Publikavimo data: 2023-03-06 14:09
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 512 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 484 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 468 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 476 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 656 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 449 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 753 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 563 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 486 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 467 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 667 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 587 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 487 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 535 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1449 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 720 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 969 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 606 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 654 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 544 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 699 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 698 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 615 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 538 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 317 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 62 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 746 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 568 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 419 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 158 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 989 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 530 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 561 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 486 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 282 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 87 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 157 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 287 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 150 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 146 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 45 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 167 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 171 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 42 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 163 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 200 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 139 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 133 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 131 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 51 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 151 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 91 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 99 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 56 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 45 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 77 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 131 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 129 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 158 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 56 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 109 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 154 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 201 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 241 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 291 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 81 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 244 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 236 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 245 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 251 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 223 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 129 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 121 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 151 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 147 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 431 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 338 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 306 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 88 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 309 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 342 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 427 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 355 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 301 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 177 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 378 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 335 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 388 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 155 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 169 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 291 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 104 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 320 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 260 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 272 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 245 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 300 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 244 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 411 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 424 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 261 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 325 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 222 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 219 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 189 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 149 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 107 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 297 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 250 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 239 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 127 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 197 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 167 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 241 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 190 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 161 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 166 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 172 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 179 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 175 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 406 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 247 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 175 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 180 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 348 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 115 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 334 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 390 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 217 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1625 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 177 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1709 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 448 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1568 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 428 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1733 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 432 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1586 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 424 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1233 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 89 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1224 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 116 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 587 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 207 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1461 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 357 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1170 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 87 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1199 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 82 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1168 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1205 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 81 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1210 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1158 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1239 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 237 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 304 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 365 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 73 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 267 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 54 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 242 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 221 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1462 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 532 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 160 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 30 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 198 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 222 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 120 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 317 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 285 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 70 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 264 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 177 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 200 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 198 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 185 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 215 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 227 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 54 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 115 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 23 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 218 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 261 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 342 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 156 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 207 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 318 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1002 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4936 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 470 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2288 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 808 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 639 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 102 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 411 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 282 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 662 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2460 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 336 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 854 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 135 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 423 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2269 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 530 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 97 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 558 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3099 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 791 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2998 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 433 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 282 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 974 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 192 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 774 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 130 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 413 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 329 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 285 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 85 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 287 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 404 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 515 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 421 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 547 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 241 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2030 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 612 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 151 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 502 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 458 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 100 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 212 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 346 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 891 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 163 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 218 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 150 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 414 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 155 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 345 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 264 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 135 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 183 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 177 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 235 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 108 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 537 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 130 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 160 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 441 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 194 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 156 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 129 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 221 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 264 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 628 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2133 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 417 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2229 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 530 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2824 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 475 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1658 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 475 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1655 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 479 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1721 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 483 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1193 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 647 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1808 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 399 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 158 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 405 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1837 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 290 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1220 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 271 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1229 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 604 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2030 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 510 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1699 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 279 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1705 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 625 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1257 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 394 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1673 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 500 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1698 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 258 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1305 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 269 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1391 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 378 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1666 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 872 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1857 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 556 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1640 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 386 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 165 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 292 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1955 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 237 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1878 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 241 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 269 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1960 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 317 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1937 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 478 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1984 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1756 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2160 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1412 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2357 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 993 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 296 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1024 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 360 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 642 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 254 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 430 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 179 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 409 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 188 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 478 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 209 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 503 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 222 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 578 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 230 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 575 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 612 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 287 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 583 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 201 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1737 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2079 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1184 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1949 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2030 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2511 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 997 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1791 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1014 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1696 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 992 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1791 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1003 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1715 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 500 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 249 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 880 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 281 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1159 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1748 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 8605 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 15314 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1335 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1911 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1197 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1435 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 489 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 195 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1155 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 621 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 703 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 454 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 845 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 567 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 931 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 482 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 679 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 604 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 984 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 529 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 696 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 597 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 696 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 613 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 731 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 511 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 766 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 547 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 393 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 441 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 392 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 462 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 501 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 337 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 331 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 403 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 412 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 494 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 360 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 294 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 158 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 116 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 40 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 361 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 457 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 418 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 600 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 491 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 553 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 615 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 548 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 357 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 473 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 453 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 474 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 411 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 474 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 341 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 487 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 341 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 472 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 357 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 490 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 474 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 442 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 351 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 464 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 564 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 627 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 213 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 445 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 392 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 474 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 285 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 458 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 388 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 451 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 801 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 106 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 436 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 131 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 518 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 70 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 372 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 78 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 204 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 42 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 246 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 42 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 243 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 38 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 669 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 113 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 509 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 175 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 625 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 295 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 498 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 460 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 207 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 466 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 273 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 44 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 258 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 239 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 945 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 233 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 123 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
338 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 810 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 880 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 594 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 315 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 622 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 386 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 730 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
344 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 230 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
345 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 978 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
346 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 229 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 215 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 471 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
349 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 256 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 79 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 187 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
352 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 498 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
353 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 327 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
354 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 626 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 170 0
355 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 449 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 938 0
356 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 263 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
357 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 112 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 76 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 162 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 177 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
361 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 105 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1121 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 33 0
363 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 444 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 56 0
364 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 86 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 154 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
366 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 159 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
367 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 345 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 133 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 210 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
370 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 520 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
371 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 312 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
372 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 220 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 392 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
374 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 344 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 391 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 169 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 206 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 153 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 138 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 390 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 35 2020-06-10 10:42:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 37 2020-06-10 10:42:07 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
383 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 431 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
384 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 319 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
385 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 281 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
386 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1597 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 425 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 417 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
389 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 223 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 223 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1124 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 28 0
392 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 112 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 466 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
394 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 184 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 380 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
396 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 448 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
397 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 733 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1176 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 668 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 509 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 446 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 69 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 563 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 655 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 790 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 624 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 371 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 190 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 339 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 129 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 398 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 47 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 529 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 61 0
406 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1348 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2390 0
407 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 979 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 126 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 655 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 56 0
409 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 633 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 99 0
410 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 582 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 140 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 783 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 77 0
412 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 911 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
413 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 414 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 411 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 424 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 539 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 477 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 612 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 412 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 306 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 378 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 838 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1004 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1352 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 913 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 575 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 668 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 279 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 252 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 249 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 250 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 338 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 327 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 254 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 226 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 322 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 2 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 446 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 233 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 471 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 310 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 456 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 329 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1177 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1075 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 375 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 44 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 656 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 248 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 298 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 271 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 265 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 292 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 239 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 463 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 411 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 466 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 388 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 268 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 181 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 377 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
460 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 231 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 802 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 48 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 782 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 44 0
463 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 783 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 56 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 449 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 284 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 470 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 653 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 506 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 500 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 731 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 313 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 26 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 248 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 542 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 465 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
475 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 476 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 149 0
476 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 723 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 364 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 59 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 365 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 40 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 349 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 58 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 372 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 67 0
481 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 681 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 65 0
482 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos Finansiniai dokumentai 236 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 380 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 57 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 431 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 31 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 380 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 48 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 999 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 657 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 347 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 59 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 318 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 65 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 590 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 106 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 293 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 50 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 354 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 45 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 339 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 71 0
493 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 320 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 43 0
494 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1018 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 55 0
495 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 447 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 123 0
496 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 313 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 95 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 755 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 752 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 635 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 591 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
501 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 529 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 140 0
502 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 392 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 113 0
503 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 578 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
504 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 598 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 713 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 413 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 252 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
508 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 678 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
509 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1005 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 828 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 83 0
511 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 341 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 38 0
512 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 282 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
513 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 455 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 44 0
514 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 207 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 160 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
516 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 105 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
517 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 178 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
518 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 248 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
519 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 181 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 447 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 313 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 371 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 301 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 316 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 469 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 283 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 456 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1091 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 335 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 84 0
530 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 323 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 278 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
532 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 355 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 333 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 620 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 686 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 831 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 937 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 234 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 661 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 674 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 599 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
541 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 637 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
542 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 602 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
543 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 684 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 155 0
544 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 238 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 459 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
546 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 200 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
547 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 205 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 218 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
549 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 190 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
550 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 346 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
551 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 778 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 240 0
552 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 892 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 117 0
553 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 341 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 122 0
554 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 629 2021-05-26 15:29:32 4 Suvesti duomenys 141 0
555 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 899 2021-05-26 15:29:44 4 Suvesti duomenys 0 0
556 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 512 2021-05-26 15:30:17 4 Suvesti duomenys 0 0
557 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 321 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 224 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 91 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 207 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 46 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 216 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 45 0
561 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 314 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 151 0
562 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 269 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 92 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 278 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 101 0
564 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 369 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
565 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 301 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
566 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 258 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 42 0
567 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 290 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 266 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 422 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
570 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 328 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
571 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 362 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
572 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 243 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
573 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 549 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
574 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 261 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
575 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 223 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
576 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 259 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
577 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 167 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 316 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
579 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 153 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
580 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 183 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
581 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 151 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
582 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 441 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 112 0
583 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 213 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
584 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 578 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
585 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 416 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
586 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 288 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
587 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 317 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
588 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 826 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
589 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 372 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
590 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 390 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 33 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 329 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 454 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 768 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 958 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 339 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 208 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 317 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 249 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 272 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 115 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 339 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 362 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 695 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 411 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 318 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 295 0
599 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 375 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 46 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 320 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 185 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 77 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 40 0
602 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 447 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 126 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 289 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 122 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 267 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 113 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 264 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 161 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 317 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 122 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 249 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 121 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 240 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 94 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 293 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 141 0
610 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 677 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
611 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 280 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
612 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 260 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 91 0
613 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 272 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 371 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 245 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 199 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 218 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 207 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 213 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 180 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 223 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 182 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 206 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 172 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 170 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 191 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 197 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
627 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 178 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
628 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 217 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
629 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 190 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
630 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 268 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 148 0
631 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 9 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 391 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 291 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 3 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 422 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 273 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 345 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 280 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 247 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 219 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
640 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 645 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 646 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 119 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 233 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 6 0
643 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 212 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 2 0
644 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 170 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 2 0
645 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 330 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
646 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 197 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
647 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 631 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
648 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 186 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
649 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 569 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 47 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 407 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 367 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 463 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 293 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 332 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
655 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 403 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
656 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 494 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 578 2021-09-16 13:24:10 3 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 214 2021-09-16 13:30:08 3 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 218 2021-09-16 13:32:32 3 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 230 2021-09-16 13:35:05 3 Suvesti duomenys 0 0
661 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 170 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 134 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 148 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 312 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 340 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 226 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 202 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 368 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 215 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 261 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 375 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 554 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 344 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 219 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
675 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 451 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 132 0
676 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 298 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 78 0
677 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 282 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 87 0
678 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 311 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 103 0
679 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 77 0
680 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 242 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 53 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 459 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 5 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 195 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 7 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 170 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 131 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 3 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 183 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 6 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 179 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 145 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 299 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 251 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 156 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
691 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 167 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 174 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 58 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 263 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 29 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 245 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 29 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 181 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 3 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 266 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 2 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 2 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 115 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 2 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 137 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 2 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 134 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 1 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 138 2021-09-28 16:23:36 3 Inventorintas 2 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 198 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 2 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 194 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 2 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 171 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 184 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 193 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 2 0
707 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 252 2021-09-28 16:35:53 3 Inventorintas 2 0
708 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 138 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 1 0
709 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 232 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 2 0
710 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 202 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 2 0
711 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 189 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 2 0
712 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 181 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 2 0
713 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 115 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 2 0
714 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 542 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 571 0
715 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 586 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 503 0
716 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 749 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 617 0
717 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 945 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 434 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 523 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 2403 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 303 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 338 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 242 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 258 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 195 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 313 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
727 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 565 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
728 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 204 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
729 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 173 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
730 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 256 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
731 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1195 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 555 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 86 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 365 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 93 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 582 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 107 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 324 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 89 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 357 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 93 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 917 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 333 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 227 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 78 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 751 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 120 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 463 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 114 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 486 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 117 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 507 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 155 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 605 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 69 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 347 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 68 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 293 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 30 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 401 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 66 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 255 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 44 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 560 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 56 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 631 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 72 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 475 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 103 0
751 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 302 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 37 0
752 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 276 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 37 0
753 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 365 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizaino registro atviri duomenys Dizainas 315 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 458 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 5 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 299 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 5 0
757 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 711 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 50 0
758 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 575 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 630 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 789 0
760 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1034 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 179 0
761 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1516 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 232 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 274 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 34 0
764 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 659 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
765 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 486 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
766 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 267 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 42 0
767 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramon