Publikavimo data: 2022-11-14 09:14:37
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 461 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 479 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 421 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 470 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 499 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 445 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 619 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 493 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 409 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 456 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 529 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 528 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 386 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 482 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1296 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 649 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 786 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 538 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Švietimas 533 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 487 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 549 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 572 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 512 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 500 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 257 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 59 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 637 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 538 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 359 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 150 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 902 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 514 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 472 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 454 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 137 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 134 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 195 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 247 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 132 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 149 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 148 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 236 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 67 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 129 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 120 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 42 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 143 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 150 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 41 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 134 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 171 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 138 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 108 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 115 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 129 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 106 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 131 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 77 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 85 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 44 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 43 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 112 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 68 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 115 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 133 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 139 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 99 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 97 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 133 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 127 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 55 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 47 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 205 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 232 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 77 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 199 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 197 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 108 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 102 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 99 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 36 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 132 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 131 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 400 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 306 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 196 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 274 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 278 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 89 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 425 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 312 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 299 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 140 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 293 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 350 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 91 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 117 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 37 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 132 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 267 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 274 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 233 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 245 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 97 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 265 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 359 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 422 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 222 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 65 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 285 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 98 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 197 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 190 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 46 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 146 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 118 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 86 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 237 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 208 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 197 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 102 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 156 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 206 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 153 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 133 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 136 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 37 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 132 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 37 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 139 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 150 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 140 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 39 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 346 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 43 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 178 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 145 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 156 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 148 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 303 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 100 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 288 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 112 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 277 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 89 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 206 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 1382 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 144 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1591 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 441 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1492 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 422 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1617 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 423 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1513 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 420 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1150 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1162 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 525 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 200 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1397 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 350 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1118 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 103 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1110 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1136 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1109 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1146 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1145 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1095 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1135 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1119 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 206 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 244 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 281 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 151 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 200 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 187 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1413 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 521 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 131 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 28 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 178 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 46 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 44 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 149 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 33 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 160 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 176 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 96 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 270 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 229 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 145 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 32 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 160 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 162 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 149 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 152 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 94 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 21 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 180 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 216 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 118 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 31 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 167 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 47 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 234 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 32 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 901 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4748 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 357 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2037 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 674 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 102 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 513 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 87 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 315 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 263 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 532 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2325 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 275 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 78 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 703 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 126 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 351 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2160 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 444 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 448 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2946 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 657 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2809 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 349 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 228 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 890 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 185 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 590 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 300 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 255 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 231 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 219 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 328 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 420 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 348 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 451 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 174 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1934 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 520 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 146 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 427 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 102 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 390 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 170 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 290 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 813 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 156 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 180 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 113 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 59 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 350 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 123 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 56 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 317 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 236 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 111 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 64 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 158 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 151 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 200 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 467 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 124 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 179 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 134 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 375 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 154 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 66 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 127 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 60 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 104 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 178 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 62 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 199 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 233 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 537 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1893 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 366 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1958 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 428 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2524 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 412 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1437 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 389 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1438 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 422 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1551 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 422 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1131 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 536 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1718 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 339 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 144 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 351 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1637 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1200 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 234 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1212 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 513 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1799 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 465 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1463 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 215 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1489 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 545 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1081 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 312 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1446 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 439 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1482 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 210 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1121 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 215 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1289 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 295 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1453 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 768 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1627 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 475 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1417 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 314 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 147 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 226 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1897 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 200 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1812 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 200 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1823 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 232 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1915 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 246 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1900 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 379 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1926 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1439 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1835 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1114 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2089 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 790 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 269 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 751 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 327 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 525 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 210 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 354 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 157 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 355 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 163 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 385 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 174 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 409 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 193 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 460 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 208 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 475 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 213 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 507 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 198 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 475 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 171 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1482 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1796 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 992 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1656 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1603 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2010 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 804 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1487 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 801 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1419 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 807 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1528 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 829 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1501 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 418 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 206 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 626 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 224 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 952 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1509 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 6267 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 12756 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1122 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1660 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 995 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1283 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 406 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 171 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 904 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 544 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Švietimas 571 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 443 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 739 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 559 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 807 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 413 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 579 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 572 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 878 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 481 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 606 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 561 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 639 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 593 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 623 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 492 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 655 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 513 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 323 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių išlaidų biudžetai null 354 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių pajamų biudžetai null 302 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės išlaidų biudžetas null 377 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės pajamų biudžetas null 403 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas null 270 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas null 262 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 326 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 325 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 407 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 292 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra PM mokiniai Švietimas 217 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 133 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 52 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 92 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 37 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 311 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 446 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 314 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 529 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Švietimas 451 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 529 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 473 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 488 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Švietimas 299 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 468 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Švietimas 363 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 459 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Švietimas 350 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 459 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 274 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 459 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 286 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 457 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 282 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 467 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 408 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 434 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 296 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 452 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 424 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 540 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 187 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 442 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 322 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 471 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 235 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 449 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 325 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 446 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 665 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 65 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 334 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 106 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 446 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 62 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 310 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 76 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 170 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 40 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 197 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 38 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 201 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 36 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 606 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 108 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 431 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 164 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 507 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 260 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 399 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 336 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 167 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 391 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 198 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 65 2020-06-10 10:40:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
333 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 162 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
334 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 808 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
335 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 38 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
336 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 44 2020-06-10 10:41:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
337 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 583 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 581 0
338 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 507 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
339 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Globos įstaigų licencijavimas Socialinė apsauga 190 2020-06-10 10:41:09 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 226 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Hidrometeorologinės prognozės Perspėjimai ir prognozės 300 2020-06-10 10:41:13 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 367 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 230 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Hidrologijos stočių duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 561 2020-06-10 10:41:14 4 Suvesti duomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 180 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 543 2020-06-10 10:41:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
347 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 166 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 153 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 388 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
350 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 196 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
351 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 37 2020-06-10 10:41:24 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 147 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
353 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 426 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
354 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 127 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
355 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 515 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 163 0
356 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 363 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 628 0
357 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registras Kultūros vertybės 947 2020-06-10 10:41:31 2 Suvesti duomenys 204 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 172 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 29 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 23 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 112 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos klimatas Aplinkos ir klimato monitoringas 349 2020-06-10 10:41:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
363 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 129 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
364 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 58 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1049 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 23 0
366 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 350 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 51 0
367 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 121 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos statistikos departamentas Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 93 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 258 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Lietuvos statistikos departamentas Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 61 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 119 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
372 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 471 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
373 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 220 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
374 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 97 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
375 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 284 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
376 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 273 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
377 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 306 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
378 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 122 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 151 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 103 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 107 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
382 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 308 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 331 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
384 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 231 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
385 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 221 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 37 0
386 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1245 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 290 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
388 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 298 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
389 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 158 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 179 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
391 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1061 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 18 0
392 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 50 2020-06-10 10:42:27 0 Suvesti duomenys 0 0
393 Aplinkos apsaugos agentūra Upių valstybinio monitoringo duomenys Upės 31 2020-06-10 10:42:28 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 368 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 124 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 280 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
397 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 308 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
398 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 624 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1119 0
399 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 583 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 465 0
400 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 373 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 61 0
401 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 481 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 642 0
402 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 707 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 601 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 318 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 176 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 279 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 128 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 324 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 44 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 449 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 56 0
407 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1107 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2051 0
408 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 710 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 85 0
409 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 560 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 49 0
410 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 501 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 85 0
411 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 428 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 99 0
412 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 607 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 61 0
413 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 751 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
414 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 330 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
415 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 305 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
416 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 323 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
417 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 459 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
418 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 397 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 505 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 326 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 259 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 297 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
423 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 701 2020-11-10 12:36:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
424 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 815 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
425 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1159 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
426 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 724 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 489 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 500 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 235 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 205 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 207 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 205 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 243 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 288 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 219 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 192 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 234 2020-11-25 15:23:28 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 295 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 172 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 394 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 241 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 362 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 277 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 905 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 884 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
446 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 286 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 35 0
447 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 564 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 201 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
449 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 223 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 203 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 208 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 176 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 179 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 391 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 349 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 341 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 316 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 211 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 145 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
460 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 282 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
461 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 182 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai Kultūra 679 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 37 0
463 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos Kultūros įstaigos 665 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 33 0
464 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika Kultūros įstaigos 614 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 48 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 368 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 234 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 367 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 540 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 383 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 417 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 642 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 267 2021-03-09 10:23:52 1 Suvesti duomenys 20 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 207 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 18 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 416 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
475 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 354 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
476 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 392 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 74 0
477 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 628 2021-03-17 11:34:36 4 Suvesti duomenys 0 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 281 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 51 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 281 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 34 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 264 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 46 0
481 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 294 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 56 0
482 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 553 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 57 0
483 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 182 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 296 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 52 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 314 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 28 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 278 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 45 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 642 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 369 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 258 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 56 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 245 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 58 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 517 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 98 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 228 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 48 0
492 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 283 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 42 0
493 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 274 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 65 0
494 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 247 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 36 0
495 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 872 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 44 0
496 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 365 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 116 0
497 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 266 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 90 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 636 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 655 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 552 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 525 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
502 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 414 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 120 0
503 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 311 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 106 0
504 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 508 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
505 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 541 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
506 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 612 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
507 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 182 2021-03-29 08:26:43 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
508 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 211 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
509 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 508 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
510 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 761 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 763 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 71 0
512 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 294 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 33 0
513 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 233 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 40 0
514 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 401 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 43 0
515 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 167 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
516 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 128 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
517 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 74 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
518 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 138 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
519 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 190 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
520 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 139 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 281 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 222 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 227 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 236 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 218 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 367 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 231 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 354 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 929 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 256 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 75 0
531 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 210 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
532 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 186 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 258 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 238 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 492 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 588 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 678 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 836 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 208 0
539 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 589 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
540 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 566 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
541 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 521 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
542 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 557 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
543 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 529 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
544 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 600 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 139 0
545 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 171 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
546 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 383 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 157 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
548 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 169 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
549 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 184 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
550 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 150 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
551 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 294 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
552 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštuju mokyklu priimtu i I kursa ir studijuojanciu studentu skaicius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 569 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 172 0
553 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Švietimas 832 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 105 0
554 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 285 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 114 0
555 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 523 2021-05-26 15:29:32 3 Suvesti duomenys 119 0
556 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 734 2021-05-26 15:29:44 3 Suvesti duomenys 209 0
557 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 384 2021-05-26 15:30:17 3 Suvesti duomenys 146 0
558 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 255 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 201 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 84 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 158 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 38 0
561 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 174 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 36 0
562 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 238 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 120 0
563 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 207 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 87 0
564 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 241 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 84 0
565 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 286 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
566 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 256 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
567 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 203 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 35 0
568 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 234 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
569 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 208 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
570 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 315 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
571 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 268 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
572 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 301 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
573 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 190 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
574 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 296 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
575 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 198 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
576 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 168 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
577 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 207 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
578 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 128 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
579 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 242 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
580 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 128 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
581 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 137 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
582 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 117 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
583 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 372 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 97 0
584 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 173 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
585 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 491 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
586 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 370 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
587 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys null 142 2021-07-13 10:09:33 0 Įvertinti prioritetai 0 0
588 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 199 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
589 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 729 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
590 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 307 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
591 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 332 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 30 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 269 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 421 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 660 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 950 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 275 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 198 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 266 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 241 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 218 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 109 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudots sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 282 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 348 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 573 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 391 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 252 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 283 0
600 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 267 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 42 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metu gautinos sumos Statistika 243 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 177 0
602 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 384 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 116 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 240 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 116 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 217 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 107 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 214 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 155 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 265 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 112 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 211 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 109 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 189 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 88 0
609 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 244 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 132 0
610 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 385 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
611 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 188 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
612 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 213 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 86 0
613 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 216 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 363 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 206 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 156 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 177 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 159 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 160 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 147 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 175 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 149 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 152 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 134 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 134 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 150 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
626 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 155 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
627 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 142 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
628 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 176 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
629 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 153 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
630 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 218 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 131 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 305 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 187 2021-08-25 13:29:43 0 Inventorintas 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 317 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 214 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 239 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 185 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 193 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 175 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 517 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
640 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 511 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 99 0
641 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 183 2021-09-08 08:19:42 0 Inventorintas 0 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 169 2021-09-08 08:20:47 0 Inventorintas 0 0
643 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 138 2021-09-08 08:21:32 0 Inventorintas 0 0
644 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 223 2021-09-08 08:22:22 0 Inventorintas 0 0
645 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 155 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
646 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 557 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
647 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 146 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
648 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 497 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 43 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 315 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 275 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 330 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 215 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 255 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 301 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
655 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 355 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
656 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Aplinka 492 2021-09-16 13:24:10 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 168 2021-09-16 13:30:08 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 170 2021-09-16 13:32:32 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 180 2021-09-16 13:35:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Gyvenamųjų vietovių erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 163 2021-09-16 13:39:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų taškų erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 451 2021-09-16 13:42:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
662 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 43 2021-09-20 13:18:07 3 Suvesti duomenys 3 0
663 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 52 2021-09-20 13:39:53 3 Suvesti duomenys 16 0
664 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 51 2021-09-20 13:49:08 3 Suvesti duomenys 10 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 206 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 235 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 168 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 156 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 306 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 157 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 163 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 244 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 407 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 286 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 170 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
676 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 307 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 61 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 206 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 26 0
678 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 178 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 35 0
679 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 219 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 49 0
680 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 154 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 38 0
681 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 159 2021-09-28 08:39:08 3 Inventorintas 17 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 301 2021-09-28 14:33:04 0 Inventorintas 0 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 144 2021-09-28 14:33:38 0 Inventorintas 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 128 2021-09-28 14:34:20 0 Inventorintas 0 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 95 2021-09-28 14:34:37 0 Inventorintas 0 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 123 2021-09-28 14:34:52 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 142 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 111 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 186 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 197 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
691 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 118 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
692 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 131 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
693 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 104 2021-09-28 15:28:13 3 Inventorintas 18 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 187 2021-09-28 15:30:19 3 Inventorintas 1 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 177 2021-09-28 15:32:12 3 Inventorintas 1 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 127 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 205 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 169 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 75 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 89 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 85 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 93 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 148 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 144 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 125 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 141 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 148 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 191 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 84 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 146 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 150 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 142 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 127 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
714 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 74 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
715 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 203 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 0 0
716 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išanktinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų apraįšymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 267 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 82 0
717 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenų Žemės ūkis 343 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 110 0
718 Lietuvos statistikos departamentas Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 811 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos statistikos departamentas Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 296 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 349 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 1289 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 177 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 268 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 181 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 183 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 142 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 235 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
728 Lietuvos statistikos departamentas Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 412 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
729 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 149 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
730 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 136 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
731 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 171 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
732 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 835 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 468 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 81 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 303 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 86 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 473 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 95 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 264 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 78 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 303 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 86 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 790 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 303 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 184 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 68 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 584 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 108 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 370 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 101 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 331 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 96 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 406 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 134 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 469 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 56 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 266 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 54 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 195 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 25 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 321 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 55 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 191 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 36 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 478 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 49 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 526 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 56 0
751 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 372 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 77 0
752 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 247 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 34 0
753 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 223 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 19 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 301 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Dizaino registro duomenys Dizainas 240 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 388 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 46 0
757 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 236 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 39 0
758 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 627 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 43 0
759 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 456 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 457 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 615 0
761 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 625 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 137 0
762 Lietuvos statistikos departamentas COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1158 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 44 2021-11-08 09:58:33 0 Įvertinti prioritetai 0 0
764 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 227 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 31 0
765 Valstybinė miškų tarnyba Leidimų kirsti mišką statistika Miškai 525 2021-11-12 13:38:18 2 Suvesti duomenys 325 0
766 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 473 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
767 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 378 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
768 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 209 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 38 0
769 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 107 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
770 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 141 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
771 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 151 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
772 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 145 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
773 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 197 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
774 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 331 2021-11-23 12:39:57 0 Inventorintas 0 0
775 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 295 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
776 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 175 2021-11-23 12:46:28 0 Inventorintas 0 0
777 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 172 2021-11-23 12:52:29 0 Inventorintas 0 0
778 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 129 2021-11-23 14:14:20 0 Suvesti duomenys 0 0
779 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 188 2021-11-23 15:36:34 0 Inventorintas 0 0
780 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 225 2021-11-23 15:45:53 0 Inventorintas 0 0
781 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės vertinimų rezultatai Kontrolė 172 2021-11-23 15:53:30 0 Inventorintas 0 0
782 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Biudžeto politikos stebėsenos vertinimų rezultatai Kontrolė 708 2021-11-23 15:57:49 0 Inventorintas 0 0
783 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės metinio veiklos plano duomenys Kontrolė 171 2021-11-23 16:10:35 0 Inventorintas 0 0
784 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų paskatinimai ir apdovanojimai Valdymas ir savivalda 179 2021-11-23 16:22:43 0 Inventorintas 0 0
785 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimas Kontrolė 174 2021-11-23 16:43:12 0 Inventorintas 0 0
786 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduotos LICENCIJOS Licencijavimas 185 2021-11-24 11:34:04 3 Suvesti duomenys 0 0
787 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Priežiūros institucijų pažangos vertinimo duomenys Kontrolė 219 2021-11-24 13:31:16 0 Inventorintas 0 0
788 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Politinių partijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Politika 230 2021-11-24 14:14:06 3 Suvesti duomenys 23 0
789 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Kultūra 431 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 19 0
790 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 215 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 30 0
791 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Vardo, pavardės keitimo bylų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 305 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 30 0
792 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse Ekonomika ir finansai 181 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 19 0
793 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti PAŽYMĖJIMAI Licencijavimas 170 2021-11-24 15:55:25 3 Suvesti duomenys 0 0
794 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti LEIDIMAI Licencijavimas 165 2021-11-24 16:05:08 3 Suvesti duomenys 0 0
795 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti kiti LICENCIJAVIMO DOKUMENTAI Licencijavimas 193 2021-11-24 16:12:40 3 Suvesti duomenys 0 0
796 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių sąrašų duomenys Juridiniai asmenys 225 2021-11-24 16:27:41 3 Suvesti duomenys 0 0
797 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės ir (ar) savivaldybių juridinių asmenų dalyvių duomenys Juridiniai asmenys 200 2021-11-24 16:38:11 3 Suvesti duomenys 0 0
798 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Užsienio piliečių profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai statistiniai duomenys Gyventojų statistika 242 2021-11-25 15:21:26 3 Suvesti duomenys 10 0
799 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Piliečių, išvykstančių į kitas valstybes nares, profesinės patirties patvirtinimo statistiniai duomenys Gyventojų statistika 259 2021-11-25 15:32:10 3 Suvesti duomenys 33 0
800 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų sąrašas Mokesčiai 248 2021-11-28 21:48:43 3 Suvesti duomenys 0 0
801 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas Mokesčiai 212 2021-11-28 21:52:58 3 Suvesti duomenys 0 0
802 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas Mokesčiai 172 2021-11-28 21:56:43 3 Suvesti duomenys 0 0
803 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sandėlių tipų sąrašas Mokesčiai 312 2021-11-28 21:59:08 3 Suvesti duomenys 0 0
804 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas Mokesčiai 291 2021-11-28 22:05:27 3 Suvesti duomenys 0 0
805 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodų sąrašas Mokesčiai 222 2021-11-28 22:07:08 3 Suvesti duomenys 0 0
806 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšio sąrašas Mokesčiai 319 2021-11-28 22:09:33 3 Suvesti duomenys 0 0
807 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinėje naudojamų valiutų kursų sąrašas Mokesčiai 329 2021-11-28 22:11:37 3 Suvesti duomenys 0 0
808 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas Mokesčiai 314 2021-11-28 22:13:34 3 Suvesti duomenys 0 0
809 Visagino savivaldybės administracija Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 199 2021-11-30 09:20:05 3 Suvesti duomenys 20 0
810 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Administracinės naštos pokytis ūkio subjektams Statistika 785 2021-12-02 20:43:24 3 Suvesti duomenys 83 0
811 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Stambių projektų sąrašas Pramonės statistika 218 2021-12-02 21:03:07 0 Inventorintas 0 0
812 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Finansavimo konkursai Socialinė apsauga 156 2021-12-03 15:35:20 1 Suvesti duomenys 68 0
813 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens teisinę formą Juridiniai asmenys 172 2021-12-07 10:58:08 3 Suvesti duomenys 0 0
814 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys iš JADIS Juridiniai asmenys 270 2021-12-07 11:14:32 3 Suvesti duomenys 0 0
815 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens dalyvių šalis ir teisinę formą Juridiniai asmenys 154 2021-12-07 11:20:03 3 Suvesti duomenys 0 0
816 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys apie užsienio fizinius ir juridinius asmenis Juridiniai asmenys 222 2021-12-07 11:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
817 Valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos politinių partijų duomenys Partijos 788 2021-12-07 12:00:59 3 Suvesti duomenys 0 0
818 Valstybės įmonė Registrų centras Politinių partijų narių duomenys apie lytį, amžių, pilietybę, geografinę padėtį ir narystę Partijos 1040 2021-12-07 12:10:38 3 Suvesti duomenys 0 0
819 Valstybės įmonė Registrų centras Duomenys apie politinių partijų narių skaičių Partijos 865 2021-12-07 12:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
820 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo LR Susisiekimo ministerijoje duomenys null 221 2021-12-08 16:18:02 0 Inventorintas 0 0
821 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Dokumentų valdymo sistemos duomenys null 283 2021-12-08 16:18:53 0 Inventorintas 0 0
822 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos projektinės veikos duomenys null 289 2021-12-08 16:19:35 0 Inventorintas 0 0
823 Panevėžio miesto savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 202 2021-12-14 15:25:44 3 Suvesti duomenys 28 0
824 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Valstybės pagalba užsienio investuotojams Statistika 215 2021-12-16 18:42:40 3 Suvesti duomenys 6 0
825 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymas ir išmokėjimas pagal aukštąsias mokyklas ir nustatytas studijų programas Statistika 185 2021-12-16 18:53:36 0 Inventorintas 0 0
826 Panevėžio miesto savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 214 2021-12-17 10:28:13 3 Suvesti duomenys 35 0
827 Alytaus miesto savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Alytaus miesto savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 231 2021-12-27 13:28:33 2 Suvesti duomenys 71 0
828 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie Lietuvos gyventojų amžių, pilietybę ir lytį pagal savivaldybes Gyventojai 364 2021-12-30 18:17:19 3 Suvesti duomenys 0 0
829 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie gyventojų šeiminę padėtį, vaikų skaičių savivaldybėse Gyventojai 491 2021-12-30 18:24:51 3 Suvesti duomenys 0 0
830 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi mergaičių vardai Lietuvoje, TOP 20 (mergaitės vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 265 2021-12-30 19:23:02 3 Suvesti duomenys 0 0
831 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi berniukų vardai Lietuvoje, TOP 20 (berniuko vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 208 2021-12-30 19:31:08 3 Suvesti duomenys 0 0
832 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi moterų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 205 2021-12-30 19:42:28 3 Suvesti duomenys 0 0
833 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi vyrų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 181 2021-12-30 19:46:26 3 Suvesti duomenys 0 0
834 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės būklės aktų įrašų rūšių klasifikatorius Gyventojai 367 2021-12-30 20:22:00 3 Suvesti duomenys 0 0
835 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro tautybių klasifikatorius Gyventojai 308 2021-12-30 20:25:20 3 Suvesti duomenys 0 0
836 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 243 2022-01-04 13:23:23 0 Inventorintas 0 0
837 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Patenkintų prašymų skaičius procentais nuo visų gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičiaus Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 230 2022-01-04 13:25:28 0 Inventorintas 0 0
838 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Parinkimų skaičius baudžiamosiose bylose kai gynėjo dalyvavimas pripažintas būtinu Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 214 2022-01-04 13:26:37 0 Inventorintas 0 0
839 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 254 2022-01-04 13:27:47 0 Inventorintas 0 0
840 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta mediatoriams, vykdantiems mediaciją, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 168 2022-01-04 13:29:28 0 Inventorintas 0 0
841 Panevėžio miesto savivaldybės administracija PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO PLANAS Finansiniai dokumentai 191 2022-01-05 09:33:58 3 Suvesti duomenys 24 0
842 Bendrasis pagalbos centras Bendrojo pagalbos centro (BPC) gauti pranešimai numeriu 112 Saugos tarnybos 311 2022-01-05 14:09:46 4 Suvesti duomenys 0 0
843 VšĮ CPO LT Ataskaita apie perkančiųjų organizacijų įvykdytus pirkimus per CPO LT el. katalogą 2021 m. Viešieji pirkimai 514 2022-01-14 10:33:46 2 Suvesti duomenys 72 0
844 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie vizų išdavimą Lietuvos Respublikos institucijose Vizų režimas 982 2022-01-18 12:08:52 0 Inventorintas 0 0
845 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie negaliojančius asmens dokumentus Valstybės valdymas, viešasis administravimas 268 2022-01-18 12:11:13 0 Inventorintas 0 0
846 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius Gyventojai 204 2022-01-20 15:09:04 3 Suvesti duomenys 0 0
847 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekių nomenklatūros prekių kodų sąrašas Mokesčiai 452 2022-01-21 07:34:21 3 Suvesti duomenys 0 0
848 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės biudžeto pajamos Finansiniai dokumentai 191 2022-01-21 09:59:43 3 Suvesti duomenys 63 0
849 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų leidimai Lošimų organizatoriai 175 2022-01-24 08:30:17 3 Suvesti duomenys 31 0
850 Šilutės rajono savivaldybės administracija Mokinių skaičius mokyklose Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 330 2022-01-24 16:29:36 3 Suvesti duomenys 64 0
851 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Kultūros paveldo skaitmeninimo duomenys Kultūra 377 2022-01-25 08:47:07 0 Inventorintas 0 0
852 Šilutės rajono savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Šilutės rajono savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 181 2022-01-25 13:53:44 3 Suvesti duomenys 52 0
853 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną Energetika 879 2022-01-26 15:26:55 3 Suvesti duomenys 1117 0
854 Aplinkos apsaugos agentūra Upių, kanalų duomenys Upės 23 2022-01-26 15:59:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
855 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Ežerai ir tvenkiniai 49 2022-01-26 16:26:15 0 Įvertinti prioritetai 0 0
856 Aplinkos apsaugos agentūra Metinių vandens naudojimo apskaitos ataskaitų duomenys Vandenys 35 2022-01-26 16:29:55 0 Įvertinti prioritetai 0 0
857 Aplinkos apsaugos agentūra Metinių nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenys Aplinkos tarša 29 2022-01-26 16:44:56 0 Įvertinti prioritetai 0 0
858 Aplinkos apsaugos agentūra Pakuočių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys Aplinkos tarša 28 2022-01-27 08:56:26 0 Įvertinti prioritetai 0 0
859 Aplinkos apsaugos agentūra Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys Aplinkos tarša 44 2022-01-27 09:00:16 0 Įvertinti prioritetai 0 0
860 Aplinkos apsaugos agentūra Stacionarių taršos šaltinių metinių aplinkos oro ataskaitų duomenys Aplinkos tarša 35 2022-01-27 09:38:57 0 Įvertinti prioritetai 0 0
861 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo matavimo duomenys (pusiau automatinių tyrimų) Aplinkos ir klimato monitoringas 29 2022-01-27 10:07:36 0 Įvertinti prioritetai 0 0
862 Aplinkos apsaugos agentūra Ūkio subjektų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijų sąrašas Aplinkos tarša 39 2022-01-27 10:19:41 4 Suvesti duomenys 0 0
863 Aplinkos apsaugos agentūra Kuršių marių ir Baltijos jūros valstybinio monitoringo duomenys Vandenys 60 2022-01-27 10:28:08 4 Suvesti duomenys 0 0
864 Aplinkos apsaugos agentūra Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės duomenys Vandenys 73 2022-01-27 10:29:09 4 Suvesti duomenys 0 0
865 Aplinkos apsaugos agentūra Integruoto monitoringo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 30 2022-01-27 10:31:12 0 Įvertinti prioritetai 0 0
866 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gaminančių vartotojų atiduotos į tinklą ir suvartotos elektros energijos valandiniai duomenys suagreguoti pagal regioną Energetika 797 2022-02-01 09:48:21 3 Suvesti duomenys 464 0
867 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 137 2022-02-03 16:02:24 0 Inventorintas 0 0
868 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų bazinės kainos Privalomasis sveikatos draudimas 136 2022-02-03 16:03:53 0 Inventorintas 0 0
869 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Faktinis PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų paliatyvios pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 270 2022-02-03 16:04:53 0 Inventorintas 0 0
870 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 231 2022-02-03 16:06:03 0 Inventorintas 0 0
871 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai perkamų endoprotezų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 222 2022-02-03 16:06:45 0 Inventorintas 0 0
872 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai endoprotezavimui perkamų komponentų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 209 2022-02-03 16:07:24 0 Inventorintas 0 0
873 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ortopedines technines priemones ir medicinos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 130 2022-02-03 16:08:07 0 Inventorintas 0 0
874 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirašytos sutartinės sumos dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 185 2022-02-03 16:08:56 0 Inventorintas 0 0
875 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų biudžeto straipsniai Privalomasis sveikatos draudimas 130 2022-02-03 16:09:36 0 Inventorintas 0 0
876 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaita Privalomasis sveikatos draudimas 102 2022-02-03 16:10:02 0 Inventorintas 0 0
877 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apmokėtos sąskaitos už Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustųjų gydymą ES šalyje Privalomasis sveikatos draudimas 205 2022-02-03 16:10:29 0 Inventorintas 0 0
878 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išrašytos sąskaitos ES šalims kompensuoti jų sveikatos draudimu apdraustųjų gydymo išlaidas Lietuvoje Privalomasis sveikatos draudimas 126 2022-02-03 16:10:59 0 Inventorintas 0 0
879 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos Juridiniai asmenys 262 2022-02-03 20:23:45 3 Suvesti duomenys 0 0
880 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijas išduodančių institucijų klasifikatorius Licencijavimas 243 2022-02-04 13:35:09 3 Suvesti duomenys 0 0
881 Valstybės įmonė Registrų centras LIS tipų, būsenų ir rūšių klasifikatoriai Licencijavimas 184 2022-02-04 14:02:53 3 Suvesti duomenys 0 0
882 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijuojamų veiklų klasifikatorius Licencijavimas 160 2022-02-04 18:04:33 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
883 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių veiklos ataskaita Statistinė analizė 189 2022-02-06 18:43:00 1 Suvesti duomenys 0 0
884 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 185 2022-02-07 13:12:12 3 Suvesti duomenys 0 0
885 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 311 2022-02-07 18:55:15 3 Suvesti duomenys 0 0
886 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų patalpų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 188 2022-02-07 20:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
887 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 172 2022-02-07 20:57:53 3 Suvesti duomenys 0 0
888 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 139 2022-02-10 08:50:10 1 Suvesti duomenys 0 0
889 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbingumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 223 2022-02-10 08:59:06 1 Suvesti duomenys 0 0
890 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuo 2019 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 196 2022-02-10 11:07:42 1 Suvesti duomenys 0 0
891 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Iki 2018 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 150 2022-02-10 12:38:42 1 Suvesti duomenys 0 0
892 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo duomenų kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 153 2022-02-10 13:23:58 1 Suvesti duomenys 0 0
893 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Periodinė teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolė Socialinė apsauga 155 2022-02-10 13:32:25 1 Suvesti duomenys 0 0
894 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 259 2022-02-10 13:59:40 1 Suvesti duomenys 0 0
895 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 1193 2022-02-10 14:06:26 1 Suvesti duomenys 0 0
896 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Lietuvos elek