Publikavimo data: 2023-01-02 08:08
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 483 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 481 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 443 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 475 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 565 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 447 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 676 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 522 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 452 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 461 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 590 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 551 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 428 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 500 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1349 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 678 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 857 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 562 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Švietimas 584 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 509 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 620 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 623 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 555 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 517 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 286 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 61 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 688 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 554 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 381 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 153 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 953 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 523 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 519 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 472 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 148 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 211 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 261 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 157 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 158 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 264 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 69 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 139 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 132 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 44 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 161 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 41 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 56 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 180 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 121 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 122 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 141 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 114 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 45 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 140 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 80 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 91 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 45 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 157 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 121 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 123 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 140 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 165 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 111 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 102 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 143 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 134 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 185 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 221 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 269 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 201 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 221 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 194 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 117 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 114 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 108 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 139 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 136 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 414 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 317 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 287 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 289 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 324 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 426 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 328 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 300 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 151 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 351 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 312 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 365 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 132 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 144 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 279 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 295 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 246 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 259 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 280 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 225 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 391 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 423 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 239 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 303 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 207 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 202 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 165 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 130 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 94 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 270 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 112 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 169 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 152 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 217 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 49 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 168 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 143 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 149 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 148 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 150 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 163 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 44 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 381 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 47 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 159 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 167 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 160 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 102 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 308 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 114 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 300 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 332 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 208 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1514 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 161 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1649 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 445 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1527 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 424 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1678 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 426 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1545 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 421 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1183 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 109 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 550 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 201 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1424 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 353 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1143 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 105 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1132 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1164 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1136 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1181 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1126 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1161 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 218 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 270 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 325 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 159 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 241 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 219 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 202 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1437 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 527 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 141 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 29 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 165 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 207 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 104 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 291 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 265 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 160 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 176 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 175 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 163 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 171 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 204 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 194 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 105 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 21 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 200 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 234 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 330 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 135 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 33 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 273 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 934 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4840 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 404 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2129 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 749 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 569 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 97 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 358 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 277 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 603 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2369 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 300 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 766 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 129 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 384 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2183 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 481 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 502 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2998 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 739 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2906 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 389 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 82 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 249 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 932 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 188 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 655 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 118 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 348 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 288 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 257 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 251 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 363 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 463 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 390 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 502 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 224 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1982 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 571 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 147 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 466 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 417 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 187 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 315 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 854 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 159 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 197 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 128 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 378 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 137 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 57 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 331 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 121 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 169 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 161 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 220 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 105 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 505 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 128 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 193 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 71 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 147 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 406 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 173 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 140 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 117 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 194 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 210 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 71 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 244 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 105 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 581 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1998 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 387 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2060 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 468 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2629 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 442 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1522 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 439 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1517 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 446 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1618 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 452 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1168 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 582 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1760 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 366 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 149 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 373 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1707 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 265 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1203 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1214 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 529 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1890 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 486 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1554 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 242 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1567 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 587 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1139 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 349 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1529 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 464 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1560 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 230 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1184 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 238 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1290 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 333 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1529 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 809 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1714 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 522 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1498 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 349 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 156 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1917 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 218 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1823 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 218 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 247 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1919 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 295 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1908 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 424 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1935 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1525 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1938 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1203 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2206 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 867 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 282 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 841 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 341 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 576 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 235 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 385 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 170 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 377 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 178 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 428 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 195 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 445 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 210 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 511 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 223 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 510 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 234 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 543 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 216 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 511 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 184 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1568 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1930 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1062 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1779 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1725 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2267 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 877 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1623 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 866 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1534 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 867 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1642 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 891 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1588 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 455 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 232 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 724 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 255 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1036 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1615 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 7075 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 13703 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1187 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1759 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1059 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1344 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 445 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 185 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 997 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 575 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Švietimas 644 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 446 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 775 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 561 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 870 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 441 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 625 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 588 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 916 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 500 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 655 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 576 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 663 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 602 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 683 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 501 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 701 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 530 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 354 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių išlaidų biudžetai null 384 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių pajamų biudžetai null 335 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės išlaidų biudžetas null 410 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės pajamų biudžetas null 448 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas null 299 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas null 297 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 363 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 363 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 442 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 318 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra PM mokiniai Švietimas 250 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 145 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 99 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 39 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 333 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 450 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 355 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 554 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Švietimas 471 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 542 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 537 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 509 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Švietimas 326 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 470 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Švietimas 399 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 469 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Švietimas 377 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 466 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 305 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 474 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 312 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 465 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 315 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 481 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 438 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 441 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 325 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 457 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 485 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 583 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 201 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 443 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 348 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 474 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 258 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 456 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 353 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 449 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 737 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 84 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 386 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 123 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 467 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 64 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 331 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 78 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 184 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 41 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 216 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 42 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 223 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 37 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 631 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 111 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 463 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 169 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 539 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 277 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 435 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 383 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 181 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 419 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 230 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 114 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 187 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
334 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 857 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 142 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 64 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
337 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 697 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 717 0
338 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 556 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 260 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 450 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 307 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 650 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
343 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 198 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 761 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
345 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 198 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 176 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
347 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 433 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
348 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 220 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
349 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 50 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 163 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
351 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 460 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 216 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 536 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 165 0
354 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 388 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 729 0
355 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registras Kultūros vertybės 1142 2020-06-10 10:41:31 2 Suvesti duomenys 251 0
356 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 218 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
357 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 69 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
358 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 47 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 126 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 149 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
361 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 82 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1076 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 27 0
363 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 391 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 54 0
364 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 136 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos statistikos departamentas Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 117 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
366 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 286 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
367 Lietuvos statistikos departamentas Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 94 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 153 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
369 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 503 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
370 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 248 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
371 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 150 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 321 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
373 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 313 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
374 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 347 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
375 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 147 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
376 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 171 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 129 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 121 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
379 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 344 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 373 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
381 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 264 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 250 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
383 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1385 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
384 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 348 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 324 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
386 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 184 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
387 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 203 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1087 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 20 0
389 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 72 2020-06-10 10:42:27 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 430 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 144 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
392 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 315 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
393 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 382 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 667 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1151 0
395 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 614 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 486 0
396 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 400 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 63 0
397 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 511 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 647 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 747 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 614 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 338 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 181 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 300 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 129 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 351 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 45 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 483 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 57 0
403 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1183 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2207 0
404 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 792 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 93 0
405 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 593 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 51 0
406 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 549 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 92 0
407 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 474 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 110 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 685 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 64 0
409 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 822 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
410 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 352 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
411 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 333 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
412 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 375 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
413 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 492 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 433 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 552 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 373 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 275 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
418 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 336 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 774 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 957 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1250 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 803 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 523 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 583 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 255 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 226 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 226 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 223 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 262 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 305 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 235 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 209 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 257 2020-11-25 15:23:28 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 334 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 199 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 430 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 273 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 420 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 295 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1010 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 965 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
442 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 325 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 38 0
443 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 597 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
444 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 223 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
445 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 256 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
446 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 227 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 233 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 204 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 203 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 421 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 373 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 374 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 349 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 240 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 160 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 324 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 205 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai Kultūra 722 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 40 0
459 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos Kultūros įstaigos 735 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 40 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika Kultūros įstaigos 678 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 52 0
461 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 406 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 255 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 419 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 602 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 443 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 459 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 682 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 289 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 22 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 230 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 472 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 404 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 436 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 104 0
473 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 660 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
474 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 321 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 54 0
475 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 317 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 36 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 305 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 51 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 330 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 61 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 618 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 61 0
479 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 197 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 333 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 56 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 369 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 30 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 339 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 46 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 812 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 511 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 299 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 57 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 278 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 61 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 548 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 103 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 258 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 50 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 310 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 44 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 303 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 68 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 279 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 40 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 931 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 51 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 393 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 119 0
493 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 286 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 91 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 690 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 696 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
496 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 586 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 549 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
498 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 450 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 127 0
499 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 359 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 110 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 538 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 570 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 651 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
503 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 258 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
504 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 228 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 606 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 877 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
507 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 793 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 76 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 311 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 35 0
509 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 247 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
510 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 418 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 43 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 183 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 139 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
513 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 82 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
514 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 155 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 211 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
516 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 160 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 354 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 279 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 279 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 276 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 270 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 427 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 264 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 400 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 994 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 282 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 80 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 285 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 238 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 321 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 294 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 525 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 635 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 753 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 881 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 225 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 615 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 620 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 551 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 601 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 559 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 634 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 144 0
541 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 196 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 410 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
543 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 176 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 193 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 199 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
546 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 164 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
547 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 319 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštuju mokyklu priimtu i I kursa ir studijuojanciu studentu skaicius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 661 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 210 0
549 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Švietimas 860 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 110 0
550 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 310 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 117 0
551 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 581 2021-05-26 15:29:32 3 Suvesti duomenys 123 0
552 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 801 2021-05-26 15:29:44 3 Suvesti duomenys 218 0
553 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 442 2021-05-26 15:30:17 3 Suvesti duomenys 163 0
554 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 285 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 210 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 85 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 178 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 41 0
557 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 194 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 39 0
558 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 284 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 138 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 242 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 90 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 258 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 93 0
561 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 332 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
562 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 278 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 222 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 39 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 255 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 232 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
566 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 358 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
567 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 294 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 331 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 209 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
570 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 388 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
571 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 218 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
572 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 184 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
573 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 241 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 146 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
575 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 288 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
576 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 139 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
577 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 157 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 131 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
579 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 404 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 104 0
580 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 188 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
581 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 520 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
582 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 390 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
583 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 226 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
584 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 259 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
585 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 767 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
586 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 340 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
587 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 357 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 30 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 290 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 429 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 696 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 951 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 298 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 201 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 280 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 243 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 237 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 109 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudots sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 297 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 348 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 633 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 400 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 277 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 288 0
596 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 292 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 44 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metu gautinos sumos Statistika 267 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 177 0
598 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 409 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 121 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 262 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 116 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 230 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 107 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 234 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 156 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 285 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 115 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 225 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 112 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 207 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 88 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 263 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 135 0
606 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 483 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
607 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 232 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 231 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 86 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 234 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 364 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 225 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 173 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 194 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 176 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 182 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 160 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 194 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 164 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 170 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 150 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 149 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 165 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 175 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 158 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 191 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 166 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 235 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 137 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 343 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 234 2021-08-25 13:29:43 0 Inventorintas 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 366 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 244 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 304 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 216 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 220 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 194 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 563 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 571 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 112 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 198 2021-09-08 08:19:42 0 Inventorintas 0 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 188 2021-09-08 08:20:47 0 Inventorintas 0 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 149 2021-09-08 08:21:32 0 Inventorintas 0 0
640 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 257 2021-09-08 08:22:22 0 Inventorintas 0 0
641 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 175 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
642 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 590 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
643 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 162 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
644 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 531 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 46 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 350 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 310 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 378 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 247 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 288 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 352 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 404 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Aplinka 532 2021-09-16 13:24:10 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 185 2021-09-16 13:30:08 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 194 2021-09-16 13:32:32 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
655 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 201 2021-09-16 13:35:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
656 Valstybės įmonė Registrų centras Gyvenamųjų vietovių erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 183 2021-09-16 13:39:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų taškų erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 476 2021-09-16 13:42:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
658 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 112 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 103 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 108 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 261 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 283 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 192 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 177 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 334 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 181 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 212 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 299 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 478 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 315 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 189 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
672 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 381 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 97 0
673 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 251 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 42 0
674 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 229 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 57 0
675 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 266 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 68 0
676 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 194 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 56 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 204 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 30 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 363 2021-09-28 14:33:04 0 Inventorintas 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 163 2021-09-28 14:33:38 0 Inventorintas 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 141 2021-09-28 14:34:20 0 Inventorintas 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 110 2021-09-28 14:34:37 0 Inventorintas 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 145 2021-09-28 14:34:52 0 Inventorintas 0 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 159 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 124 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 233 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 219 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 137 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 147 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
689 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 138 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 33 0
690 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 224 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 10 0
691 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 210 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 9 0
692 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 150 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
693 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 198 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 89 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 109 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 103 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 111 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 167 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 164 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 144 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 164 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 168 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 216 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 104 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 186 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 172 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 160 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 147 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 86 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 363 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 197 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 382 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 240 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 495 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 311 0
714 Lietuvos statistikos departamentas Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 865 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
715 Lietuvos statistikos departamentas Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 340 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 406 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
717 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 1764 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 220 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 306 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 215 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
721 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 209 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 163 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 269 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Lietuvos statistikos departamentas Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 472 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 175 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 152 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
727 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 217 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
728 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 978 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 506 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 84 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 331 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 90 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 533 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 101 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 287 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 82 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 327 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 90 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 852 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 327 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 205 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 72 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 666 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 112 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 411 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 105 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 408 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 105 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 442 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 145 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 545 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 61 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 296 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 60 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 227 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 28 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 354 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 61 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 223 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 42 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 520 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 55 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 572 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 66 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 411 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 97 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 273 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 35 0
749 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 238 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 20 0
750 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 326 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
751 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Dizaino registro duomenys Dizainas 265 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
752 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 408 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 47 0
753 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 259 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 41 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 667 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 44 0
755 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 519 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 522 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 713 0
757 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 787 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 150 0
758 Lietuvos statistikos departamentas COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1337 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
759 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 199 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
760 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 243 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 32 0
761 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 545 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
762 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 430 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
763 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 238 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 42 0
764 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 126 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 171 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
766 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 192 2021-11-23 11:19:43 3