Publikavimo data: 2023-01-09 08:21
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 486 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 481 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 444 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 475 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 574 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 447 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 687 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 526 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 458 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 461 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 596 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 555 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 435 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 505 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1360 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 683 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 872 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 567 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Švietimas 592 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 513 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 629 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 629 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 563 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 520 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 290 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 61 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 696 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 556 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 385 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 153 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 958 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 525 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 527 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 475 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 264 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 158 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 159 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 269 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 140 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 132 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 44 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 42 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 56 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 182 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 122 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 141 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 114 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 46 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 141 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 80 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 92 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 45 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 157 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 111 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 102 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 134 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 186 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 222 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 271 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 229 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 201 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 234 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 117 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 118 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 108 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 140 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 415 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 319 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 289 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 291 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 327 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 426 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 333 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 300 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 153 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 354 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 315 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 367 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 133 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 146 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 280 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 299 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 247 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 260 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 225 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 281 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 227 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 394 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 423 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 243 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 305 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 208 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 203 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 168 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 131 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 95 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 273 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 228 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 113 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 171 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 169 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 145 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 151 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 151 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 152 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 165 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 157 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 383 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 212 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 162 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 169 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 162 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 329 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 114 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 302 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 334 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 209 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1521 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 161 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1656 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 445 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1530 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 424 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1687 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 426 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1550 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 421 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1186 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 109 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 554 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 201 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1429 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 353 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1150 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 107 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1136 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1167 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1141 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1175 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1185 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1131 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1165 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1177 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 220 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 274 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 70 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 332 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 161 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 220 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 197 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 204 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1440 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 527 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 142 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 194 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 196 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 173 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 168 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 209 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 104 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 295 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 268 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 245 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 161 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 177 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 193 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 207 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 105 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 21 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 201 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 236 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 136 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 33 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 185 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 937 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4850 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 414 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2176 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 757 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 575 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 98 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 363 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 277 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 612 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2407 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 304 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 785 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 133 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 388 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2224 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 485 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 510 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3037 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 748 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2944 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 396 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 936 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 190 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 668 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 355 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 293 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 260 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 82 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 71 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 368 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 470 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 394 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 511 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 227 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2016 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 581 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 470 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 422 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 191 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 322 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 860 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 160 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 199 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 134 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 382 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 139 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 333 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 250 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 124 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 171 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 162 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 223 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 107 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 510 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 129 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 197 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 149 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 412 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 175 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 141 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 119 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 195 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 585 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2014 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 391 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2077 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 474 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2652 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 448 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1539 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 443 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1532 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 449 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1631 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 455 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1175 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 591 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1775 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 370 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 150 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1722 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 269 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1217 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 250 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1228 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 537 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1904 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 489 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1568 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 248 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1585 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 592 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1150 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 359 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1544 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 468 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1575 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 232 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1197 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 241 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1304 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 336 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1549 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 814 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1730 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 526 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1518 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 355 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 157 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1940 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 221 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1847 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 221 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 250 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1939 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 298 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1931 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 436 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1956 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1538 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1958 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1217 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2210 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 884 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 283 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 867 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 342 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 586 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 239 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 391 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 170 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 384 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 181 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 435 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 197 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 454 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 210 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 523 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 223 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 514 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 240 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 559 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 237 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 518 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 185 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1579 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1932 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1069 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1780 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1753 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2282 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 882 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1632 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 873 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1543 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 874 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1646 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 895 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1590 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 465 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 236 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 736 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 255 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1042 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1616 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 7238 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 13857 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1194 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1763 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1084 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1357 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 451 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 185 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1009 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 579 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Švietimas 658 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 448 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 778 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 561 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 878 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 447 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 630 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 591 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 922 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 504 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 660 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 580 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 666 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 603 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 688 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 502 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 705 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 532 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 358 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių išlaidų biudžetai null 394 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių pajamų biudžetai null 341 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės išlaidų biudžetas null 415 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės pajamų biudžetas null 454 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas null 303 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas null 305 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 369 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 371 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 446 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 326 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra PM mokiniai Švietimas 253 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 146 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 100 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 40 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 337 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 451 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 363 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 560 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Švietimas 474 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 544 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 544 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 514 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Švietimas 334 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 471 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Švietimas 403 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 469 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Švietimas 380 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 467 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 309 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 478 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 317 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 466 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 318 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 483 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 442 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 441 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 327 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 458 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 495 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 589 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 203 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 443 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 353 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 474 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 260 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 456 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 357 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 449 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 746 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 86 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 393 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 126 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 473 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 65 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 335 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 78 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 189 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 41 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 218 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 42 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 225 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 37 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 636 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 111 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 476 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 172 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 540 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 279 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 441 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 390 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 183 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 426 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 231 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 123 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 196 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
334 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 870 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 150 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 70 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
337 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 719 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 796 0
338 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 566 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 265 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 464 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 318 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 659 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
343 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 200 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 794 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
345 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 200 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 178 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
347 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 438 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
348 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 222 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
349 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 53 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 164 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
351 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 461 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 222 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 543 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 167 0
354 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 398 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 741 0
355 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registras Kultūros vertybės 1171 2020-06-10 10:41:31 2 Suvesti duomenys 265 0
356 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 223 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
357 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 72 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 50 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 128 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 152 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
361 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 85 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1082 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 28 0
363 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 395 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 54 0
364 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 138 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos statistikos departamentas Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 124 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
366 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 292 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
367 Lietuvos statistikos departamentas Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 98 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 158 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
369 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 507 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
370 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 254 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
371 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 158 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 329 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
373 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 316 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
374 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 352 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
375 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 148 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
376 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 174 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 132 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 122 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
379 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 353 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 380 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
381 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 278 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 254 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
383 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1416 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
384 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 360 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 332 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
386 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 189 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
387 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 204 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1092 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 21 0
389 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 76 2020-06-10 10:42:27 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 436 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 147 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
392 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 319 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
393 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 387 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 675 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1153 0
395 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 620 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 486 0
396 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 408 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 63 0
397 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 516 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 647 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 753 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 614 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 341 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 183 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 306 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 129 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 356 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 45 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 491 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 58 0
403 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1191 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2212 0
404 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 813 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 94 0
405 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 599 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 51 0
406 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 563 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 93 0
407 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 491 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 118 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 700 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 65 0
409 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 836 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
410 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 358 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
411 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 340 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
412 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 381 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
413 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 494 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 440 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 561 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 385 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 280 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
418 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 344 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 781 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 961 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1267 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 815 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 528 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 596 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 257 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 228 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 227 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 225 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 266 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 308 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 238 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 211 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 264 2020-11-25 15:23:28 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 343 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 203 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 435 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 276 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 423 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 300 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1037 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 981 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
442 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 327 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 38 0
443 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 603 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
444 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 225 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
445 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 260 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
446 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 233 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 236 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 209 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 208 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 430 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 376 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 381 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 352 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 244 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 163 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 327 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 207 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai Kultūra 741 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 42 0
459 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos Kultūros įstaigos 741 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 40 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika Kultūros įstaigos 686 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 53 0
461 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 413 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 257 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 428 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 604 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 457 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 465 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 685 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 291 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 22 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 233 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 479 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 406 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 441 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 104 0
473 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 667 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
474 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 327 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 54 0
475 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 327 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 37 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 311 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 51 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 336 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 62 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 627 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 61 0
479 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 198 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 340 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 56 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 374 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 30 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 343 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 46 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 831 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 528 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 302 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 57 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 280 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 62 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 549 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 103 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 259 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 50 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 314 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 44 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 306 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 69 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 281 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 40 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 943 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 51 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 402 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 119 0
493 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 288 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 91 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 694 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 700 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
496 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 594 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 553 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
498 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 461 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 132 0
499 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 365 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 110 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 542 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 575 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 658 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
503 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 311 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
504 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 230 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 615 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 895 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 799 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 76 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 316 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 36 0
509 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 248 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
510 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 423 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 43 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 185 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 140 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
513 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 83 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
514 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 156 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 212 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
516 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 162 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 366 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 281 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 286 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 279 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 277 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 435 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 269 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 407 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1002 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 288 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 80 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 288 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 244 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 328 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 302 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 530 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 641 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 764 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 888 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 228 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 622 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 626 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 563 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 609 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 565 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 640 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 148 0
541 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 203 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 419 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
543 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 179 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 194 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 201 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
546 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 176 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
547 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 323 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštuju mokyklu priimtu i I kursa ir studijuojanciu studentu skaicius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 667 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 212 0
549 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Švietimas 864 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 111 0
550 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 313 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 117 0
551 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 593 2021-05-26 15:29:32 3 Suvesti duomenys 126 0
552 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 812 2021-05-26 15:29:44 3 Suvesti duomenys 221 0
553 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 457 2021-05-26 15:30:17 3 Suvesti duomenys 165 0
554 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 290 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 211 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 85 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 179 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 41 0
557 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 195 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 40 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 285 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 138 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 244 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 90 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 262 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 93 0
561 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 336 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
562 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 284 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 226 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 39 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 258 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 236 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
566 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 363 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
567 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 298 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 335 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 214 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
570 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 401 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
571 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 223 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
572 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 191 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
573 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 242 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 149 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
575 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 292 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
576 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 140 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
577 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 158 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 133 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
579 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 407 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 105 0
580 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 190 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
581 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 527 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
582 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 393 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
583 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 234 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
584 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 268 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
585 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 771 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
586 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 343 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
587 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 360 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 30 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 304 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 436 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 711 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 956 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 309 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 205 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 291 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 248 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 244 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 113 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 313 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 358 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 645 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 405 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 289 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 293 0
596 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 293 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 44 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 280 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 182 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 34 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 29 0
599 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 415 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 121 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 273 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 120 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 240 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 111 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 243 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 160 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 294 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 119 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 232 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 117 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 216 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 92 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 273 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 140 0
607 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 495 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
608 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 239 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 238 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 90 0
610 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 243 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 369 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 229 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 178 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 198 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 182 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 185 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 163 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 199 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 168 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 181 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 152 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 151 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 168 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 177 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 161 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 194 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 168 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
627 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 243 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 143 0
628 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 9 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 347 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 238 2021-08-25 13:29:43 0 Inventorintas 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 372 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 246 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 312 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 220 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 226 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 197 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 578 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
638 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 580 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 113 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 199 2021-09-08 08:19:42 0 Inventorintas 0 0
640 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 189 2021-09-08 08:20:47 0 Inventorintas 0 0
641 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 152 2021-09-08 08:21:32 0 Inventorintas 0 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 264 2021-09-08 08:22:22 0 Inventorintas 0 0
643 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 178 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
644 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 597 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
645 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 165 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
646 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 538 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 46 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 354 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 314 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 384 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 254 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 293 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 358 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 410 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Aplinka 539 2021-09-16 13:24:10 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
655 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 187 2021-09-16 13:30:08 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
656 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 196 2021-09-16 13:32:32 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 202 2021-09-16 13:35:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Gyvenamųjų vietovių erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 184 2021-09-16 13:39:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų taškų erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 482 2021-09-16 13:42:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
660 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 115 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 106 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 112 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 270 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 290 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 198 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 179 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 337 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 183 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 214 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 308 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 484 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 318 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 192 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
674 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 384 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 99 0
675 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 256 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 42 0
676 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 233 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 57 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 272 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 69 0
678 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 196 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 56 0
679 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 206 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 30 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 373 2021-09-28 14:33:04 0 Inventorintas 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 165 2021-09-28 14:33:38 0 Inventorintas 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 143 2021-09-28 14:34:20 0 Inventorintas 0 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 112 2021-09-28 14:34:37 0 Inventorintas 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 149 2021-09-28 14:34:52 0 Inventorintas 0 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 162 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 127 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 244 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 224 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 140 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 148 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
691 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 141 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 33 0
692 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 226 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 11 0
693 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 211 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 10 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 153 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 237 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 204 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 90 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 110 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 104 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 113 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 169 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 166 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 146 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 166 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 169 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 220 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 106 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 193 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 174 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 163 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 150 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 89 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 374 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 222 0
714 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 390 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 240 0
715 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 506 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 312 0
716 Lietuvos statistikos departamentas Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 872 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
717 Lietuvos statistikos departamentas Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 348 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 417 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 1821 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 226 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
721 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 310 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 218 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 212 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 167 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 276 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Lietuvos statistikos departamentas Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 490 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
727 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 177 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
728 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 154 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
729 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 221 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
730 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1020 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 514 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 84 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 339 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 90 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 541 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 101 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 292 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 83 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 331 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 91 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 858 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 327 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 208 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 72 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 678 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 112 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 420 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 106 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 418 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 105 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 449 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 145 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 553 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 61 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 303 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 61 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 230 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 29 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 364 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 61 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 226 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 42 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 526 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 55 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 578 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 66 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 421 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 98 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 279 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 35 0
751 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 239 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 20 0
752 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 329 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
753 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Dizaino registro duomenys Dizainas 268 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 420 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 47 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 261 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 41 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 670 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 44 0
757 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 530 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 544 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 722 0
759 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 812 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 151 0
760 Lietuvos statistikos departamentas COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1360 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
761 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 203 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 250 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 32 0
763 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 558 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
764 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 439 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 242 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 42 0
766 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 127 2021-11-22 14:29:38 0