Publication date: 10/09/2023 10:37 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 655 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 532 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 610 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 524 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 839 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 464 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 974 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 648 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 650 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 542 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 911 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 684 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 801 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 2561 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1713 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 801 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1367 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 678 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 857 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 586 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 1045 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1072 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 818 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 632 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 448 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 80 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 966 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 606 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 565 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 201 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1126 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 556 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 671 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 518 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 224 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 90 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 91 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 356 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 107 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 384 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 103 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 220 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 251 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 106 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 234 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 395 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 90 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 248 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 87 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 244 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 247 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 285 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 226 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 208 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 202 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 142 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 209 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 87 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 233 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 190 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 98 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 177 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 221 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 155 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 77 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 150 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 80 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 212 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 278 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 347 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 103 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 429 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 325 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 220 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 318 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 224 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 359 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 76 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 364 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 81 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 204 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 228 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 185 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 203 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 87 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 521 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 427 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 393 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 104 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 391 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 415 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 450 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 468 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 325 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 256 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 532 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 127 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 435 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 120 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 490 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 126 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 225 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 368 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 126 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 436 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 120 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 318 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 340 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 360 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 84 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 400 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 116 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 342 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 88 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 489 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 444 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 347 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 418 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 297 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 294 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 269 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 229 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 166 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 414 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 323 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 337 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 75 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 183 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 305 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 79 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 320 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 275 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 220 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 237 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 254 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 249 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 252 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 253 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 495 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 66 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 352 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 252 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 258 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 263 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 440 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 431 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 129 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 461 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 118 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 528 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 237 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 2306 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 386 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 2220 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 875 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1779 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 672 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 2322 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 694 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1779 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 672 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1366 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 143 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1379 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 193 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 742 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 318 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1620 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 418 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1336 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 160 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1317 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 134 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1374 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 126 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1309 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 123 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1353 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 127 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1346 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 111 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1363 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 119 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1391 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 125 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 376 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 428 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 108 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 511 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 117 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 242 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 384 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 344 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 321 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1593 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 601 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 272 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 323 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 326 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 269 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 283 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 302 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 287 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 191 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 435 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 85 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 387 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 89 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 359 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 266 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 283 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 320 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 267 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 83 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 344 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 70 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 370 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 400 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 233 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 303 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 472 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1153 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5570 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 662 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2777 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 998 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 147 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 907 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 143 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 557 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 324 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 894 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 3394 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 467 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 99 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 1116 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 161 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 564 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2841 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 704 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 123 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 777 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3677 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 1025 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3629 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 581 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 101 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 428 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 99 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1148 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 230 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 1006 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 161 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 575 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 473 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 399 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 106 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 421 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 560 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 100 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 641 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 535 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 82 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 751 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 114 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 360 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2510 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 788 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 180 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 634 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 134 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 591 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 121 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 322 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 440 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 1061 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 200 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 302 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 234 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 552 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 118 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 239 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 72 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 403 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 91 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 340 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 91 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 222 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 266 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 264 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 88 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 306 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 121 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 704 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 153 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 314 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 88 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 254 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 591 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 135 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 287 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 218 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 193 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 79 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 291 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 276 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 367 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 122 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 882 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2826 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 615 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2987 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 767 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3681 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 640 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2298 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 607 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2285 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 653 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2302 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 611 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1285 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 922 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2003 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 564 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 204 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 581 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2326 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 447 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1399 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 413 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1403 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 762 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2700 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 615 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2372 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 420 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2315 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 806 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1783 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 524 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2304 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 643 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2315 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 460 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1835 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 408 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1886 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 525 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2284 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 1137 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2539 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 734 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2274 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 609 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 227 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 383 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2214 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 315 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2197 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 427 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2101 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 364 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2238 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 450 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2246 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 662 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2234 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2424 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3319 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 2124 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3521 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1388 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 383 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1588 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 507 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 841 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 365 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 646 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 273 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 589 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 278 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 724 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 293 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 783 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 333 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 862 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 325 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 827 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 343 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 819 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 415 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 733 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 290 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2368 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3134 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1727 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3110 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2892 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3627 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1492 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2793 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1507 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2726 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1500 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2802 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1514 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2752 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 645 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 336 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1573 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 408 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1627 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2727 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 20917 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 29851 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1876 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2755 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1580 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1845 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 675 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 301 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1653 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 1006 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 929 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 487 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 1103 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 625 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1193 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 683 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 981 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 696 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1220 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 832 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 927 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 819 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 832 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 681 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 916 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 563 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 951 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 598 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 537 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 655 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 597 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 679 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 697 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 509 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 464 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 609 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 587 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 665 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 502 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 479 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 202 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 67 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 181 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 63 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 480 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 484 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 596 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 691 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 647 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 632 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 814 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 586 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 553 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 517 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 660 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 516 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 570 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 524 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 469 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 528 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 441 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 504 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 600 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 521 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 639 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 458 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 463 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 490 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 809 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 723 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 268 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 467 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 629 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 500 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 428 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 493 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 536 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 478 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 1102 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 219 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 636 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 187 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 699 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 98 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 525 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 97 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 299 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 60 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 340 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 67 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 363 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 61 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 896 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 135 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 663 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 209 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 943 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 420 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 364 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 863 2020-06-10 10:40:52 4 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 739 2020-06-10 10:40:53 0 Suvesti duomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 297 2020-06-10 10:40:53 0 Suvesti duomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 632 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 616 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 413 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 729 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 396 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1189 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 409 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 589 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1346 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1683 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 828 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 515 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 1183 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 579 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 1133 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 357 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė miškų tarnyba Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškai 157 2020-06-10 10:41:15 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1889 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 320 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 337 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
350 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 725 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
351 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 407 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 535 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 281 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 674 2020-06-10 10:41:25 4 Suvesti duomenys 0 0
355 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 611 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
356 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 782 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 243 0
357 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 731 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 2086 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 486 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus ir išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai null 281 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 235 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 278 2020-06-10 10:41:35 4 Suvesti duomenys 0 0
362 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 352 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
363 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 252 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
364 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1356 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 58 0
365 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 105 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
366 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 624 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 19 0
367 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 454 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
368 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 244 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
369 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 345 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 679 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 277 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinė būklė Miškai 141 2020-06-10 10:41:49 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 437 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
374 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 609 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
375 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 469 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
376 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 463 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
377 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 606 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
378 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 451 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
379 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 544 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
380 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 348 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 321 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 333 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 240 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
384 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 577 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 113 2020-06-10 10:42:03 4 Suvesti duomenys 0 0
386 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 341 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 339 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 693 2020-06-10 10:42:12 0 Suvesti duomenys 0 0
389 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 478 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
390 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 451 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 54 0
391 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 2075 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
392 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 913 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 679 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 47 0
394 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 376 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 306 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
396 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 92 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
397 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1271 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 57 0
398 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 447 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
399 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 729 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
400 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 329 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
401 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 787 2020-06-10 10:42:37 4 Suvesti duomenys 0 0
402 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1421 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 1142 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1470 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 939 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 763 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 682 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 88 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 925 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 900 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 1102 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 911 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 512 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 242 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 497 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 185 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 536 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 79 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 734 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 91 0
412 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1866 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 3208 0
413 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1659 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 201 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 878 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 80 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 900 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 140 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 922 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 225 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 1161 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 130 0
418 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1188 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
419 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 653 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 627 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 594 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 769 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 639 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 833 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 527 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 444 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
427 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 534 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 1068 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1202 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1748 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1319 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 777 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 970 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 495 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 491 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 25 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 624 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 351 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 602 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 823 2020-12-17 15:48:57 4 Suvesti duomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 849 2020-12-18 16:43:05 4 Suvesti duomenys 0 0
441 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 611 2021-01-22 14:00:23 0 Suvesti duomenys 0 0
442 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1939 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1495 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 577 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 103 0
445 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 860 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
446 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 576 2021-02-24 22:21:18 4 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 706 2021-02-24 22:46:20 4 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 657 2021-03-05 08:25:37 0 Suvesti duomenys 0 0
449 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 410 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
450 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų detali mėnesinė statistika Teisėsauga ir teisėtvarka 641 2021-03-08 15:27:34 4 Suvesti duomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir pažeidėjai Teisėsauga ir teisėtvarka 821 2021-03-08 15:28:27 4 Suvesti duomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 635 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 699 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 597 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 421 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, jų pavaldumas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 419 2021-03-08 15:30:37 4 Suvesti duomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nestatutinių valstybės tarnautojų pareigybių statistika Valstybės valdymas, viešasis administravimas 661 2021-03-08 15:30:58 4 Suvesti duomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aktualūs darbo skelbimai viešajame sektoriuje Laisvos darbo vietos 811 2021-03-08 15:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
459 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 1110 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 73 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 1052 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 64 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 1063 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 84 0
462 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 654 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 436 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 692 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 923 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 810 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 740 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 992 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 491 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 51 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 361 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 45 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 844 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 882 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 634 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 529 0
474 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 1034 2021-03-17 11:34:36 0 Suvesti duomenys 0 0
475 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 527 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 78 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 567 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 56 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 495 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 82 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 561 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 89 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 946 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 85 0
480 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 555 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 15 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 541 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 32 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 4002 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 2845 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 486 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 85 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 455 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 75 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 721 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 122 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 426 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 70 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 511 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 60 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1296 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 94 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 601 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 21 0
490 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 485 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 115 0
491 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 1005 2021-03-24 12:18:48 4 Suvesti duomenys 0 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 935 2021-03-24 12:28:31 4 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 831 2021-03-24 12:35:34 4 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 762 2021-03-24 12:42:09 4 Suvesti duomenys 0 0
495 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 739 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 158 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 567 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 127 0
497 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 719 2021-03-24 17:02:38 4 Suvesti duomenys 0 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 728 2021-03-24 17:15:12 4 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 945 2021-03-24 17:18:17 4 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 673 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 575 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
502 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 997 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1479 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
504 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 1045 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 153 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 453 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 61 0
506 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 388 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 54 0
507 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 573 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 73 0
508 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 412 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 367 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 422 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 266 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
512 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 693 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 575 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 634 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 447 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 541 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 623 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 392 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 640 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1441 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 578 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 127 0
522 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 459 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 392 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 508 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 509 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 894 2021-04-19 17:02:44 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 873 2021-04-19 17:06:00 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 1137 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1230 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 326 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 897 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 935 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 819 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 827 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 779 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 905 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 249 0
536 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 636 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
537 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 437 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
538 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 321 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 319 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 322 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 471 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 1225 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 610 0
543 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 1076 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 169 0
544 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 546 2021-05-26 15:29:14 0 Suvesti duomenys 0 0
545 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 847 2021-05-26 15:29:32 0 Suvesti duomenys 0 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1241 2021-05-26 15:29:44 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 776 2021-05-26 15:30:17 0 Suvesti duomenys 0 0
548 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 456 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
549 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 302 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 113 0
550 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 307 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 60 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 288 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 60 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 434 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 203 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 456 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 119 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 355 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 154 0
555 AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 498 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
556 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 584 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
557 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 391 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 54 0
558 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 420 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
559 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 383 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 614 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 486 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 531 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 406 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
564 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 1189 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
565 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 414 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 332 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 366 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
568 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 273 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
569 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 536 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 254 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 285 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 252 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
573 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 579 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 170 0
574 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 313 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
575 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 253 2021-06-29 06:44:52 3 Suvesti duomenys 15 0
576 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 799 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
577 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 588 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
578 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 532 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
579 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 542 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
580 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 1040 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
581 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 527 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
582 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 531 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 48 0
583 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 445 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 610 0
584 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 912 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 1017 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 479 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 248 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 446 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 307 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 375 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 155 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 442 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 489 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 834 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 549 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 441 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 360 0
591 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 572 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 77 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 461 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 248 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 180 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 146 0
594 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 646 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 169 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 382 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 172 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 351 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 159 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 345 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 214 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 417 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 175 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 322 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 163 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 361 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 146 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 376 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 210 0
602 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 1153 2021-08-19 16:24:06 4 Suvesti duomenys 0 0
603 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 515 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 349 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 142 0
605 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 385 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 431 0
606 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 341 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
607 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 295 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 304 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 320 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 336 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 288 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 358 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 264 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 326 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 264 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 245 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 307 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 293 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 266 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 331 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 281 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 379 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 204 0
623 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 50 0
624 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 632 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
625 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos, atliktos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 501 2021-08-25 13:29:43 0 Suvesti duomenys 0 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 661 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 412 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 513 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 472 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 379 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 370 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 928 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 831 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 136 0
634 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 397 2021-09-08 08:19:42 0 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 320 2021-09-08 08:20:47 0 Suvesti duomenys 0 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių paslaugų (ilgalaikio, transplantacijos ir reabilitacinio gydymo) Privalomasis sveikatos draudimas 301 2021-09-08 08:21:32 0 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 521 2021-09-08 08:22:22 0 Suvesti duomenys 0 0
638 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 296 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
639 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 848 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
640 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 310 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
641 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 720 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 70 0
642 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 562 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
643 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 512 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 677 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 444 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 479 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 555 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 666 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
649 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 714 2021-09-16 13:24:10 4 Suvesti duomenys 0 0
650 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 308 2021-09-16 13:30:08 4 Suvesti duomenys 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 293 2021-09-16 13:32:32 4 Suvesti duomenys 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 336 2021-09-16 13:35:05 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 346 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 293 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 402 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 549 2021-09-24 16:42:19 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 627 2021-09-24 16:59:20 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 331 2021-09-24 17:04:04 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 301 2021-09-24 17:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 579 2021-09-24 17:40:23 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 329 2021-09-24 17:46:31 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 363 2021-09-24 17:52:41 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 631 2021-09-24 17:57:01 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 781 2021-09-24 18:01:59 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 467 2021-09-24 18:10:35 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 334 2021-09-24 18:16:30 4 Suvesti duomenys 0 0
667 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 598 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 331 0
668 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 725 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 315 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 569 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 414 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 721 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 317 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 657 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 278 0
672 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 830 2021-09-28 14:33:04 0 Suvesti duomenys 0 0
673 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 318 2021-09-28 14:33:38 0 Suvesti duomenys 0 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 278 2021-09-28 14:34:20 0 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti stacionarinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 273 2021-09-28 14:34:37 0 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 315 2021-09-28 14:34:52 0 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 232 2021-09-28 14:35:30 0 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes Privalomasis sveikatos draudimas 551 2021-09-28 14:35:43 0 Suvesti duomenys 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal įregistravimo į DPSDR pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 392 2021-09-28 14:35:57 0 Suvesti duomenys 0 0
680 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 469 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 281 0
681 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 517 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 223 0
682 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 474 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 230 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 371 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 77 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 462 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 96 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 428 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 102 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 244 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 97 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 318 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 92 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 277 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 98 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 297 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 97 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 361 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 71 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 354 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 70 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 370 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 71 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 329 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 66 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 418 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 100 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 461 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 108 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 301 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 96 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 542 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 69 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 446 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 70 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 405 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 82 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 333 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 83 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 237 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 80 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1538 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 3046 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1310 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 2140 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1752 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 2711 0
705 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1203 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
706 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 623 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
707 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 815 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
708 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 3566 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 557 2021-10-07 10:52:47 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 492 2021-10-07 10:56:27 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 383 2021-10-07 11:03:58 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 400 2021-10-07 11:09:51 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 319 2021-10-07 11:28:02 4 Suvesti duomenys 0 0
714 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 487 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 824 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 313 2021-10-14 11:05:09 4 Suvesti duomenys 0 0
717 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 254 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
718 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 394 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1687 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 773 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 133 0
721 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 502 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 145 0
722 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 825 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 155 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 491 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 129 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 498 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 136 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1168 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 416 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 352 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 112 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 1052 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 165 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 709 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 260 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 820 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 166 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 785 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 226 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 802 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 93 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 527 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 94 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 411 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 40 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 635 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 103 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 365 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 60 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 758 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 83 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 1199 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 181 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 956 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 199 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 426 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 53 0
740 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 442 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 66 0
741 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 501 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
742 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 456 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
743 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 428 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 47 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 951 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 270 4
745 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 922 2021-10-27 17:16:44 4 Suvesti duomenys 0 0
746 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1103 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 1194 0
747 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 2136 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 319 0
748 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 2139 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
749 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 379 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
750 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 468 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 52 0
751 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 986 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
752 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 750 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
753 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 404 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 33 0
754 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 357 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
755 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 320 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
756 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 330 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 376 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 369 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
759 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 477 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 473 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
761 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 356 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 530 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 443 2021-11-23 14:14:20 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 496 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 393 2021-11-23 15:45:53 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės vertinimų rezultatai Kontrolė 365 2021-11-23 15:53:30 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Biudžeto politikos stebėsenos vertinimų rezultatai Kontrolė 998 2021-11-23 15:57:49 4 Suvesti duomenys 0