Publikavimo data: 2023-02-13 09:50
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 499 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 482 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 455 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 476 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 618 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 448 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 727 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 547 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 474 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 466 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 640 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 570 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 462 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 520 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1405 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 704 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 919 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 587 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 632 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 538 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 669 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 667 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 597 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 534 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 306 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 61 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 729 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 566 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 405 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 154 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 976 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 530 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 547 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 483 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 157 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 148 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 221 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 275 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 149 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 164 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 168 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 282 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 139 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 44 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 160 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 42 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 132 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 128 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 150 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 124 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 147 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 60 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 82 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 96 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 46 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 167 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 128 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 126 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 151 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 169 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 118 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 105 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 147 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 139 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 233 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 282 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 238 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 239 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 244 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 123 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 133 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 116 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 146 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 142 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 426 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 328 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 201 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 299 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 88 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 300 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 336 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 427 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 345 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 300 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 166 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 372 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 379 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 147 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 161 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 286 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 309 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 254 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 267 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 238 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 293 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 237 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 404 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 423 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 252 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 316 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 211 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 179 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 143 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 98 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 287 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 242 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 230 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 119 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 160 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 232 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 180 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 159 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 162 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 166 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 172 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 165 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 395 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 230 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 168 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 178 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 173 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 339 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 103 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 319 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 115 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 312 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 364 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 215 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1583 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 175 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1688 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 448 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1553 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 427 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1715 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 431 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1567 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 423 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 86 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1212 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 575 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 206 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1447 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 356 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1168 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 109 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1153 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 87 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1187 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 82 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1159 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 77 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1194 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 81 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1199 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1146 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 230 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 290 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 351 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 167 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 257 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 54 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 233 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 209 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1452 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 531 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 151 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 207 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 208 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 178 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 173 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 111 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 277 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 254 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 169 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 189 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 190 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 177 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 185 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 204 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 217 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 205 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 109 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 23 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 210 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 252 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 335 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 148 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 197 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 305 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 976 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4928 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 437 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2223 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 787 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 604 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 101 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 389 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 280 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 636 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2454 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 322 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 827 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 135 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 404 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2267 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 510 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 97 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 538 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3080 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 771 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2989 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 418 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 275 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 958 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 191 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 730 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 125 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 387 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 312 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 274 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 271 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 388 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 495 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 411 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 533 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 88 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 235 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2026 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 601 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 488 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 448 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 100 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 204 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 335 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 880 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 163 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 210 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 144 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 402 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 149 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 339 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 256 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 130 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 176 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 170 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 230 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 107 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 528 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 130 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 206 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 154 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 426 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 186 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 149 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 125 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 206 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 216 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 250 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 615 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2099 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 405 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2163 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 508 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2760 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 468 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1613 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 467 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1608 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 469 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1689 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 472 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1190 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 630 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1805 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 387 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 155 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 393 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1792 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 282 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1219 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 263 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1228 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 567 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1984 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 500 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1649 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 268 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1659 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 613 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1210 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 381 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1626 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 487 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1651 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1267 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 257 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1349 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 359 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1622 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 845 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1806 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 545 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1593 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 162 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 275 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1950 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 231 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1872 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 231 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 262 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1939 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 308 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1935 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 456 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1979 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1653 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2009 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1312 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2260 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 954 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 293 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 975 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 354 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 620 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 244 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 412 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 172 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 392 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 184 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 461 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 198 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 485 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 211 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 554 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 224 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 550 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 244 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 591 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 272 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 562 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 191 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1672 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1999 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1132 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1850 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1916 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2375 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 938 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1686 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 944 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1598 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 933 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1705 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 953 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1633 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 482 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 236 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 819 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 262 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1100 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1665 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 8088 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 14663 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1270 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1829 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1140 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1390 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 473 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 188 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1106 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 606 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 688 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 450 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 810 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 566 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 907 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 466 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 665 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 600 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 956 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 520 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 679 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 590 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 684 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 608 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 713 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 506 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 737 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 541 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 376 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 420 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 367 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 437 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 482 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 323 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 319 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 384 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 394 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 476 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 345 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 270 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 153 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 106 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 40 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 354 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 456 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 394 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 582 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 485 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 550 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 588 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 535 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 351 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 473 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 431 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 472 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 401 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 471 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 328 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 483 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 333 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 468 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 345 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 488 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 460 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 441 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 343 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 462 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 534 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 610 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 210 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 445 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 377 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 474 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 276 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 458 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 377 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 451 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 784 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 100 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 417 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 128 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 497 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 69 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 357 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 78 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 198 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 41 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 239 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 42 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 235 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 37 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 659 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 113 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 491 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 173 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 615 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 287 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 469 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 420 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 196 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 451 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 266 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 36 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 167 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
334 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 220 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 916 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 196 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 110 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
338 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 785 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 852 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 585 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 302 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 562 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 357 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 694 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
344 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 220 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
345 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 913 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
346 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 218 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 200 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 456 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
349 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 239 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 68 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 179 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
352 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 480 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
353 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 291 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
354 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 583 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 170 0
355 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 433 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 885 0
356 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 248 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
357 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 99 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 68 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 145 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 164 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
361 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 97 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1102 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 32 0
363 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 421 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 55 0
364 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba LR saugomų teritorijų valstybės kadastras Saugomos teritorijos 5 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 146 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
366 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 142 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
367 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 327 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 122 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 188 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
370 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 517 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
371 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 290 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
372 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 193 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 369 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
374 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 335 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 378 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 160 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 193 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 146 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 130 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 373 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 28 2020-06-10 10:42:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 32 2020-06-10 10:42:07 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
383 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 412 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
384 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 301 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
385 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 268 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
386 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1523 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 398 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 396 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
389 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 206 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 216 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1110 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 25 0
392 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 93 2020-06-10 10:42:27 0 Suvesti duomenys 0 0
393 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 452 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
394 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 161 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 343 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
396 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 423 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
397 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 703 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1168 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 649 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 504 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 427 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 68 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 535 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 650 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 773 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 619 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 361 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 190 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 319 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 129 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 383 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 46 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 513 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 58 0
406 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1305 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2312 0
407 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 910 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 124 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 629 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 54 0
409 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 601 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 96 0
410 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 543 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 133 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 746 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 70 0
412 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 894 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
413 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 405 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 370 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 413 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 522 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 462 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 594 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 408 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 299 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 365 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 824 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 990 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1318 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 886 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 556 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 651 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 273 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 243 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 241 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 241 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 299 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 320 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 249 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 220 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 305 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 16 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 402 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 221 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 459 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 301 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 441 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 317 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1139 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1054 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 350 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 40 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 635 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 236 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 282 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 248 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 250 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 242 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 229 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 455 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 400 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 417 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 370 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 261 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 176 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 359 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
460 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 221 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 776 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 48 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 765 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 42 0
463 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 748 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 55 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 433 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 273 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 446 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 633 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 486 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 483 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 712 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 304 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 23 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 239 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 518 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 443 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
475 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 463 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 130 0
476 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 694 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 351 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 57 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 351 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 38 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 330 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 52 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 355 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 63 0
481 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 661 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 63 0
482 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 220 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 358 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 57 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 414 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 31 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 362 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 47 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 929 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 606 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 331 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 58 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 297 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 63 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 571 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 104 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 279 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 50 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 334 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 45 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 323 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 70 0
493 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 300 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 43 0
494 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 980 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 53 0
495 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 425 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 119 0
496 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 301 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 91 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 736 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 736 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 617 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 572 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
501 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 497 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 139 0
502 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 384 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 113 0
503 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 567 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
504 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 588 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 691 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 387 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 242 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
508 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 656 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
509 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 969 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 819 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 81 0
511 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 331 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 37 0
512 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 274 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
513 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 444 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 44 0
514 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 196 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 150 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
516 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 92 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
517 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 166 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
518 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 230 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
519 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 174 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 417 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 302 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 320 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 295 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 299 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 456 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 278 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 436 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1056 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 314 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 83 0
530 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 314 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 262 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
532 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 346 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 320 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 588 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 672 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 806 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 913 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 230 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 641 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 659 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 585 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
541 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 626 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
542 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 587 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
543 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 659 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 152 0
544 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 224 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 443 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
546 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 192 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
547 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 202 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 210 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
549 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 183 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
550 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 335 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
551 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 739 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 233 0
552 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 882 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 114 0
553 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 331 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 120 0
554 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 617 2021-05-26 15:29:32 4 Suvesti duomenys 140 0
555 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 869 2021-05-26 15:29:44 4 Suvesti duomenys 0 0
556 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 495 2021-05-26 15:30:17 4 Suvesti duomenys 0 0
557 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 308 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 222 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 90 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 196 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 42 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 208 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 42 0
561 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 307 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 143 0
562 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 262 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 91 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 273 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 97 0
564 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 354 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
565 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 294 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
566 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 244 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 40 0
567 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 276 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 251 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 405 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
570 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 317 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
571 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 347 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
572 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 230 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
573 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 496 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
574 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 243 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
575 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 209 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
576 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 253 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
577 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 159 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 309 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
579 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 148 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
580 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 176 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
581 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 144 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
582 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 430 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 108 0
583 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 203 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
584 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 560 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
585 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 409 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
586 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 272 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
587 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 302 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
588 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 807 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
589 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 358 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
590 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 380 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 31 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 318 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 442 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 746 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 957 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 325 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 206 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 304 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 248 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 258 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 114 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 329 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 358 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 674 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 410 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 302 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 294 0
599 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 328 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 45 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 306 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 183 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 67 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 39 0
602 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 438 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 124 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 281 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 122 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 256 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 112 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 257 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 161 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 307 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 121 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 242 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 119 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 233 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 94 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 285 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 140 0
610 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 601 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
611 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 257 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
612 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 251 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 90 0
613 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 257 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 370 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 238 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 190 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 208 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 198 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 199 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 174 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 213 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 176 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 195 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 165 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 164 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 181 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 188 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
627 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 171 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
628 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 208 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
629 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 183 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
630 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 256 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 146 0
631 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 9 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 376 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 274 2021-08-25 13:29:43 3 Suvesti duomenys 2 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 403 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 263 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 332 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 251 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 241 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 209 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
640 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 624 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 620 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 118 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 216 2021-09-08 08:19:42 3 Suvesti duomenys 4 0
643 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 201 2021-09-08 08:20:47 3 Suvesti duomenys 2 0
644 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 163 2021-09-08 08:21:32 3 Suvesti duomenys 2 0
645 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 313 2021-09-08 08:22:22 4 Suvesti duomenys 0 0
646 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 189 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
647 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 610 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
648 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 177 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
649 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 553 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 47 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 379 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 340 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 433 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 271 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 310 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
655 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 382 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
656 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 445 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 566 2021-09-16 13:24:10 3 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 201 2021-09-16 13:30:08 3 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 209 2021-09-16 13:32:32 3 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 217 2021-09-16 13:35:05 3 Suvesti duomenys 0 0
661 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 149 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 125 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 131 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 296 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 316 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 215 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 195 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 357 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 204 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 250 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 350 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 523 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 334 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 208 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
675 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 415 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 121 0
676 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 275 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 60 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 258 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 73 0
678 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 290 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 85 0
679 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 214 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 67 0
680 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 221 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 45 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 425 2021-09-28 14:33:04 3 Suvesti duomenys 3 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 185 2021-09-28 14:33:38 3 Suvesti duomenys 6 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 162 2021-09-28 14:34:20 4 Suvesti duomenys 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 123 2021-09-28 14:34:37 3 Suvesti duomenys 2 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 164 2021-09-28 14:34:52 3 Suvesti duomenys 3 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 173 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 138 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 281 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 237 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 150 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
691 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 162 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
692 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 156 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 48 0
693 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 245 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 19 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 227 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 18 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 162 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 248 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 217 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 101 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 123 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 111 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 126 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 182 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 178 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 156 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 175 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 181 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 118 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 211 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 186 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 175 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 162 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 101 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
714 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 409 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 365 0
715 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 492 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 415 0
716 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 634 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 482 0
717 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 919 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 395 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 467 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 2202 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 277 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 327 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 231 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 234 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 182 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 301 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
727 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 544 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
728 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 192 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
729 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 165 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
730 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 247 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
731 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1115 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 540 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 85 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 351 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 93 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 565 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 103 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 311 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 86 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 344 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 93 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 904 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 330 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 221 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 74 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 711 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 116 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 450 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 113 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 465 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 115 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 479 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 152 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 589 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 65 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 328 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 66 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 261 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 29 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 385 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 65 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 243 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 44 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 549 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 56 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 612 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 71 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 454 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 101 0
751 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 298 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 36 0
752 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 260 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 34 0
753 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 350 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizaino registro atviri duomenys Dizainas 298 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 443 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 1 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 283 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 1 0
757 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 698 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 46 0
758 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 554 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 586 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 750 0
760 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 927 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 169 0
761 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1435 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 227 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 261 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 32 0
764 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 619 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
765 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 469 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
766 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 255