Publication date: 05/08/2023 9:04 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 544 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 487 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 504 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 483 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 709 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 454 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 817 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 584 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 525 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 475 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 730 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 608 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 554 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1170 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1517 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 737 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1107 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 620 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 720 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 551 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 807 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 792 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 664 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 547 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 355 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 66 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 807 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 575 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 461 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 167 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1026 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 540 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 612 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 499 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 183 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 250 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 311 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 202 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 194 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 324 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 51 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 185 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 48 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 184 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 181 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 160 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 153 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 169 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 67 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 110 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 67 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 53 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 194 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 151 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 136 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 225 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 271 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 323 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 260 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 208 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 256 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 209 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 65 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 284 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 250 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 149 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 159 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 166 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 163 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 468 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 373 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 210 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 329 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 334 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 366 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 436 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 383 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 310 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 204 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 458 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 368 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 106 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 417 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 111 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 174 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 192 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 351 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 280 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 110 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 294 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 106 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 276 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 329 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 104 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 275 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 436 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 431 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 291 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 77 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 353 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 108 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 247 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 242 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 216 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 174 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 126 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 329 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 275 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 266 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 145 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 183 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 66 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 267 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 179 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 198 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 196 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 203 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 198 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 431 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 272 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 192 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 211 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 206 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 369 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 352 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 396 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 454 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 223 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1745 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 197 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1782 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 588 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1624 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 510 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1842 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 524 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1639 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 505 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1271 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 142 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 635 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 292 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1509 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 388 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1226 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 138 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1216 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1249 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1211 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 100 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1253 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1247 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 93 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1205 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 90 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1241 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 266 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 81 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 348 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 88 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 407 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 92 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 193 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 301 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 274 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1496 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 583 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 54 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 203 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 226 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 244 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 352 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 315 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 77 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 201 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 227 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 230 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 210 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 221 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 244 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 256 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 240 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 132 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 295 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 360 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 235 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 386 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1056 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5022 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 550 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2463 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 866 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 125 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 707 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 108 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 461 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 299 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 715 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2639 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 375 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 86 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 923 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 141 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 475 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2424 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 590 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 105 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 626 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3284 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 861 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3185 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 484 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 346 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1027 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 215 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 856 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 137 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 473 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 380 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 316 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 331 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 449 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 565 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 454 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 641 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 317 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2135 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 664 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 160 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 547 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 505 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 109 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 251 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 373 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 951 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 168 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 172 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 457 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 104 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 181 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 359 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 284 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 159 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 206 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 201 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 258 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 589 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 138 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 243 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 186 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 483 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 221 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 176 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 150 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 238 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 235 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 285 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 687 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2333 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 490 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2447 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 609 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3057 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 517 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1840 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 508 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1839 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 524 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1890 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 519 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1221 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 708 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1859 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 446 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 170 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 441 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1983 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 358 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1263 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 324 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1271 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 640 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2216 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 540 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1886 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 325 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1873 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 673 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1403 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 438 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1859 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 540 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1860 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 299 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1449 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 312 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1559 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 420 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1841 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 953 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2045 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 604 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1807 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 442 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 182 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 320 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2014 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 262 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1977 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 304 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1908 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 292 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2041 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 350 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2032 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 535 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2043 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1969 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2471 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1630 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2682 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1122 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 342 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1219 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 400 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 718 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 284 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 484 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 204 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 452 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 210 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 571 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 231 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 583 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 649 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 644 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 279 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 682 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 321 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 636 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 225 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1917 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2399 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1357 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2257 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2304 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2800 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1125 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2065 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1170 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1976 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1155 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2085 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1132 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2002 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 543 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 276 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1097 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 326 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1284 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2039 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 10704 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 18100 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1478 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2123 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1296 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1525 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 545 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 231 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1286 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 653 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 765 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 458 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 920 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 574 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 991 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 516 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 749 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 618 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1036 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 552 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 758 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 620 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 726 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 625 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 780 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 518 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 865 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 554 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 433 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 508 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 448 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 520 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 558 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 389 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 369 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 452 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 464 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 542 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 402 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 361 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 170 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 56 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 136 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 46 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 398 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 462 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 457 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 619 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 516 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 568 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 673 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 563 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 396 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 477 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 517 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 482 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 449 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 483 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 374 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 495 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 372 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 479 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 463 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 497 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 511 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 448 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 375 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 469 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 622 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 652 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 223 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 448 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 449 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 478 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 320 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 465 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 428 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 457 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 885 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 127 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 498 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 148 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 575 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 78 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 419 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 81 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 235 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 48 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 297 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 51 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 287 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 46 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 738 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 121 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 558 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 185 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 681 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 321 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 144 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 551 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 541 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 228 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 505 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 443 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 266 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 417 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 274 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1027 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 298 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 173 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 965 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1366 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 653 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 393 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 788 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 449 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 825 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 269 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1290 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 256 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 252 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 547 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
350 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 296 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 324 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
352 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 212 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
353 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 538 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
354 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 422 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
355 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 676 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 195 0
356 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 528 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1283 0
357 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 342 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 154 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 105 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 186 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 218 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
362 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 154 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1200 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 41 0
364 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 495 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 5 0
365 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 316 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
366 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 179 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
367 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 213 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
368 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 419 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
369 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 175 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
370 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 266 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
371 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 548 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
372 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 353 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
373 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 294 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
374 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 474 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
375 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 374 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
376 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 457 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 213 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 235 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 198 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
380 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 166 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 433 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
382 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 222 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
383 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 214 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
384 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 497 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
385 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 363 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
386 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 319 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 41 0
387 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1783 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 501 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
389 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 458 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 259 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 246 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
392 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1164 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 37 0
393 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 293 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 556 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
395 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 236 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 433 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
397 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1220 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 840 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1293 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 736 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 601 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 505 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 76 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 655 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 744 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 878 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 725 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 415 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 202 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 377 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 130 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 443 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 54 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 591 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 71 0
407 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1522 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2579 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1164 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 149 0
409 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 730 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 65 0
410 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 734 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 117 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 692 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 165 0
412 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 890 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 101 0
413 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1031 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 472 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 504 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 464 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 636 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 525 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 689 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 444 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 339 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 422 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 936 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1082 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1479 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1083 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 646 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 771 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 280 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 381 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 11 0
431 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 512 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 275 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 509 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 423 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 500 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 365 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1354 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
438 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1220 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
439 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 454 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 65 0
440 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 720 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
441 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 276 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 367 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 318 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
444 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 302 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
445 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 344 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
446 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 273 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 516 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 473 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 552 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 460 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 321 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 213 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 410 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 270 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 910 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 56 0
456 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 842 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 49 0
457 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 908 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 62 0
458 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 501 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
459 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 327 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
460 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 547 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
461 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 778 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 592 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 554 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 812 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 352 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 33 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 286 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 31 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 656 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 553 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 526 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 232 0
470 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 822 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
471 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 419 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 65 0
472 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 424 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 44 0
473 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 404 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 66 0
474 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 424 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 70 0
475 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 750 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 70 0
476 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos Finansiniai dokumentai 289 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
477 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 436 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 5 0
478 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 431 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 5 0
479 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 1164 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 107 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 391 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 63 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 354 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 67 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 621 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 109 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 332 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 55 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 401 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 49 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1094 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 65 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 491 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 5 0
487 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 350 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 95 0
488 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 820 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
489 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 800 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
490 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 691 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
491 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 630 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
492 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 614 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 144 0
493 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 442 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 116 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 621 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 643 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
496 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 776 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
497 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 516 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 381 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
499 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 813 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
500 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1162 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 880 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 104 0
502 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 379 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 43 0
503 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 315 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 43 0
504 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 495 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 54 0
505 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 270 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
506 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 198 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 286 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
508 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 369 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
509 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 209 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
510 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 550 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 393 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 432 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 335 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 391 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 522 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 317 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 535 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1210 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 401 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 93 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 359 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 318 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 403 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 370 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 757 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
525 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 734 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
526 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 910 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
527 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1027 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 257 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 721 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 751 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 681 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 680 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 653 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 734 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 168 0
534 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 518 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
535 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 244 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
536 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 228 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
537 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 246 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
538 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 222 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
539 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 375 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
540 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 901 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 255 0
541 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 945 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 135 0
542 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 417 2021-05-26 15:29:14 4 Suvesti duomenys 0 0
543 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 681 2021-05-26 15:29:32 4 Suvesti duomenys 0 0
544 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 996 2021-05-26 15:29:44 4 Suvesti duomenys 0 0
545 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 565 2021-05-26 15:30:17 4 Suvesti duomenys 0 0
546 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 362 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 245 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 92 0
548 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 236 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 48 0
549 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 240 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 48 0
550 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 347 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 165 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 340 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 93 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 301 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 117 0
553 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 407 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
554 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 337 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 294 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 45 0
556 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 335 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
557 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 308 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
558 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 490 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
559 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 385 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 414 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 286 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
562 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 726 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
563 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 308 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
564 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 261 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
565 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 289 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
566 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 191 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
567 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 389 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
568 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 174 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
569 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 213 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 177 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
571 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 479 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 132 0
572 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 244 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
573 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 71 2021-06-29 06:44:52 0 Įvertinti prioritetai 0 0
574 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 680 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
575 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 448 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
576 Nacionalinis vėžio institutas Nacionalinio vėžio instituto biobankas Mokslas ir technologijos 45 2021-07-01 09:58:43 0 Įvertinti prioritetai 0 0
577 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 377 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
578 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 374 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
579 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 875 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
580 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 424 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
581 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 446 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 38 0
582 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 397 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 503 0
583 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 826 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 972 0
584 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 374 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 219 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 354 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 266 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 307 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 127 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 368 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 397 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 734 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 433 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 352 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 315 0
590 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 427 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 49 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 385 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 199 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 107 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 72 0
593 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 502 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 142 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 311 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 133 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 296 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 124 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 297 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 173 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 353 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 137 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 275 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 133 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 272 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 106 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 322 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 164 0
601 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 802 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
602 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 345 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 288 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 103 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 309 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 382 0
605 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 270 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
606 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 229 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
607 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 245 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 239 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 243 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 208 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 254 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 205 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 235 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 201 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 191 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 223 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 223 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 204 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 247 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 218 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 301 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 161 0
622 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 23 0
623 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 487 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
624 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 342 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 6 0
625 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 480 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 313 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 389 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 345 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 273 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 259 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 724 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 704 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 124 0
633 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 283 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 13 0
634 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 233 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 6 0
635 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 195 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 6 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 391 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
637 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 222 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
638 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 703 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
639 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 219 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
640 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 604 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 51 0
641 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 452 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
642 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 414 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
643 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 527 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 330 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 372 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 442 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 546 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
648 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 612 2021-09-16 13:24:10 3 Suvesti duomenys 0 0
649 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 241 2021-09-16 13:30:08 3 Suvesti duomenys 0 0
650 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 241 2021-09-16 13:32:32 3 Suvesti duomenys 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 258 2021-09-16 13:35:05 3 Suvesti duomenys 0 0
652 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 224 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 173 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 191 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 376 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
656 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 411 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 255 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 235 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 453 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 248 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 297 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 441 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 615 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 390 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 257 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
666 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 379 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 142 0
667 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 374 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 131 0
668 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 378 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 182 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 368 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 155 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 351 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 107 0
671 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 555 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 10 0
672 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 231 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 13 0
673 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 198 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 158 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 6 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 216 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 9 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 172 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 361 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 284 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 201 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
680 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 236 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 112 0
681 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 322 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 70 0
682 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 307 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 69 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 225 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 13 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 330 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 22 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 285 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 20 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 149 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 16 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 175 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 17 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 169 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 18 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 185 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 16 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 241 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 10 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 235 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 9 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 229 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 9 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 222 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 6 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 14 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 303 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 18 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 198 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 16 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 287 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 7 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 244 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 9 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 234 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 12 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 225 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 13 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 149 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 15 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 822 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 1433 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 783 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 964 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 994 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 1300 0
705 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1017 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
706 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 480 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
707 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 639 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
708 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 2725 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 383 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 382 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 279 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 295 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 230 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
714 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 358 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 661 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 235 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 194 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
718 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 302 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1367 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 645 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 96 0
721 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 405 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 107 0
722 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 679 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 119 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 369 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 97 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 398 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 107 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1001 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 351 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 268 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 89 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 829 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 137 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 531 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 143 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 635 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 134 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 593 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 181 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 659 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 78 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 401 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 79 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 324 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 34 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 469 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 80 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 288 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 54 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 614 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 67 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 710 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 86 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 538 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 116 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 335 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 41 0
740 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 333 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 48 0
741 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 414 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
742 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 362 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
743 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 347 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 18 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 799 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 83 4
745 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 667 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
746 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 757 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 908 0
747 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1309 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 222 0
748 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1756 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
749 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 279 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
750 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 304 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 39 0
751 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 770 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
752 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 546 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
753 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 299 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 49 0
754 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 188 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
755 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 228 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 248 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 255 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 280 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
759 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 404 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 394 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
761 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 270 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 397 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 239 2021-11-23 14:14:20 0 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 358 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 303 2021-11-23 15:45:53 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės vertinimų rezultatai Kontrolė 275 2021-11-23 15:53:30 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Biudžeto politikos stebėsenos vertinimų rezultatai Kontrolė 874 2021-11-23 15:57:49