Publication date: 09/11/2023 10:28 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 624 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 519 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 586 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 517 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 797 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 460 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 925 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 628 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 620 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 518 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 870 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 663 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 679 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 2007 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1660 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 781 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1285 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 652 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 810 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 566 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 997 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1035 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 776 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 612 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 428 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 79 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 914 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 586 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 539 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 197 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1097 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 553 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 655 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 514 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 220 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 90 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 210 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 91 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 338 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 107 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 370 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 102 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 246 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 106 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 377 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 239 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 87 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 216 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 281 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 220 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 202 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 194 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 210 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 187 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 210 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 199 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 87 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 185 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 97 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 169 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 216 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 96 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 223 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 75 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 146 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 80 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 207 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 185 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 268 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 332 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 103 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 402 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 96 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 311 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 220 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 300 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 224 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 345 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 75 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 344 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 81 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 193 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 198 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 82 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 200 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 87 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 512 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 419 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 375 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 380 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 401 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 450 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 448 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 324 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 247 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 512 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 126 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 416 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 473 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 126 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 221 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 216 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 352 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 126 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 410 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 120 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 308 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 328 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 342 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 84 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 381 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 116 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 328 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 88 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 472 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 444 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 327 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 404 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 285 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 279 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 260 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 219 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 156 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 54 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 394 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 85 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 313 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 319 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 178 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 285 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 225 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 79 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 306 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 261 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 212 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 230 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 246 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 240 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 239 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 242 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 479 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 66 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 339 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 241 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 248 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 252 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 418 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 413 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 129 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 450 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 118 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 509 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 237 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 2246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 380 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 2184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 868 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1753 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 670 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 2286 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 692 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1755 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 665 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1350 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 141 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1355 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 190 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 722 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 318 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1600 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 415 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1320 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 159 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1298 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 134 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1345 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 124 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1286 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 122 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1335 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 123 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1322 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1289 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 110 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1338 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 116 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1373 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 124 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 361 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 94 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 407 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 103 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 482 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 372 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 332 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 304 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 291 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1579 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 600 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 263 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 51 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 314 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 309 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 256 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 274 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 290 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 277 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 63 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 186 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 419 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 85 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 373 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 89 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 346 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 256 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 297 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 257 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 278 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 83 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 300 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 310 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 73 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 296 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 41 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 328 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 70 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 355 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 391 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 80 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 229 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 290 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 70 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 457 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1135 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5436 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 645 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2730 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 968 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 143 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 875 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 141 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 539 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 322 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 868 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 3351 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 444 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 98 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 1066 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 158 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 544 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2796 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 678 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 122 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 729 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3622 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 991 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3569 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 559 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 100 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 404 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1117 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 228 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 964 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 152 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 555 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 452 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 377 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 105 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 401 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 537 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 97 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 624 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 115 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 521 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 732 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 112 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 352 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2473 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 748 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 176 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 615 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 131 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 572 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 306 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 422 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 1035 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 197 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 291 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 221 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 527 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 115 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 230 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 71 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 396 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 90 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 334 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 206 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 82 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 253 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 89 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 250 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 88 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 296 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 671 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 150 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 304 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 238 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 565 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 132 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 277 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 82 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 212 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 183 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 78 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 280 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 77 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 267 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 85 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 345 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 121 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 843 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2756 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 590 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2908 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 730 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3584 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 619 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2237 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 580 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2222 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 616 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2243 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 589 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1281 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 885 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1999 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 535 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 199 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 560 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2269 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 427 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1394 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 397 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1401 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 744 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2624 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 597 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2295 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 398 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2257 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 779 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1723 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 508 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2243 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 617 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2257 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 419 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1785 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 388 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1825 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 505 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2220 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 1096 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2460 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 705 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2196 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 582 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 223 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 364 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2205 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 304 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2194 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 410 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2091 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 340 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2236 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 422 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2244 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 637 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2228 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2322 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3224 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 2007 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3417 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1354 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 373 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1516 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 496 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 813 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 356 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 619 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 269 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 559 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 269 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 699 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 288 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 754 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 319 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 795 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 315 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 763 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 340 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 788 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 407 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 710 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 287 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2281 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3032 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1655 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3006 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2790 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3522 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1426 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2707 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1424 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2656 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1424 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2731 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1445 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2679 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 624 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 331 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1482 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 397 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1554 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2647 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 17289 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 26192 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1789 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2670 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1518 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1798 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 648 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 294 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1555 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 906 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 882 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 477 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 1060 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 606 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1138 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 660 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 924 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 672 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1174 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 732 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 892 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 732 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 806 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 668 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 874 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 549 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 921 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 583 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 517 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 625 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 557 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 647 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 666 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 487 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 444 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 586 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 556 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 640 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 481 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 446 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 190 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 65 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 174 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 63 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 453 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 474 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 553 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 670 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 598 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 613 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 777 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 583 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 505 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 503 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 622 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 506 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 539 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 508 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 445 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 512 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 419 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 494 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 560 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 507 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 599 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 458 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 438 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 486 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 748 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 705 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 253 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 462 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 589 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 494 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 389 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 475 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 509 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 471 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 1009 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 164 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 597 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 175 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 670 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 92 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 499 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 91 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 288 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 59 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 333 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 66 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 351 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 60 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 864 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 132 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 640 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 205 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 873 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 395 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 306 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 826 2020-06-10 10:40:52 4 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 708 2020-06-10 10:40:53 0 Suvesti duomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 279 2020-06-10 10:40:53 0 Suvesti duomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 610 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 595 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 376 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 674 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 368 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1162 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 386 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 545 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1238 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1600 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 803 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 489 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 1095 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 551 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 1063 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 335 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė miškų tarnyba Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškai 112 2020-06-10 10:41:15 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1756 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 300 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 316 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
350 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 668 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
351 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 376 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 487 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 267 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 616 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
355 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 569 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
356 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 761 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 241 0
357 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 667 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1972 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 445 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 237 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 153 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 223 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 213 2020-06-10 10:41:35 4 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 309 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
364 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 231 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1317 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 57 0
366 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 83 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
367 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 601 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 19 0
368 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 426 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 222 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 313 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 628 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 253 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinė būklė Miškai 113 2020-06-10 10:41:49 4 Suvesti duomenys 0 0
374 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 400 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 593 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
376 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 446 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 435 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
378 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 578 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
379 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 426 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 527 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 322 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 290 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 304 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
384 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 219 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 551 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
386 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 98 2020-06-10 10:42:03 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 320 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 305 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
389 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 650 2020-06-10 10:42:12 0 Suvesti duomenys 0 0
390 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 451 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
391 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 431 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 54 0
392 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 2013 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 869 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 651 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 45 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 343 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 291 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
397 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 71 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
398 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1243 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 55 0
399 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 413 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
400 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 705 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
401 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 307 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
402 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 748 2020-06-10 10:42:37 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1384 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 1080 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1456 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 890 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 755 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 652 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 87 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 855 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 880 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 1044 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 891 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 494 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 239 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 459 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 173 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 518 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 79 0
412 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 706 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 88 0
413 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1798 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 3135 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1565 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 193 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 852 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 77 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 857 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 138 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 859 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 214 0
418 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 1090 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 123 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1151 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 634 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 595 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 569 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 744 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 615 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 801 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 510 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
427 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 417 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 510 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 1029 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1182 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1693 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1271 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 734 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 938 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 464 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 467 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 21 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 597 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 331 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 579 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 736 2020-12-17 15:48:57 4 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 818 2020-12-18 16:43:05 4 Suvesti duomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 583 2021-01-22 14:00:23 0 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1776 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1415 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 552 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 98 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 823 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 521 2021-02-24 22:21:18 4 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 666 2021-02-24 22:46:20 4 Suvesti duomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 620 2021-03-05 08:25:37 0 Suvesti duomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 385 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų detali mėnesinė statistika Teisėsauga ir teisėtvarka 576 2021-03-08 15:27:34 4 Suvesti duomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir pažeidėjai Teisėsauga ir teisėtvarka 755 2021-03-08 15:28:27 4 Suvesti duomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 597 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 677 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 571 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 397 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, jų pavaldumas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 386 2021-03-08 15:30:37 4 Suvesti duomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nestatutinių valstybės tarnautojų pareigybių statistika Valstybės valdymas, viešasis administravimas 578 2021-03-08 15:30:58 4 Suvesti duomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aktualūs darbo skelbimai viešajame sektoriuje Laisvos darbo vietos 645 2021-03-08 15:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 1073 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 72 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 1011 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 60 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 1033 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 81 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 612 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 409 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 665 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 888 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 770 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 701 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 949 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 471 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 49 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 343 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 41 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 807 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 808 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 609 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 487 0
475 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 984 2021-03-17 11:34:36 0 Suvesti duomenys 0 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 507 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 76 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 531 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 56 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 475 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 81 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 536 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 88 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 896 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 81 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 534 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 15 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 523 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 28 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 3501 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 2362 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 469 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 84 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 437 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 75 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 697 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 121 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 407 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 68 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 483 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 57 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1249 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 88 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 581 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 20 0
491 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 455 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 113 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 962 2021-03-24 12:18:48 4 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 909 2021-03-24 12:28:31 4 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 791 2021-03-24 12:35:34 4 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 728 2021-03-24 12:42:09 4 Suvesti duomenys 0 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 711 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 157 0
497 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 537 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 127 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 699 2021-03-24 17:02:38 4 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 712 2021-03-24 17:15:12 4 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 908 2021-03-24 17:18:17 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 618 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 537 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 964 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
504 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1408 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 986 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 148 0
506 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 441 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 59 0
507 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 374 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 53 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 555 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 72 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 391 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 340 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 400 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 597 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 256 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 659 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 541 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 598 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 400 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 516 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 595 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 376 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 615 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1388 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 545 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 122 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 425 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 368 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 465 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 456 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 861 2021-04-19 17:02:44 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 839 2021-04-19 17:06:00 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 1064 2021-04-19 17:09:27 3 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1191 2021-04-19 17:12:08 3 Suvesti duomenys 310 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 854 2021-04-19 17:14:23 3 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 888 2021-04-19 17:16:42 3 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 794 2021-04-19 17:19:14 3 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 787 2021-04-19 17:21:30 3 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 751 2021-04-19 17:24:12 3 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 856 2021-04-19 17:27:13 3 Suvesti duomenys 224 0
538 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 609 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 414 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 295 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 305 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 295 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 446 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 1133 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 430 0
545 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 1032 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 160 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 524 2021-05-26 15:29:14 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 820 2021-05-26 15:29:32 0 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1204 2021-05-26 15:29:44 0 Suvesti duomenys 0 0
549 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 748 2021-05-26 15:30:17 0 Suvesti duomenys 0 0
550 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 434 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 286 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 109 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 291 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 59 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 276 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 59 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 419 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 200 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 430 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 115 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 343 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 150 0
557 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 477 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
558 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 546 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 361 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 53 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 401 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 363 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 583 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 465 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 503 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 384 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 1063 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 374 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 315 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
569 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 342 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 253 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 502 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 229 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 269 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 243 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
575 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 554 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 167 0
576 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 297 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
577 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 200 2021-06-29 06:44:52 3 Suvesti duomenys 15 0
578 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 776 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
579 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 559 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
580 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 504 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 507 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 1011 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 498 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
584 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 512 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 48 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 435 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 597 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 892 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 1014 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 449 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 246 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 419 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 307 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 366 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 154 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 426 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 487 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 810 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 542 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 421 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 358 0
593 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 544 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 71 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 441 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 247 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 165 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 145 0
596 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 602 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 165 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 369 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 172 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 340 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 158 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 335 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 213 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 406 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 175 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 311 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 162 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 339 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 144 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 363 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 210 0
604 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 1089 2021-08-19 16:24:06 4 Suvesti duomenys 0 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 482 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 339 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 142 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 370 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 430 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 326 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 284 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 292 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 304 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 317 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 274 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 334 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 254 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 313 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 249 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 234 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 288 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 273 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 254 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 317 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 269 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 358 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 204 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 50 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 600 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos, atliktos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 473 2021-08-25 13:29:43 0 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 610 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 389 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 490 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 440 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 349 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 343 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 884 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 803 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 136 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 370 2021-09-08 08:19:42 0 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 300 2021-09-08 08:20:47 0 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių paslaugų (ilgalaikio, transplantacijos ir reabilitacinio gydymo) Privalomasis sveikatos draudimas 267 2021-09-08 08:21:32 0 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 501 2021-09-08 08:22:22 0 Suvesti duomenys 0 0
640 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 279 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 811 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
642 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 292 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
643 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 690 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 69 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 541 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 492 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 645 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 416 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 455 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 538 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 643 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 680 2021-09-16 13:24:10 4 Suvesti duomenys 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 298 2021-09-16 13:30:08 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 280 2021-09-16 13:32:32 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 317 2021-09-16 13:35:05 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 311 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 260 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 372 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 513 2021-09-24 16:42:19 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 586 2021-09-24 16:59:20 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 314 2021-09-24 17:04:04 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 293 2021-09-24 17:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 552 2021-09-24 17:40:23 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 309 2021-09-24 17:46:31 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 349 2021-09-24 17:52:41 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 591 2021-09-24 17:57:01 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 743 2021-09-24 18:01:59 4 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 447 2021-09-24 18:10:35 4 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 319 2021-09-24 18:16:30 4 Suvesti duomenys 0 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 532 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 310 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 650 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 284 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 492 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 387 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 637 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 298 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 589 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 261 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 780 2021-09-28 14:33:04 0 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 300 2021-09-28 14:33:38 0 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 267 2021-09-28 14:34:20 0 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti stacionarinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 236 2021-09-28 14:34:37 0 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 296 2021-09-28 14:34:52 0 Suvesti duomenys 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 216 2021-09-28 14:35:30 0 Suvesti duomenys 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes Privalomasis sveikatos draudimas 515 2021-09-28 14:35:43 0 Suvesti duomenys 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal įregistravimo į DPSDR pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 361 2021-09-28 14:35:57 0 Suvesti duomenys 0 0
682 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 401 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 263 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 458 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 208 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 423 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 211 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 312 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 67 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 435 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 86 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 395 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 92 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 222 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 88 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 271 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 84 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 246 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 87 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 275 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 89 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 327 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 64 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 315 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 61 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 341 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 60 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 298 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 56 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 360 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 89 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 416 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 98 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 292 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 87 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 477 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 59 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 409 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 61 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 336 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 71 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 314 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 75 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 220 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 73 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1399 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 2900 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1212 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 2044 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1579 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 2586 0
707 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1157 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
708 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 581 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 786 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 3373 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 519 2021-10-07 10:52:47 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 474 2021-10-07 10:56:27 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 361 2021-10-07 11:03:58 4 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 382 2021-10-07 11:09:51 4 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 306 2021-10-07 11:28:02 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 455 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 779 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 301 2021-10-14 11:05:09 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 238 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
720 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 373 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1606 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 746 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 130 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 477 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 141 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 798 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 148 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 454 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 124 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 477 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 132 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1136 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 412 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 336 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 110 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 1005 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 164 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 668 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 258 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 785 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 159 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 740 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 223 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 775 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 90 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 499 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 86 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 391 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 38 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 594 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 96 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 348 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 59 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 719 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 79 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 1147 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 173 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 923 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 193 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 406 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 52 0
742 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 424 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 65 0
743 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 477 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 434 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 410 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 47 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 894 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 245 4
747 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 874 2021-10-27 17:16:44 4 Suvesti duomenys 0 0
748 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1020 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 1108 0
749 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1980 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 292 0
750 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 2037 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
751 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 352 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
752 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 431 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 51 0
753 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 958 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 706 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
755 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 378 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 31 0
756 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 316 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 291 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 308 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 351 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 344 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
761 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 452 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 454 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
763 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 337 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 510 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 404 2021-11-23 14:14:20 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 470 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 370 2021-11-23 15:45:53 4 Suvesti duomenys 0