1508 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 586 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 258 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 259 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 209 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 226 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 252 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 153 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 363 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 327 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 303 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 212 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 236 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 247 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 219 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 257 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 265 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 254 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 141 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 256 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 366 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 247 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 399 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1079 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5118 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 576 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2507 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 888 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 130 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 744 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 132 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 483 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 299 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 740 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2696 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 391 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 87 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 954 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 143 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 493 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2467 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 609 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 107 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 648 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3324 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 895 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3235 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 507 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 359 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1043 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 216 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 881 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 139 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 494 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 395 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 327 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 345 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 472 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 579 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 104 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 482 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 669 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 101 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 327 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2179 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 685 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 165 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 564 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 520 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 264 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 382 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 85 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 968 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 170 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 182 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 472 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 104 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 192 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 366 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 294 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 169 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 220 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 266 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 608 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 139 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 260 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 198 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 502 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 234 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 186 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 155 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 245 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 240 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 293 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 715 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2402 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 511 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2517 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 633 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3144 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 538 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1901 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 521 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1897 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 544 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1946 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 531 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1222 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 750 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1875 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 464 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 174 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 455 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2014 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 377 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1265 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 352 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1273 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 667 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2276 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 553 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1946 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 338 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1933 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 698 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1450 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 455 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1917 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 554 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1920 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 316 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1502 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 323 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1574 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 438 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1899 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 998 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2111 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 627 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1863 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 483 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 192 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 331 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2022 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 271 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1981 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 339 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1913 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 302 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2042 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 365 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2056 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 555 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2046 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2058 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2550 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1704 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2761 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1189 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 346 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1312 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 412 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 743 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 292 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 526 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 211 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 484 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 211 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 595 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 236 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 623 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 260 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 677 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 260 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 673 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 284 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 703 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 333 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 653 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 229 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2024 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2470 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1428 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2376 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2417 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2918 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1195 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2155 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1234 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2059 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1217 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2190 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1194 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2096 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 560 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 282 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1209 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 336 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1349 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2106 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 11623 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 19153 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1544 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2193 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1352 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1572 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 563 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 232 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1354 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 711 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 790 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 459 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 952 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 581 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1013 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 527 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 776 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 622 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1060 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 579 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 785 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 627 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 739 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 629 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 797 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 519 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 874 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 554 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 450 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 536 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 472 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 543 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 582 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 413 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 384 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 471 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 482 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 565 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 417 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 382 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 176 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 58 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 141 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 47 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 409 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 462 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 473 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 624 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 527 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 572 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 691 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 565 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 412 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 477 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 538 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 482 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 462 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 483 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 387 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 496 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 379 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 479 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 485 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 497 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 523 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 448 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 382 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 469 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 645 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 657 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 234 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 448 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 480 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 483 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 337 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 466 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 447 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 458 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 919 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 136 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 526 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 150 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 597 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 80 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 441 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 81 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 248 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 48 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 304 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 51 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 303 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 46 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 771 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 123 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 578 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 185 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 745 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 337 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 176 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 572 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 576 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 236 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 520 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 511 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 299 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 477 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 288 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1058 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 315 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 196 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1020 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1391 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 679 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 412 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 852 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 470 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 889 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 283 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1433 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 261 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 266 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 572 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
350 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 313 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 355 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
352 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 228 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
353 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 560 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
354 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 459 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
355 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 705 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 198 0
356 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 547 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1362 0
357 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 368 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 176 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 116 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 194 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 36 2020-06-10 10:41:35 1 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 239 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
363 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 174 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
364 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1224 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 44 0
365 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 15 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
366 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 512 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 7 0
367 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 336 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 186 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
369 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 234 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 488 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 191 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinės būklės apžvalga Miškai 24 2020-06-10 10:41:49 3 Suvesti duomenys 5 0
373 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 297 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
374 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 557 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
375 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 375 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 332 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
377 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 491 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
378 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 382 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
379 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 480 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 247 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 250 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 225 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 178 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
384 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 449 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 38 2020-06-10 10:42:03 3 Suvesti duomenys 11 0
386 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 254 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 243 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 519 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
389 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 386 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
390 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 352 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 41 0
391 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1846 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
392 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 661 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 491 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
394 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 271 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 254 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
396 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 10 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
397 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1183 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 40 0
398 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 328 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
399 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 582 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
400 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 256 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
401 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 458 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
402 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1261 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 881 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1296 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 775 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 609 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 526 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 77 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 708 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 747 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 921 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 738 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 433 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 204 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 393 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 131 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 459 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 55 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 616 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 73 0
412 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1584 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2697 0
413 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1258 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 164 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 757 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 67 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 764 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 120 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 730 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 171 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 935 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 103 0
418 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1057 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 504 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 530 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 487 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 669 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 542 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 721 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 462 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 353 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 449 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 954 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1112 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1527 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1112 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 666 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 802 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 395 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 398 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 12 0
436 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 534 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 291 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 526 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 501 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 516 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 386 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1437 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1257 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 472 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 67 0
445 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 739 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
446 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 285 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 392 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 337 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 320 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 365 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 285 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 539 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 504 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 573 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 494 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 338 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 228 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 424 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 286 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 954 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 59 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 880 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 50 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 933 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 66 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 543 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 344 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 584 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 810 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 651 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 591 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 837 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 370 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 33 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 299 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 31 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 695 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 602 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 547 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 253 0
475 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 845 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 438 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 66 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 443 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 46 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 417 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 68 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 445 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 72 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 786 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 72 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 459 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 7 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 447 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 6 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 1524 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 449 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 411 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 67 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 376 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 69 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 641 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 111 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 344 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 55 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 418 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 50 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1145 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 74 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 515 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 8 0
491 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 369 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 97 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 847 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 820 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 710 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 645 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 634 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 145 0
497 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 466 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 117 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 640 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 655 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 802 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 551 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 453 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 853 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
504 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1207 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 899 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 106 0
506 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 392 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 47 0
507 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 323 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 44 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 507 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 56 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 327 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 263 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 342 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 448 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 219 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 579 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 420 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 462 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 348 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 413 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 533 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 327 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 551 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1253 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 424 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 100 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 372 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 326 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 422 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 386 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 775 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 750 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 942 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1062 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 271 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 740 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 773 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 699 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 704 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 675 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 752 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 169 0
538 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 536 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 325 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 245 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 257 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 236 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 385 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 951 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 282 0
545 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 964 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 139 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 441 2021-05-26 15:29:14 4 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 704 2021-05-26 15:29:32 4 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1037 2021-05-26 15:29:44 4 Suvesti duomenys 0 0
549 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 594 2021-05-26 15:30:17 4 Suvesti duomenys 0 0
550 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 374 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 251 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 93 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 244 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 50 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 245 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 49 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 360 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 170 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 356 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 94 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 307 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 118 0
557 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 428 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
558 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 435 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 304 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 45 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 348 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 321 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 510 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 407 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 445 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 302 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 823 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 320 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 269 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
569 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 299 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 200 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 414 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 182 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 225 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 192 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
575 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 497 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 134 0
576 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 255 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
577 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 90 2021-06-29 06:44:52 0 Įvertinti prioritetai 0 0
578 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 703 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
579 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 471 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
580 Nacionalinis vėžio institutas Nacionalinio vėžio instituto biobankas Mokslas ir technologijos 64 2021-07-01 09:58:43 0 Įvertinti prioritetai 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 402 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 417 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 895 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
584 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 441 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
585 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 469 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 38 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 408 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 516 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 841 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 975 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 390 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 219 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 372 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 266 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 321 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 127 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 380 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 400 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 749 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 433 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 364 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 315 0
594 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 454 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 50 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 398 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 200 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 119 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 72 0
597 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 518 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 142 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 318 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 134 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 303 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 124 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 305 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 173 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 364 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 139 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 283 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 134 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 280 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 106 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 327 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 164 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 883 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
606 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 365 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 300 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 103 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 320 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 382 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 280 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 240 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 255 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 251 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 258 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 219 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 265 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 212 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 245 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 211 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 200 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 234 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 231 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 215 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 269 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 230 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 311 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 162 0
626 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 23 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 511 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 364 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 6 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 515 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 336 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 417 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 361 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 285 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 272 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 754 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 721 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 125 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 297 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 15 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 246 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 7 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 206 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 6 0
640 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 423 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
641 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 231 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
642 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 722 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
643 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 230 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
644 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 625 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 53 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 474 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 430 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 548 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 348 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 389 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 466 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 567 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 622 2021-09-16 13:24:10 3 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 253 2021-09-16 13:30:08 3 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 247 2021-09-16 13:32:32 3 Suvesti duomenys 0 0
655 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 269 2021-09-16 13:35:05 3 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 239 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 187 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 234 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 398 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 441 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 268 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 244 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 475 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 258 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 307 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 467 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 643 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 401 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 272 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 400 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 161 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 427 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 154 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 400 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 204 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 417 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 171 0
674 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 379 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 120 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 615 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 12 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 242 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 14 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 207 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 167 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 6 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 232 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 9 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 180 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 387 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 296 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 207 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 276 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 127 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 345 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 85 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 329 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 81 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 241 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 19 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 353 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 28 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 304 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 28 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 166 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 24 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 190 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 24 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 177 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 24 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 201 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 21 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 258 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 15 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 253 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 14 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 255 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 11 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 234 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 10 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 250 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 21 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 332 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 25 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 228 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 20 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 319 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 10 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 271 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 14 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 250 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 20 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 246 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 16 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 163 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 19 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 961 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 1604 0
707 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 883 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 1066 0
708 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1129 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 1445 0
709 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1064 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 507 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 671 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 2900 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 411 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 399 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 292 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
716 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 309 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 245 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
718 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 378 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 692 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 248 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
721 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 201 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
722 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 315 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
723 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1434 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 667 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 97 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 421 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 107 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 706 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 120 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 386 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 97 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 416 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 107 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1032 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 352 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 288 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 91 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 856 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 138 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 568 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 157 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 665 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 134 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 624 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 184 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 684 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 80 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 423 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 80 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 341 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 34 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 493 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 84 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 303 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 54 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 634 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 67 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 748 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 92 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 563 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 117 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 357 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 41 0
744 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 365 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 50 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 429 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 376 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
747 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 361 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 21 0
748 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 811 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 89 4
749 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 719 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
750 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 820 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 920 0
751 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1481 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 232 0
752 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1821 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
753 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 292 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
754 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 326 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 42 0
755 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 797 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 595 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 312 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 4 0
758 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 229 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 234 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 259 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
761 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 273 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 295 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
763 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 412 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 414 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
765 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 285 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 426 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 290 2021-11-23 14:14:20