Publikavimo data: 2022-06-20 08:27:01
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 330 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 439 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 304 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 445 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 330 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 436 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 405 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 438 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 295 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 427 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 302 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 455 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 257 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 436 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1024 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 577 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 529 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 477 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Švietimas 384 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 452 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 345 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 460 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 334 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 455 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 166 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 54 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 493 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 500 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 258 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 137 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 728 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 503 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 389 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 446 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 97 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 88 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 60 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 121 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 163 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 88 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 106 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 102 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 125 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 60 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 89 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 69 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 37 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 97 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 54 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 109 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 38 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 89 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 107 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 38 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 94 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 57 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 60 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 74 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 58 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 88 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 61 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 39 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 90 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 53 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 48 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 65 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 44 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 41 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 41 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 92 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 79 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 85 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 96 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 90 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 50 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 56 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 49 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 64 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 56 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 95 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 87 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 52 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 105 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 41 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 124 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 138 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 147 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 193 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 156 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 190 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 108 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 136 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 100 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 64 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 36 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 59 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 34 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 40 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 59 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 30 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 96 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 97 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 337 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 90 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 243 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 189 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 250 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 422 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 236 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 296 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 79 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 223 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 216 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 223 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 63 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 68 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 202 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 189 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 163 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 165 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 121 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 202 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 89 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 129 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 274 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 417 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 140 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 204 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 94 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 127 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 125 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 42 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 72 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 75 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 45 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 49 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 33 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 123 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 126 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 117 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 48 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 69 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 37 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 78 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 90 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 55 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 121 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 41 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 86 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 78 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 33 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 68 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 32 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 60 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 31 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 75 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 33 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 81 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 68 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 32 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 118 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 35 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 83 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 38 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 74 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 33 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 80 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 36 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 88 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 50 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 223 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 99 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 206 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 223 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 202 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 994 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1439 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 429 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1361 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 413 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1474 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 411 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1388 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 414 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1033 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1046 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 95 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 399 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 187 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 344 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 994 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 95 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 994 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1006 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 986 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1022 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1014 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 978 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1013 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 984 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 125 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 138 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 53 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 151 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 52 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 80 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 33 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 126 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 113 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 105 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 100 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 33 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1315 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 512 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 68 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 25 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 99 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 39 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 92 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 89 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 68 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 32 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 87 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 96 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 37 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 57 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 167 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 155 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 49 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 78 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 28 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 82 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 90 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 35 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 79 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 31 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 82 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 43 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 85 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 34 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 102 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 42 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 89 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 57 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 19 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 97 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 36 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 131 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 32 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 250 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 72 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 26 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 95 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 45 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 83 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 26 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 776 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 4550 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 160 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 1794 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 390 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 298 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 197 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 348 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2058 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 73 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 470 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 111 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 242 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1916 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 264 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 296 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2708 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 458 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2477 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 216 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 141 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 763 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 172 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 387 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 93 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 145 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 56 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 126 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 60 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 133 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 110 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 63 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 274 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 230 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 200 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 103 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1804 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 298 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 140 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 322 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 103 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 59 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 181 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 651 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 150 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 122 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 57 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 68 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 56 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 215 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 77 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 52 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 268 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 191 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 65 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 60 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 112 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 101 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 70 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 126 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 299 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 114 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 67 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 84 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 251 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 92 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 61 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 75 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 50 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 60 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 56 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 57 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 58 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 149 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 65 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 174 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 402 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1651 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 238 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1695 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 318 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2158 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 224 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1203 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 262 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1189 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 265 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1348 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 318 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1031 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 428 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1534 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 230 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 135 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 240 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1458 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 174 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1159 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 162 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1157 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 344 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1577 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 288 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1213 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 127 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1256 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 313 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 898 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 200 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1201 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 338 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1262 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 128 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 941 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 135 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1231 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 187 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1254 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 574 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1366 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 245 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1203 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 195 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 126 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 155 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1835 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 124 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1742 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 122 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1796 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 155 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1865 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 161 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1832 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 168 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1829 0
248 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 1125 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1486 0
249 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 810 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1708 0
250 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 564 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 209 0
251 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 498 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 245 0
252 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 363 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 164 0
253 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 229 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 113 0
254 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 208 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 121 0
255 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 230 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 122 0
256 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 246 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 143 0
257 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 269 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 162 0
258 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 302 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 150 0
259 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 362 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 148 0
260 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 343 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 128 0
261 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1164 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1406 0
262 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 750 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1283 0
263 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 1134 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1304 0
264 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 568 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1126 0
265 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 570 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1064 0
266 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 569 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1089 0
267 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 598 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1192 0
268 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 266 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 151 0
269 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 379 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 169 0
270 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 678 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1169 0
271 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 4129 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 10090 0
272 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 683 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1232 0
273 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 739 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1073 0
274 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 270 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 134 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 633 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 439 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Švietimas 349 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 419 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 577 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 524 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 512 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 311 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 402 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 500 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 725 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 396 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 389 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 480 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 514 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 520 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 449 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 462 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 525 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 463 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 209 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių išlaidų biudžetai null 221 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių pajamų biudžetai null 188 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės išlaidų biudžetas null 246 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės pajamų biudžetas null 268 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų išlaidų biudžetas null 161 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų pajamų biudžetas null 164 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 195 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 213 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 294 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 183 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra PM mokiniai Švietimas 117 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 83 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 46 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 53 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 31 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 205 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 427 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 164 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 449 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Švietimas 244 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 464 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 267 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 444 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Švietimas 164 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 432 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Švietimas 207 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 427 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Švietimas 207 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 424 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 159 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 429 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 178 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 433 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 166 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 439 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 190 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 425 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 191 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 433 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 229 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 458 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 128 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 428 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 204 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 451 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 130 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 416 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 191 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 428 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 506 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 48 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 215 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 90 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 335 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 55 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 206 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 60 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 97 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 35 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 113 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 32 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 120 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 31 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 464 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 98 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 329 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 143 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 358 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 170 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 212 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 190 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
329 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 92 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 259 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
331 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 103 2020-06-10 10:40:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
332 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 80 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
333 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 586 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
334 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 268 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 334 0
335 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 222 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Globos įstaigų licencijavimas Socialinė apsauga 107 2020-06-10 10:41:09 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 116 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
338 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Hidrometeorologinės prognozės Perspėjimai ir prognozės 166 2020-06-10 10:41:13 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
339 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 181 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
340 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 98 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Hidrologijos stočių duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 348 2020-06-10 10:41:14 4 Suvesti duomenys 0 0
342 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 42 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 353 2020-06-10 10:41:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
344 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 85 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
345 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 71 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 167 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
347 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 85 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
348 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 35 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 226 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
350 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 398 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 140 0
351 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 219 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 226 0
352 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros vertybių registras Kultūros vertybės 328 2020-06-10 10:41:31 2 Suvesti duomenys 80 0
353 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 79 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 40 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
355 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos klimatas Aplinkos ir klimato monitoringas 211 2020-06-10 10:41:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
356 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 894 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 3 0
357 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 210 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 45 0
358 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 37 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 129 2020-06-10 10:41:45 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 284 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
361 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 110 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 152 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
363 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 110 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
364 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 194 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 47 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
366 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 39 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
367 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 189 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
368 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 197 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
369 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 118 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
370 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 130 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 36 0
371 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 878 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 115 2020-06-10 10:42:18 0 Suvesti duomenys 0 0
373 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių ir fizinių asmenų - mokesčių mokėtojų statistiniai duomenys Statistinė analizė 189 2020-06-10 10:42:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
374 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 188 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 0 0
375 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 70 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 89 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 860 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 2 0
378 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 149 2020-06-10 10:42:30 0 Suvesti duomenys 0 0
379 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 39 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 138 2020-06-10 10:42:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
381 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 61 2020-06-10 10:42:41 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
382 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 390 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1039 0
383 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 407 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 337 0
384 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 257 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 55 0
385 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 359 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 531 0
386 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 530 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 544 0
387 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 215 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 150 0
388 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 186 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 116 0
389 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 168 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 35 0
390 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 297 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 49 0
391 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 850 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 1641 0
392 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 384 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 53 0
393 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 328 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 43 0
394 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 315 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 68 0
395 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 267 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 70 0
396 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 305 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 53 0
397 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 460 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
398 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 137 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
399 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 165 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
400 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 200 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
401 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 340 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
402 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 259 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
403 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 334 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
404 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 179 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
405 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 159 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
406 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 77 2020-11-10 10:44:43 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
407 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 548 2020-11-10 12:36:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
408 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 584 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
409 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys Mokesčių administravimas 93 2020-11-13 10:33:41 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
410 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Važtaraščių duomenys Mokesčių administravimas 108 2020-11-13 10:59:26 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
411 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 702 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
412 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 430 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
413 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 286 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
414 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 107 2020-11-23 10:54:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
415 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 152 2020-11-23 10:58:48 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
416 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 133 2020-11-23 11:00:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
417 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 128 2020-11-23 11:01:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
418 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 123 2020-11-23 11:03:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 109 2020-11-23 11:07:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
420 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos duomenys Mokesčių administravimas 139 2020-11-23 11:08:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
421 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracija Mokesčių administravimas 144 2020-11-23 11:09:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
422 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 113 2020-11-24 09:38:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
423 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 113 2020-11-25 15:23:28 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
424 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 143 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
425 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 88 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
426 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 185 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 146 2020-12-17 15:48:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 265 2020-12-18 16:43:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
429 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 146 2021-01-22 14:00:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 552 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
431 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 610 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
432 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 213 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 24 0
433 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 337 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
434 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 97 2021-02-24 22:21:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
435 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 108 2021-02-24 22:46:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
436 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 101 2021-03-05 08:25:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 115 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statistiniai duomenys apie Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius nusižengimus Statistika 87 2021-03-08 15:27:34 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Paskirtų ir sumokėtų baudų, administracinių nusižengimų bylose duomenys Mokesčiai 94 2021-03-08 15:28:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimų duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 206 2021-03-08 15:28:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
441 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 210 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
442 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 195 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
443 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 164 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
444 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 80 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
445 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pretendentų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 80 2021-03-08 15:30:37 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
446 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pareigybių, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo 53 straipsnyje, duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 104 2021-03-08 15:30:58 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
447 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Konkursų į valstybės tarnybą, į viešojo sektoriaus organizacijų pareigybes, nustatytas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše duomenys Laisvos darbo vietos 101 2021-03-08 15:31:18 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
448 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai Kultūra 339 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 27 0
449 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos Kultūros įstaigos 368 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 26 0
450 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika Kultūros įstaigos 333 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 34 0
451 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 186 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
452 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 110 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
453 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 163 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
454 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 193 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
455 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 197 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
456 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 190 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
457 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 446 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
458 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 116 2021-03-09 10:23:52 3 Suvesti duomenys 1 0
459 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 102 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 3 0
460 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 169 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
461 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 194 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 146 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 6 0
463 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 411 2021-03-17 11:34:36 3 Suvesti duomenys 204 0
464 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 154 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 42 0
465 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 154 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 25 0
466 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 146 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 36 0
467 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 166 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 44 0
468 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 323 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 46 0
469 Kaišiadorių rajono savivaldybė 2020 m. biudžeto ataskaitos null 106 2021-03-23 09:51:50 0 Įvertinti prioritetai 0 0
470 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 144 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 41 0
471 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punktų leidimai Lošimų organizatoriai 154 2021-03-23 11:09:06 3 Suvesti duomenys 21 0
472 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 132 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 40 0
473 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 156 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 40 0
474 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 130 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 50 0
475 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 130 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 51 0
476 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 397 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 91 0
477 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 113 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 41 0
478 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 148 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 39 0
479 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų organizatorių licencijos nuo 2020 m. gegužės mėn. Lošimų verslas 162 2021-03-23 11:32:33 3 Suvesti duomenys 60 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Loterijų taisyklių sąrašas Lošimų verslas 139 2021-03-23 11:36:18 3 Suvesti duomenys 25 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 699 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 28 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 247 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 109 0
483 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 179 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 79 0
484 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 468 2021-03-24 12:18:48 3 Suvesti duomenys 0 0
485 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 440 2021-03-24 12:28:31 3 Suvesti duomenys 0 0
486 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 420 2021-03-24 12:35:34 3 Suvesti duomenys 0 0
487 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 415 2021-03-24 12:42:09 3 Suvesti duomenys 0 0
488 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 266 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 116 0
489 VĮ Valstybės žemės fondas Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 199 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 100 0
490 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 391 2021-03-24 17:02:38 3 Suvesti duomenys 0 0
491 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 422 2021-03-24 17:15:12 3 Suvesti duomenys 0 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 445 2021-03-24 17:18:17 3 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 96 2021-03-29 08:26:43 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
494 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu fiziniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 106 2021-03-29 09:08:29 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 184 2021-03-30 08:24:52 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
496 Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras" Georeferencinio pagrindo kadastras Georeferenciniai žemėlapiai 229 2021-03-30 08:24:52 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
497 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 604 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 63 0
498 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 195 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 26 0
499 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 151 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 36 0
500 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 287 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 39 0
501 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos atestatus Aplinka 76 2021-04-01 12:44:48 0 Inventorintas 0 0
502 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus null 52 2021-04-01 12:45:23 0 Inventorintas 0 0
503 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus null 28 2021-04-01 12:46:00 0 Inventorintas 0 0
504 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus null 59 2021-04-01 12:52:50 0 Inventorintas 0 0
505 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus null 80 2021-04-01 12:53:27 0 Inventorintas 0 0
506 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 70 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
507 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 131 2021-04-13 12:05:21 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
508 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 84 2021-04-13 14:34:03 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
509 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 101 2021-04-13 14:46:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
510 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 106 2021-04-13 15:42:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
511 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 89 2021-04-14 10:32:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
512 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavybos duomenys Žemės gelmės 127 2021-04-14 11:02:38 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
513 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 212 2021-04-14 11:39:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 109 2021-04-14 16:25:01 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
515 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 118 2021-04-14 16:31:19 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
516 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 444 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto ataskaitų duomenys Statistinė analizė 245 2021-04-14 16:45:55 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
518 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 128 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 53 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 83 2021-04-15 14:48:46 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 72 2021-04-15 15:07:11 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 108 2021-04-15 15:21:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 85 2021-04-15 15:45:56 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
523 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 368 2021-04-19 17:02:44 3 Suvesti duomenys 0 0
524 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 462 2021-04-19 17:06:00 3 Suvesti duomenys 0 0
525 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 489 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
526 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 493 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 185 0
527 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 407 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 394 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 394 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 390 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 393 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 433 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 115 0
533 Higienos institutas Ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos būklės duomenys Sveikatos apsauga 84 2021-04-26 16:16:39 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
534 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 215 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
535 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 74 2021-05-06 13:52:35 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
536 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 92 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
537 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 96 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
538 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 73 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
539 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 188 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
540 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštuju mokyklu priimtu i I kursa ir studijuojanciu studentu skaicius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 329 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 101 0
541 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Švietimas 721 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 86 0
542 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 167 2021-05-26 15:29:14 3 Suvesti duomenys 92 0
543 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 303 2021-05-26 15:29:32 3 Suvesti duomenys 99 0
544 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 504 2021-05-26 15:29:44 3 Suvesti duomenys 170 0
545 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 237 2021-05-26 15:30:17 3 Suvesti duomenys 111 0
546 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 126 2021-05-27 11:23:10 3 Suvesti duomenys 0 0
547 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 121 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 79 0
548 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 88 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 30 0
549 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 93 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 31 0
550 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 141 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 89 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 126 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 76 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 146 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 69 0
553 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 143 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
554 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 130 2021-06-09 08:29:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 138 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 33 0
556 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 137 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
557 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 111 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
558 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 160 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
559 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 146 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 135 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 91 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
562 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 132 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
563 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 96 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
564 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 80 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
565 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 105 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
566 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 53 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
567 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 75 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
568 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 58 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
569 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 59 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 48 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
571 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 191 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 79 0
572 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 85 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
573 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 252 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
574 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2000 - 2020 m. Statistika 267 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
575 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys null 69 2021-07-13 10:09:33 0 Įvertinti prioritetai 0 0
576 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys null 53 2021-07-13 10:36:30 0 Įvertinti prioritetai 0 0
577 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 518 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
578 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 159 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
579 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 208 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 29 0
580 VšĮ CPO LT Ataskaita apie įvykdytus pirkimus per CPO LT el. katalogą 2021 m. I ketv. Ekonomika ir finansai 467 2021-07-21 14:53:06 3 Suvesti duomenys 67 0
581 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 176 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 374 0
582 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 553 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 940 0
583 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 171 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 146 0
584 VšĮ CPO LT Ataskaita apie perkančiųjų organizacijų įvykdytus pirkimus per CPO LT el. katalogą 2021 m. II ketv. Ekonomika ir finansai 452 2021-07-30 15:23:21 3 Suvesti duomenys 54 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 159 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 226 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 137 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 100 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudots sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 195 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 258 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 424 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 315 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 157 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 265 0
590 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 175 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 38 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metu gautinos sumos Statistika 144 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 143 0
592 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 247 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 75 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 156 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 101 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 146 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 98 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 140 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 106 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 170 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 99 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 126 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 94 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 111 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 82 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 153 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 120 0
600 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 197 2021-08-19 16:24:06 3 Suvesti duomenys 0 0
601 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 80 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 124 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 79 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 139 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 290 0
604 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 114 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
605 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 72 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
606 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 91 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
607 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 73 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 70 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 68 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 91 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 66 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 68 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 52 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 51 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 60 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 63 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 54 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 90 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 65 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 143 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 113 0
621 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 165 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
622 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 92 2021-08-25 13:29:43 0 Inventorintas 0 0
623 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 106 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
624 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 106 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
625 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 120 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 88 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 102 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 87 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 238 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Politinės partijos gautų narių mokesčių statistika Partijos 94 2021-09-02 18:21:52 0 Įvertinti prioritetai 0 0
631 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Politinės kampanijos dalyvių reklamos ataskaita Demokratija ir rinkimai 73 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
632 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Politinės kampanijos finansavimo žiniaraščio duomenys (pajamos ir išlaidos, skolų įsipareigojimai) Demokratija ir rinkimai 65 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
633 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Pareigas einantys politikai Demokratija ir rinkimai 92 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
634 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Kandidatų reitingavimo duomenys, nurodyti balsavimo biuleteniuose Demokratija ir rinkimai 139 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
635 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje (nuo 1992 m.) (kandidatų gauti pirmumo balsai) Demokratija ir rinkimai 87 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
636 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje (nuo 1992 m.) (kandidatų sąrašų gauti balsai) Demokratija ir rinkimai 92 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
637 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose (nuo 1992 m.) (gauti balsai) Demokratija ir rinkimai 81 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
638 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Kandidatų, kandidatų sąrašo parėmimo statistika Demokratija ir rinkimai 99 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
639 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Atvykę balsuoti rinkėjai pagal amžiaus grupes ir lytį Demokratija ir rinkimai 192 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
640 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija Rinkėjų skaičius apygardose, savivaldybėse, apylinkėse (erdviniai rinkimų teritorijų duomenys) Demokratija ir rinkimai 84 2021-09-02 18:21:52 0 Inventorintas 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 380 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 90 0
642 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ambulatorinį gydymą Privalomasis sveikatos draudimas 105 2021-09-08 08:19:42 0 Inventorintas 0 0
643 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį aktyvųjį gydymą ir dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 94 2021-09-08 08:20:47 0 Inventorintas 0 0
644 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už stacionarinį ilgalaikį, reabilitacinį gydymą, jų metu atliktus brangius tyrimus ir procedūras bei stacionarines transplantacijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 75 2021-09-08 08:21:32 0 Inventorintas 0 0
645 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 97 2021-09-08 08:22:22 0 Inventorintas 0 0
646 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 76 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
647 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 406 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
648 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 69 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
649 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 271 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 38 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 154 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 133 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
652 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos strateginio ir Metinio veiklos planų vykdymo ir stebėsenos duomenys null 124 2021-09-15 21:06:46 0 Inventorintas 0 0
653 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 181 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
654 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 92 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
655 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 118 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
656 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 118 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
657 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 118 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Aplinka 370 2021-09-16 13:24:10 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 94 2021-09-16 13:30:08 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 88 2021-09-16 13:32:32 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Aplinka 100 2021-09-16 13:35:05 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Gyvenamųjų vietovių erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 79 2021-09-16 13:39:02 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų taškų erdvinių duomenų pasikeitimų sąrašas per mėnesį Aplinka 347 2021-09-16 13:42:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 87 2021-09-24 16:42:19 3 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 104 2021-09-24 16:59:20 3 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų dokumentai, pateikti registro tvarkytojui (RAW data) Juridiniai asmenys 84 2021-09-24 17:04:04 3 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 84 2021-09-24 17:31:18 3 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 116 2021-09-24 17:40:23 3 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“ Juridiniai asmenys 77 2021-09-24 17:46:31 3 Suvesti duomenys 0 0
670 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 76 2021-09-24 17:52:41 3 Suvesti duomenys 0 0
671 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 100 2021-09-24 17:57:01 3 Suvesti duomenys 0 0
672 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 143 2021-09-24 18:01:59 3 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 190 2021-09-24 18:10:35 3 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 85 2021-09-24 18:16:30 3 Suvesti duomenys 0 0
675 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 148 2021-09-28 07:10:06 3 Suvesti duomenys 10 0
676 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 100 2021-09-28 07:21:14 3 Inventorintas 6 0
677 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 86 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 7 0
678 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 96 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 6 0
679 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 59 2021-09-28 07:48:05 3 Inventorintas 5 0
680 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 64 2021-09-28 08:39:08 0 Inventorintas 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ASPĮ veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 111 2021-09-28 14:33:04 0 Inventorintas 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 67 2021-09-28 14:33:38 0 Inventorintas 0 0
683 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 81 2021-09-28 14:34:20 0 Inventorintas 0 0
684 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinių, dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarčių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 43 2021-09-28 14:34:37 0 Inventorintas 0 0
685 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 67 2021-09-28 14:34:52 0 Inventorintas 0 0
686 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už medicinos priemonių (prietaisų) nuomą Privalomasis sveikatos draudimas 62 2021-09-28 14:35:08 0 Inventorintas 0 0
687 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 37 2021-09-28 14:35:30 0 Inventorintas 0 0
688 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal grupes DPSDR Privalomasis sveikatos draudimas 70 2021-09-28 14:35:43 0 Inventorintas 0 0
689 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal DPSDR įregistravimo pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 80 2021-09-28 14:35:57 0 Inventorintas 0 0
690 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įregistruotų DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 51 2021-09-28 14:36:19 0 Inventorintas 0 0
691 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išregistruotų iš DPSDR asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 52 2021-09-28 14:36:38 0 Inventorintas 0 0
692 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 31 2021-09-28 15:28:13 0 Inventorintas 0 0
693 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 98 2021-09-28 15:30:19 0 Inventorintas 0 0
694 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 87 2021-09-28 15:32:12 0 Inventorintas 0 0
695 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 45 2021-09-28 15:34:26 0 Inventorintas 0 0
696 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 96 2021-09-28 15:36:43 0 Inventorintas 0 0
697 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 88 2021-09-28 15:38:29 0 Inventorintas 0 0
698 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 22 2021-09-28 15:39:56 0 Inventorintas 0 0
699 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 27 2021-09-28 15:42:34 0 Inventorintas 0 0
700 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 34 2021-09-28 15:46:36 0 Inventorintas 0 0
701 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 34 2021-09-28 16:23:36 0 Inventorintas 0 0
702 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 73 2021-09-28 16:25:43 0 Inventorintas 0 0
703 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 57 2021-09-28 16:28:13 0 Inventorintas 0 0
704 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 52 2021-09-28 16:31:14 0 Inventorintas 0 0
705 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 58 2021-09-28 16:32:48 0 Inventorintas 0 0
706 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 70 2021-09-28 16:34:12 0 Inventorintas 0 0
707 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 95 2021-09-28 16:35:53 0 Inventorintas 0 0
708 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 33 2021-09-28 16:37:07 0 Inventorintas 0 0
709 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 58 2021-09-29 09:23:13 0 Inventorintas 0 0
710 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 57 2021-09-29 09:25:11 0 Inventorintas 0 0
711 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 55 2021-09-29 09:26:23 0 Inventorintas 0 0
712 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 52 2021-09-29 09:27:42 0 Inventorintas 0 0
713 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 22 2021-09-29 09:29:13 0 Inventorintas 0 0
714 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 97 2021-09-29 09:31:10 0 Inventorintas 0 0
715 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Išanktinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų apraįšymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 60 2021-09-29 09:34:52 0 Inventorintas 0 0
716 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenų Žemės ūkis 88 2021-09-29 09:37:51 0 Inventorintas 0 0
717 Lietuvos statistikos departamentas Darbo užmokesčio struktūros statistinis tyrimas Gyventojų statistika 542 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Lietuvos statistikos departamentas Suaugusiųjų švietimo statistinis tyrimas Švietimas 164 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos statistikos departamentas Gyventojų sveikatos statistinis tyrimas Sveikatos apsauga 197 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 129 2021-10-06 21:38:41 0 Inventorintas 0 0
721 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 70 2021-10-07 10:52:47 3 Suvesti duomenys 0 0
722 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 109 2021-10-07 10:56:27 3 Suvesti duomenys 0 0
723 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 83 2021-10-07 11:03:58 3 Suvesti duomenys 0 0
724 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 76 2021-10-07 11:09:51 3 Suvesti duomenys 0 0
725 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 57 2021-10-07 11:28:02 3 Suvesti duomenys 0 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 114 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
727 Lietuvos statistikos departamentas Metinių namų ūkių biudžeto statistinis tyrimas Gyventojų statistika 219 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
728 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 75 2021-10-14 11:05:09 3 Suvesti duomenys 0 0
729 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 63 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
730 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 575 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 241 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 63 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 194 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 67 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 227 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 66 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 134 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 57 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 155 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 62 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 474 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 210 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 101 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 54 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 268 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 75 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 187 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 65 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 163 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 57 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 236 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 95 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 222 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 24 0
743 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 142 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 25 0
744 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 105 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 14 0
745 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 177 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 25 0
746 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 86 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 18 0
747 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 192 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 28 0
748 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 241 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 26 0
749 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 194 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 40 0
750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 156 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 30 0
751 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 130 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 15 0
752 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 192 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
753 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizaino atviri duomenys Dizainas 130 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Finansinės būklės ataskaita Finansiniai dokumentai 191 2021-10-26 19:52:03 3 Suvesti duomenys 33 0
755 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 142 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 26 0
756 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 403 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 29 0
757 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 182 2021-10-27 17:16:44 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 169 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 288 0
759 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 204 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 61 0
760 Lietuvos statistikos departamentas COVID-19 duomenys Sveikatos apsauga 572 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
761 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 110 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 26 0
762 Valstybinė miškų tarnyba Leidimų kirsti mišką statistika Miškai 258 2021-11-12 13:38:18 2 Suvesti duomenys 298 0
763 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 173 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
764 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 167 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 129 2021-11-22 10:50:17 2 Suvesti duomenys 35 0
766 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 8 2021-11-22 14:29:38 0 Suvesti duomenys 0 0
767 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 43 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
768 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 50 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
769 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 37 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
770 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 104 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
771 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 127 2021-11-23 12:39:57 0 Inventorintas 0 0
772 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 163 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
773 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 95 2021-11-23 12:46:28 0 Inventorintas 0 0
774 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 72 2021-11-23 12:52:29 0 Inventorintas 0 0
775 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 9 2021-11-23 14:14:20 0 Suvesti duomenys 0 0
776 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 81 2021-11-23 15:36:34 0 Inventorintas 0 0
777 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 121 2021-11-23 15:45:53 0 Inventorintas 0 0
778 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės vertinimų rezultatai Kontrolė 84 2021-11-23 15:53:30 0 Inventorintas 0 0
779 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Biudžeto politikos stebėsenos vertinimų rezultatai Kontrolė 406 2021-11-23 15:57:49 0 Inventorintas 0 0
780 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės metinio veiklos plano duomenys Kontrolė 79 2021-11-23 16:10:35 0 Inventorintas 0 0
781 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų paskatinimai ir apdovanojimai Valdymas ir savivalda 96 2021-11-23 16:22:43 0 Inventorintas 0 0
782 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimas Kontrolė 84 2021-11-23 16:43:12 0 Inventorintas 0 0
783 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduotos LICENCIJOS Licencijavimas 92 2021-11-24 11:34:04 3 Suvesti duomenys 0 0
784 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Priežiūros institucijų pažangos vertinimo duomenys Kontrolė 107 2021-11-24 13:31:16 0 Inventorintas 0 0
785 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Politinių partijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Politika 123 2021-11-24 14:14:06 3 Suvesti duomenys 17 0
786 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo duomenys Kultūra 146 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 15 0
787 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 106 2021-11-24 14:14:07 3 Suvesti duomenys 16 0
788 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Vardo, pavardės keitimo bylų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 106 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 13 0
789 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Lėšų (dotacijų) paskirstymas savivaldybėms dėl valstybės deleguotų funkcijų, esančių Teisingumo ministerijos kuravimo srityse Ekonomika ir finansai 90 2021-11-24 14:14:08 3 Suvesti duomenys 16 0
790 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti PAŽYMĖJIMAI Licencijavimas 76 2021-11-24 15:55:25 3 Suvesti duomenys 0 0
791 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti LEIDIMAI Licencijavimas 83 2021-11-24 16:05:08 3 Suvesti duomenys 0 0
792 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės institucijų ūkio subjektams išduoti kiti LICENCIJAVIMO DOKUMENTAI Licencijavimas 112 2021-11-24 16:12:40 3 Suvesti duomenys 0 0
793 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių sąrašų duomenys Juridiniai asmenys 111 2021-11-24 16:27:41 3 Suvesti duomenys 0 0
794 Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės ir (ar) savivaldybių juridinių asmenų dalyvių duomenys Juridiniai asmenys 101 2021-11-24 16:38:11 3 Suvesti duomenys 0 0
795 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Užsienio piliečių profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai statistiniai duomenys Gyventojų statistika 142 2021-11-25 15:21:26 3 Suvesti duomenys 7 0
796 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Piliečių, išvykstančių į kitas valstybes nares, profesinės patirties patvirtinimo statistiniai duomenys Gyventojų statistika 144 2021-11-25 15:32:10 3 Suvesti duomenys 28 0
797 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų sąrašas Mokesčiai 123 2021-11-28 21:48:43 3 Suvesti duomenys 0 0
798 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas Mokesčiai 104 2021-11-28 21:52:58 3 Suvesti duomenys 0 0
799 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės ir kitų valstybės institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas Mokesčiai 85 2021-11-28 21:56:43 3 Suvesti duomenys 0 0
800 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Sandėlių tipų sąrašas Mokesčiai 102 2021-11-28 21:59:08 3 Suvesti duomenys 0 0
801 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas Mokesčiai 146 2021-11-28 22:05:27 3 Suvesti duomenys 0 0
802 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodų sąrašas Mokesčiai 117 2021-11-28 22:07:08 3 Suvesti duomenys 0 0
803 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšio sąrašas Mokesčiai 140 2021-11-28 22:09:33 3 Suvesti duomenys 0 0
804 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinėje naudojamų valiutų kursų sąrašas Mokesčiai 108 2021-11-28 22:11:37 3 Suvesti duomenys 0 0
805 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas Mokesčiai 134 2021-11-28 22:13:34 3 Suvesti duomenys 0 0
806 Visagino savivaldybės administracija Visagino savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 114 2021-11-30 09:20:05 3 Suvesti duomenys 19 0
807 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Administracinės naštos pokytis ūkio subjektams Statistika 551 2021-12-02 20:43:24 3 Suvesti duomenys 71 0
808 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Stambių projektų sąrašas Pramonės statistika 93 2021-12-02 21:03:07 0 Inventorintas 0 0
809 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Finansavimo konkursai Socialinė apsauga 80 2021-12-03 15:35:20 1 Suvesti duomenys 37 0
810 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens teisinę formą Juridiniai asmenys 88 2021-12-07 10:58:08 3 Suvesti duomenys 0 0
811 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys iš JADIS Juridiniai asmenys 145 2021-12-07 11:14:32 3 Suvesti duomenys 0 0
812 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys pagal juridinio asmens dalyvių šalis ir teisinę formą Juridiniai asmenys 73 2021-12-07 11:20:03 3 Suvesti duomenys 0 0
813 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų dalyvių duomenys apie užsienio fizinius ir juridinius asmenis Juridiniai asmenys 110 2021-12-07 11:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
814 Valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos politinių partijų duomenys Partijos 349 2021-12-07 12:00:59 3 Suvesti duomenys 0 0
815 Valstybės įmonė Registrų centras Politinių partijų narių duomenys apie lytį, amžių, pilietybę, geografinę padėtį ir narystę Partijos 818 2021-12-07 12:10:38 3 Suvesti duomenys 0 0
816 Valstybės įmonė Registrų centras Duomenys apie politinių partijų narių skaičių Partijos 409 2021-12-07 12:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
817 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo LR Susisiekimo ministerijoje duomenys null 126 2021-12-08 16:18:02 0 Inventorintas 0 0
818 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Dokumentų valdymo sistemos duomenys null 153 2021-12-08 16:18:53 0 Inventorintas 0 0
819 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos projektinės veikos duomenys null 152 2021-12-08 16:19:35 0 Inventorintas 0 0
820 Panevėžio miesto savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 121 2021-12-14 15:25:44 3 Suvesti duomenys 23 0
821 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Valstybės pagalba užsienio investuotojams Statistika 80 2021-12-16 18:42:40 0 Inventorintas 0 0
822 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymas ir išmokėjimas pagal aukštąsias mokyklas ir nustatytas studijų programas Statistika 56 2021-12-16 18:53:36 0 Inventorintas 0 0
823 Panevėžio miesto savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOMOJAMŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠAS Nekilnojamasis turtas 131 2021-12-17 10:28:13 3 Suvesti duomenys 31 0
824 Alytaus miesto savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Alytaus miesto savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 130 2021-12-27 13:28:33 2 Suvesti duomenys 52 0
825 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie Lietuvos gyventojų amžių, pilietybę ir lytį pagal savivaldybes Gyventojai 195 2021-12-30 18:17:19 3 Suvesti duomenys 0 0
826 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro duomenys apie gyventojų šeiminę padėtį, vaikų skaičių savivaldybėse Gyventojai 210 2021-12-30 18:24:51 3 Suvesti duomenys 0 0
827 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi mergaičių vardai Lietuvoje, TOP 20 (mergaitės vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 88 2021-12-30 19:23:02 3 Suvesti duomenys 0 0
828 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi berniukų vardai Lietuvoje, TOP 20 (berniuko vardas, gimimo metai, bendravardžių kiekis) Gyventojų statistika 98 2021-12-30 19:31:08 3 Suvesti duomenys 0 0
829 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi moterų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 106 2021-12-30 19:42:28 3 Suvesti duomenys 0 0
830 Valstybės įmonė Registrų centras Populiariausi vyrų vardai Lietuvoje nuo 1900 metų, TOP 50 Gyventojų statistika 77 2021-12-30 19:46:26 3 Suvesti duomenys 0 0
831 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės būklės aktų įrašų rūšių klasifikatorius Gyventojai 183 2021-12-30 20:22:00 3 Suvesti duomenys 0 0
832 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro tautybių klasifikatorius Gyventojai 122 2021-12-30 20:25:20 3 Suvesti duomenys 0 0
833 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 99 2022-01-04 13:23:23 0 Inventorintas 0 0
834 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Patenkintų prašymų skaičius procentais nuo visų gautų prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičiaus Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 100 2022-01-04 13:25:28 0 Inventorintas 0 0
835 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Parinkimų skaičius baudžiamosiose bylose kai gynėjo dalyvavimas pripažintas būtinu Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 105 2022-01-04 13:26:37 0 Inventorintas 0 0
836 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 138 2022-01-04 13:27:47 0 Inventorintas 0 0
837 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Suma, išmokėta mediatoriams, vykdantiems mediaciją, mln. Eur Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba 84 2022-01-04 13:29:28 0 Inventorintas 0 0
838 Panevėžio miesto savivaldybės administracija PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO PLANAS Finansiniai dokumentai 112 2022-01-05 09:33:58 3 Suvesti duomenys 20 0
839 Bendrasis pagalbos centras Bendrojo pagalbos centro pagalbos skambučių duomenys null 79 2022-01-05 14:09:46 0 Inventorintas 0 0
840 VšĮ CPO LT Ataskaita apie perkančiųjų organizacijų įvykdytus pirkimus per CPO LT el. katalogą 2021 m. Ekonomika ir finansai 385 2022-01-14 10:33:46 2 Suvesti duomenys 33 0
841 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie vizų išdavimą Lietuvos Respublikos institucijose Vizų režimas 817 2022-01-18 12:08:52 0 Inventorintas 0 0
842 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie negaliojančius asmens dokumentus Valstybės valdymas, viešasis administravimas 113 2022-01-18 12:11:13 0 Inventorintas 0 0
843 Valstybės įmonė Registrų centras Gyventojų registro civilinės metrikacijos įstaigų klasifikatorius Gyventojai 88 2022-01-20 15:09:04 3 Suvesti duomenys 0 0
844 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Prekių nomenklatūros prekių kodų sąrašas Mokesčiai 141 2022-01-21 07:34:21 3 Suvesti duomenys 0 0
845 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės biudžeto pajamos Finansiniai dokumentai 110 2022-01-21 09:59:43 3 Suvesti duomenys 58 0
846 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų leidimai Lošimų organizatoriai 93 2022-01-24 08:30:17 3 Suvesti duomenys 28 0
847 Šilutės rajono savivaldybės administracija Mokinių skaičius mokyklose Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 168 2022-01-24 16:29:36 3 Suvesti duomenys 57 0
848 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Kultūros paveldo skaitmeninimo duomenys Kultūra 157 2022-01-25 08:47:07 0 Inventorintas 0 0
849 Šilutės rajono savivaldybės administracija Likviduotų bendrovių, įmonių ir įstaigų, kurių personalo valdymo dokumentai saugomi Šilutės rajono savivaldybės archyve, sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 103 2022-01-25 13:53:44 3 Suvesti duomenys 47 0
850 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Automatizuotų buitinių vartotojų valandiniai duomenys agreguoti pagal regioną Energetika 572 2022-01-26 15:26:55 3 Suvesti duomenys 915 0
851 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Gaminančių vartotojų atiduotos į tinklą ir suvartotos elektros energijos valandiniai duomenys suagreguoti pagal regioną Energetika 506 2022-02-01 09:48:21 3 Suvesti duomenys 321 0
852 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 53 2022-02-03 16:02:24 0 Inventorintas 0 0
853 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų bazinės kainos Privalomasis sveikatos draudimas 60 2022-02-03 16:03:53 0 Inventorintas 0 0
854 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Faktinis PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų paliatyvios pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 118 2022-02-03 16:04:53 0 Inventorintas 0 0
855 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 92 2022-02-03 16:06:03 0 Inventorintas 0 0
856 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai perkamų endoprotezų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 109 2022-02-03 16:06:45 0 Inventorintas 0 0
857 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Centralizuotai endoprotezavimui perkamų komponentų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 92 2022-02-03 16:07:24 0 Inventorintas 0 0
858 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Mokamos sumos už ortopedines technines priemones ir medicinos priemones Privalomasis sveikatos draudimas 60 2022-02-03 16:08:07 0 Inventorintas 0 0
859 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirašytos sutartinės sumos dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 74 2022-02-03 16:08:56 0 Inventorintas 0 0
860 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų biudžeto straipsniai Privalomasis sveikatos draudimas 54 2022-02-03 16:09:36 0 Inventorintas 0 0
861 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaita Privalomasis sveikatos draudimas 39 2022-02-03 16:10:02 0 Inventorintas 0 0
862 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apmokėtos sąskaitos už Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu apdraustųjų gydymą ES šalyje Privalomasis sveikatos draudimas 73 2022-02-03 16:10:29 0 Inventorintas 0 0
863 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Išrašytos sąskaitos ES šalims kompensuoti jų sveikatos draudimu apdraustųjų gydymo išlaidas Lietuvoje Privalomasis sveikatos draudimas 49 2022-02-03 16:10:59 0 Inventorintas 0 0
864 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos Juridiniai asmenys 119 2022-02-03 20:23:45 3 Suvesti duomenys 0 0
865 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijas išduodančių institucijų klasifikatorius Licencijavimas 77 2022-02-04 13:35:09 3 Suvesti duomenys 0 0
866 Valstybės įmonė Registrų centras LIS tipų, būsenų ir rūšių klasifikatoriai Licencijavimas 89 2022-02-04 14:02:53 3 Suvesti duomenys 0 0
867 Valstybės įmonė Registrų centras Licencijų informacinės sistemos licencijuojamų veiklų klasifikatorius Licencijavimas 73 2022-02-04 18:04:33 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
868 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių veiklos ataskaita Statistinė analizė 97 2022-02-06 18:43:00 1 Suvesti duomenys 0 0
869 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 95 2022-02-07 13:12:12 3 Suvesti duomenys 0 0
870 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 120 2022-02-07 18:55:15 3 Suvesti duomenys 0 0
871 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų patalpų duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 79 2022-02-07 20:47:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
872 Valstybės įmonė Registrų centras Nekilnojamojo turto registre įregistruotų inžinerinių statinių duomenys pagal savivaldybes Nekilnojamasis turtas 58 2022-02-07 20:57:53 0 Įvertinti prioritetai 0 0
873 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 66 2022-02-10 08:50:10 1 Suvesti duomenys 0 0
874 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbingumo lygio nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 83 2022-02-10 08:59:06 1 Suvesti duomenys 0 0
875 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuo 2019 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 95 2022-02-10 11:07:42 1 Suvesti duomenys 0 0
876 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Iki 2018 m. specialiųjų poreikių nustatymo kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 69 2022-02-10 12:38:42 1 Suvesti duomenys 0 0
877 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo duomenų kitimo tendencijos (grafikas) Socialinė apsauga 71 2022-02-10 13:23:58 1 Suvesti duomenys 0 0
878 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Periodinė teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolė Socialinė apsauga 66 2022-02-10 13:32:25 1 Suvesti duomenys 0 0
879 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 127 2022-02-10 13:59:40 1 Suvesti duomenys 0 0
880 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. elektroninis leidinys "NDNT pagrindiniai veiklos rodikliai" Socialinė apsauga 1031 2022-02-10 14:06:26 1 Suvesti duomenys 0 0
881 AB „Energijos skirstymo operatorius“ Lietuvos elektros energijos vartotojų suvartojimo duomenys pagal regionus Energetika 353 2022-02-14 16:07:06 3 Suvesti duomenys 984 0
882 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mėnesio statistiniai duomenys apie nustatytą negalią Socialinė apsauga 72 2022-02-21 10:51:55 1 Suvesti duomenys 0 0
883 Visagino savivaldybės administracija Gimusių ir mirusių skaičius Gyventojų statistika 171 2022-03-01 08:55:08 3 Suvesti duomenys 24 0
884 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Paskutinių augalų kenksmingų organizmų plitimo žalingumo įverčiai Žemės ūkis 110 2022-03-01 09:58:39 3 Suvesti duomenys 0 0
885 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Augalų ligų katalogas Žemės ūkis 108 2022-03-01 10:11:04 3 Suvesti duomenys 0 0
886 VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Augalų kenkėjų katalogas Žemės ūkis 127 2022-03-01 10:35:22 3 Suvesti duomenys 0 0
887 Visagino savivaldybės administracija Santuokos 2017-2021 Gyventojų statistika 94 2022-03-08 08:21:48 3 Suvesti duomenys 23 0
888 Kauno miesto savivaldybės administracija Pagalvės mokestis Mokesčių administravimas 102 2022-03-08 13:54:42 0 Suvesti duomenys 0 0
889 Marijampolės savivaldybės administracija Informacija dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo Aplinka 127 2022-03-14 14:40:26 3 Suvesti duomenys 22 0
890 Marijampolės savivaldybės administracija Neeksploatuojami automobiliai Aplinka 79 2022-03-14 15:28:26 3 Suvesti duomenys 21 0
891 Marijampolės savivaldybės administracija Įstaigos teikiančios socialines paslaugas Socialinė apsauga 69 2022-03-14 16:06:58 1 Suvesti duomenys 0 0
892 Marijampolės savivaldybės administracija Inžineriniai tinklai Vandenys 101 2022-03-14 16:28:43 1 Suvesti duomenys 0 0
893 Marijampolės savivaldybės administracija Marijampolės savivaldybės erdvinių duomenų rinkinys Aplinka 99 2022-03-14 16:35:37 1 Suvesti duomenys 0 0
894 Marijampolės savivaldybės administracija Konteinerių aikštelės Atliekų tvarkymo įmonės 114 2022-03-14 16:40:59 1 Suvesti duomenys 0 0
895 Marijampolės savivaldybės administracija Civilinės saugos požiūriu svarbių objektų žemėlapis Poliklinikos 115 2022-03-14 16:44:19 1 Suvesti duomenys 0 0
896