Publication date: 05/15/2023 5:20 p.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 547 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 487 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 508 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 485 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 716 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 454 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 820 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 584 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 527 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 475 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 741 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 609 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 563 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1174 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1526 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 737 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1117 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 620 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 728 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 551 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 819 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 805 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 671 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 548 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 359 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 67 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 814 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 575 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 467 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 170 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1033 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 542 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 618 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 499 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 184 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 253 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 315 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 176 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 93 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 194 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 332 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 51 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 186 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 48 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 185 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 183 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 163 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 154 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 177 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 67 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 111 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 160 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 68 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 53 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 194 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 154 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 146 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 181 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 125 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 162 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 272 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 325 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 262 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 208 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 259 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 209 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 302 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 65 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 289 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 255 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 167 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 167 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 472 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 375 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 210 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 330 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 339 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 367 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 436 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 390 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 311 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 208 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 462 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 371 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 106 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 421 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 111 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 194 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 313 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 354 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 282 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 297 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 106 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 281 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 332 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 104 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 279 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 437 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 431 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 293 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 77 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 355 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 108 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 248 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 243 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 221 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 174 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 126 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 335 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 277 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 269 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 146 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 186 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 66 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 269 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 218 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 181 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 190 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 202 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 199 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 200 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 434 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 276 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 196 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 207 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 372 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 354 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 398 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 458 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 223 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1755 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 197 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1792 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 589 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1630 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 510 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1846 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 524 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1645 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 505 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1281 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1275 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 142 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 639 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 292 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1512 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 388 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1232 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 138 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1223 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1252 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 100 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1260 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1251 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1210 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 90 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1300 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 272 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 81 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 351 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 88 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 413 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 92 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 307 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 249 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1500 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 585 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 199 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 249 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 249 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 204 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 216 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 228 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 146 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 354 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 320 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 77 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 295 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 203 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 229 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 236 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 223 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 247 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 258 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 242 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 133 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 247 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 298 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 362 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 182 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 238 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 388 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1064 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5053 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 556 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2498 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 873 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 126 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 714 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 110 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 465 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 299 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 719 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2639 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 376 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 86 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 935 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 142 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 480 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2425 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 594 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 105 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 631 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3285 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 870 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3188 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 489 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 347 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1032 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 215 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 864 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 137 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 481 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 383 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 319 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 334 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 457 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 567 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 468 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 71 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 650 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 320 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2135 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 668 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 160 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 552 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 509 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 109 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 255 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 375 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 957 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 169 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 173 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 462 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 104 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 182 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 360 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 286 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 161 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 202 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 258 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 597 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 138 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 187 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 488 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 223 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 177 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 152 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 239 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 237 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 288 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 695 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2351 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 495 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2464 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 619 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3078 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 522 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1854 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 511 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1852 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 529 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1904 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 523 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1221 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 714 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1859 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 448 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 171 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 445 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1984 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 364 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1263 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 333 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1272 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 645 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2231 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 545 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1901 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 328 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1888 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 680 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1415 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 442 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1873 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 544 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1874 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 302 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1461 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 316 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1559 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 424 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1854 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 966 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2064 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 609 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1822 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 450 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 185 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 324 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2014 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 265 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1977 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 314 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1910 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 293 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2042 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 354 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2033 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 540 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2044 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1986 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2475 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1637 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2682 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1142 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 345 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1247 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 402 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 727 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 284 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 498 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 204 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 459 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 211 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 582 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 231 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 597 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 656 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 651 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 279 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 689 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 323 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 640 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 226 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1934 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2402 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1368 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2264 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2323 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2806 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1132 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2073 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1178 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1982 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1160 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2085 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1144 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2005 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 547 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 277 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1124 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 326 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1293 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2040 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 10889 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 18282 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1483 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2125 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1307 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1525 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 551 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 231 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1307 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 663 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 769 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 458 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 928 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 575 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 997 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 519 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 756 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 619 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1043 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 556 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 765 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 621 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 729 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 626 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 783 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 518 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 868 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 554 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 436 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 514 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 452 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 523 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 565 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 397 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 373 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 461 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 467 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 549 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 407 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 371 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 171 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 56 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 136 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 47 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 401 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 462 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 462 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 620 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 521 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 569 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 677 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 563 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 399 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 477 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 522 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 482 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 455 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 483 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 378 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 495 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 376 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 479 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 471 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 497 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 514 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 448 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 376 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 469 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 628 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 653 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 227 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 448 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 452 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 480 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 327 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 465 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 432 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 458 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 896 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 131 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 506 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 150 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 580 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 79 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 425 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 81 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 239 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 48 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 298 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 51 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 292 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 46 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 746 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 121 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 561 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 185 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 685 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 323 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 152 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 559 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 552 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 230 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 511 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 484 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 275 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 428 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 278 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1038 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 302 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 181 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 976 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1367 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 658 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 399 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 804 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 457 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 835 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 274 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1319 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 257 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 255 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 551 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
350 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 301 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 332 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
352 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 217 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
353 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 543 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
354 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 429 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
355 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 687 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 197 0
356 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 541 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1335 0
357 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 346 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 158 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 107 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 188 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 4 2020-06-10 10:41:35 1 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 224 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
363 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 157 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
364 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1209 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 42 0
365 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 504 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 5 0
366 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 319 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
367 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 181 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 220 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 429 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 180 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinės būklės apžvalga Miškai 6 2020-06-10 10:41:49 3 Suvesti duomenys 1 0
372 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 274 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
373 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 551 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
374 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 359 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
375 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 306 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
376 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 478 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
377 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 377 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
378 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 466 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 224 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
380 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 240 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 201 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 169 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 441 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
384 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 8 2020-06-10 10:42:03 3 Suvesti duomenys 1 0
385 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 230 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
386 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 223 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 504 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
388 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 372 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
389 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 327 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 41 0
390 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1796 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
391 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 508 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
392 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 469 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
393 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 263 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
394 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 248 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1173 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 38 0
396 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 301 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
397 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 558 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
398 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 244 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
399 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 436 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
400 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1229 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 849 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1295 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 741 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 601 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 512 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 76 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 661 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 745 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 890 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 729 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 419 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 203 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 380 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 130 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 447 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 54 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 594 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 71 0
410 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1565 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2622 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1198 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 158 0
412 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 734 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 65 0
413 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 738 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 117 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 699 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 165 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 899 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 102 0
416 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1039 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 479 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 511 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 470 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 644 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 529 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 697 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 449 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 344 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 431 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 941 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1088 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1485 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1089 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 649 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 777 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 359 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 387 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 11 0
434 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 518 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 281 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 513 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 441 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 503 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 368 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1370 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1232 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
442 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 460 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 65 0
443 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 725 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
444 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 279 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
445 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 372 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
446 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 321 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 309 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 349 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 278 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 525 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 477 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 555 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 468 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 326 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 219 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 415 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 275 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 925 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 56 0
459 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 851 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 49 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 913 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 63 0
461 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 524 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 331 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 561 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 786 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 610 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 565 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 818 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 358 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 33 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 291 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 31 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 667 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 565 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 530 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 234 0
473 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 830 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
474 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 425 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 65 0
475 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 429 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 45 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 406 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 66 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 428 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 70 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 760 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 70 0
479 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos Finansiniai dokumentai 298 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 441 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 5 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 434 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 5 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 1190 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 129 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 394 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 63 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 361 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 67 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 627 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 110 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 335 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 55 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 409 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 50 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1116 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 70 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 500 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 6 0
490 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 355 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 96 0
491 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 826 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 805 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 694 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 633 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
495 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 620 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 144 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 447 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 116 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 624 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 646 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 782 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 523 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 432 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
502 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 827 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1176 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
504 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 888 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 105 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 384 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 43 0
506 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 316 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 43 0
507 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 501 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 54 0
508 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 313 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 239 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 328 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 415 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 211 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
513 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 557 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 398 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 440 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 337 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 397 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 525 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 319 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 544 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1228 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 408 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 96 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 363 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 319 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 410 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 375 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 762 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 739 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 919 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1036 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 259 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 724 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 755 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 684 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 686 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 660 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 738 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 168 0
537 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 523 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
538 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 248 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 237 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 250 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 228 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 377 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 916 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 259 0
544 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 947 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 135 0
545 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 423 2021-05-26 15:29:14 4 Suvesti duomenys 0 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 690 2021-05-26 15:29:32 4 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1007 2021-05-26 15:29:44 4 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 577 2021-05-26 15:30:17 4 Suvesti duomenys 0 0
549 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 364 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
550 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 246 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 92 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 238 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 48 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 241 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 48 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 350 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 166 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 344 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 93 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 303 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 117 0
556 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 411 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
557 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 340 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 296 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 45 0
559 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 340 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 313 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 493 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 388 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 422 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 288 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
565 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 760 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 310 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 262 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 294 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
569 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 193 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 394 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 176 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 214 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 179 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
574 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 484 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 132 0
575 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 248 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
576 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 77 2021-06-29 06:44:52 0 Įvertinti prioritetai 0 0
577 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 687 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
578 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 456 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
579 Nacionalinis vėžio institutas Nacionalinio vėžio instituto biobankas Mokslas ir technologijos 53 2021-07-01 09:58:43 0 Įvertinti prioritetai 0 0
580 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 385 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 385 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 879 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 428 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
584 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 449 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 38 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 402 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 506 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 830 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 972 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 378 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 219 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 357 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 266 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 310 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 127 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 372 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 397 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 738 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 433 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 354 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 315 0
593 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 431 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 49 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 389 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 199 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 111 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 72 0
596 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 506 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 142 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 314 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 133 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 298 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 124 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 298 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 173 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 356 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 137 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 276 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 133 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 274 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 106 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 323 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 164 0
604 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 814 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 352 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 293 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 103 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 311 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 382 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 272 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 232 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 247 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 241 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 248 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 211 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 257 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 207 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 237 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 204 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 194 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 227 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 225 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 206 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 255 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 220 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 302 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 161 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 23 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 491 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 345 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 6 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 495 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 319 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 395 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 349 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 277 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 262 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 726 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 708 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 124 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 287 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 15 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 240 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 7 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 198 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 6 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 402 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
640 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 224 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 707 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
642 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 222 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
643 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 614 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 51 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 459 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 419 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 535 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 337 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 379 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 448 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 552 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 617 2021-09-16 13:24:10 3 Suvesti duomenys 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 243 2021-09-16 13:30:08 3 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 244 2021-09-16 13:32:32 3 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 262 2021-09-16 13:35:05 3 Suvesti duomenys 0 0
655 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 227 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 181 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 204 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 380 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 419 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 260 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 238 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 463 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 251 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 299 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 446 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 621 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 393 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 261 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 382 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 142 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 391 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 133 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 383 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 183 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 376 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 155 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 357 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 109 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 572 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 10 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 235 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 13 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 200 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 161 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 6 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 219 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 9 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 173 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 368 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 288 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 202 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 240 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 112 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 328 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 70 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 312 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 69 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 230 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 13 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 337 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 22 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 290 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 21 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 154 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 18 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 180 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 19 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 170 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 18 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 191 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 16 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 245 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 10 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 241 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 9 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 237 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 9 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 226 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 7 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 239 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 14 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 315 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 18 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 205 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 16 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 289 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 7 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 251 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 9 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 240 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 13 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 229 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 13 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 152 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 16 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 826 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 1440 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 788 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 964 0
707 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 998 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 1305 0
708 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1038 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 489 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 646 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 2766 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 388 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 386 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 283 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 298 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
716 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 236 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 360 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 667 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 237 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
720 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 196 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
721 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 306 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1393 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 648 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 96 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 410 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 107 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 684 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 119 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 373 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 97 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 401 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 107 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1009 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 352 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 274 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 89 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 836 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 138 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 542 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 154 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 643 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 134 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 599 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 182 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 665 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 78 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 405 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 80 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 330 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 34 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 473 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 81 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 293 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 54 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 618 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 67 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 715 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 87 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 543 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 117 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 343 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 41 0
743 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 339 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 49 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 418 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 366 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 350 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 18 0
747 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 800 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 83 4
748 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 677 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
749 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 775 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 913 0
750 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1356 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 226 0
751 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1778 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
752 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 285 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
753 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 309 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 42 0
754 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 780 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
755 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 568 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
756 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 306 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 3 0
757 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 191 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
758 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 229 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 250 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 259 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
761 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 282 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
762 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 405 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 399 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 277 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 401 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 250 2021-11-23 14:14:20 0 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 364 2021-11-23 15:36:34 4