Publication date: 08/28/2023 10:33 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 610 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 509 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 582 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 514 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 790 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 459 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 906 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 618 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 610 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 514 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 849 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 650 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 660 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1997 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1642 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 771 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1256 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 641 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 802 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 561 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 978 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1015 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 757 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 601 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 421 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 78 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 901 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 584 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 526 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 193 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1090 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 552 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 652 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 513 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 218 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 208 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 89 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 333 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 106 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 364 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 101 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 85 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 242 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 105 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 225 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 94 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 372 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 88 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 228 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 64 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 211 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 227 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 61 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 230 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 77 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 276 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 219 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 198 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 190 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 208 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 186 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 136 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 190 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 85 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 226 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 181 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 166 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 222 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 152 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 144 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 79 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 182 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 265 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 325 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 101 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 394 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 95 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 302 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 218 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 298 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 222 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 339 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 333 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 297 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 189 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 175 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 196 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 81 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 198 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 507 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 413 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 370 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 376 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 398 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 449 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 442 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 323 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 242 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 504 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 411 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 118 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 463 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 124 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 213 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 348 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 125 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 403 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 305 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 117 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 336 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 374 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 115 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 468 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 443 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 324 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 92 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 401 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 120 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 281 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 84 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 276 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 258 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 214 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 151 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 53 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 387 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 310 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 312 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 278 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 221 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 254 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 63 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 209 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 60 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 242 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 237 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 231 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 240 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 472 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 65 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 328 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 72 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 236 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 245 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 247 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 77 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 410 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 406 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 127 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 444 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 115 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 504 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 236 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 2225 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 375 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 2170 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 863 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1738 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 665 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 2266 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 687 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1741 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 660 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1341 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 136 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1346 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 185 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 712 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 312 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1589 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 410 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1308 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 154 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1289 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 128 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 121 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1273 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1325 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 120 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1314 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 110 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 107 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1327 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1367 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 123 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 353 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 93 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 403 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 102 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 477 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 224 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 368 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 328 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 292 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 285 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1571 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 599 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 258 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 50 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 309 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 66 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 299 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 250 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 270 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 281 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 184 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 411 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 365 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 88 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 337 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 250 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 272 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 286 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 61 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 254 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 269 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 82 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 64 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 305 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 291 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 40 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 325 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 351 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 389 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 79 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 226 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 282 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 448 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1129 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5340 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 635 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2660 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 952 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 142 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 860 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 139 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 528 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 321 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 850 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 3283 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 433 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 96 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 1053 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 156 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 537 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2725 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 667 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 712 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3554 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 977 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3500 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 548 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 98 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 400 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1107 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 226 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 947 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 150 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 545 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 440 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 370 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 391 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 528 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 615 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 113 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 514 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 721 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 348 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2404 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 736 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 174 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 610 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 129 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 562 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 302 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 417 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 94 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 1029 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 195 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 289 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 217 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 517 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 114 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 227 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 394 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 330 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 202 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 247 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 246 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 294 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 118 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 661 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 297 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 232 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 559 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 130 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 270 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 209 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 180 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 276 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 263 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 336 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 831 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2723 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 582 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2856 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 713 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3524 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 610 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2193 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 571 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2180 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 606 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2201 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 582 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1274 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 863 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1971 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 518 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 196 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 532 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2225 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 421 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1380 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 393 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1387 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 737 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2581 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 591 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2249 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 390 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2213 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 763 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1690 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 501 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2200 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 603 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2213 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 389 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1745 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1796 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 491 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2176 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 1082 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2418 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 692 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2152 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 571 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 219 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 355 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2184 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 301 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2152 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 402 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2051 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 334 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2192 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 404 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2200 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 631 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2205 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2262 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3086 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1938 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3301 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1343 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 373 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1496 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 477 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 803 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 346 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 611 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 259 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 551 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 257 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 686 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 279 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 739 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 310 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 771 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 307 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 750 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 329 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 771 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 393 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 700 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 276 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2218 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2929 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1604 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2898 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2713 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3391 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1369 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2596 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1371 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2547 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1366 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2623 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1394 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2572 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 614 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 326 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1445 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 389 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1498 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2542 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 15966 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 24771 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1772 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2608 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1476 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 1751 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 634 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 288 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1526 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 894 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 854 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 471 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 1043 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 603 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1113 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 647 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 905 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 659 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1159 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 720 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 877 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 719 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 790 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 656 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 863 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 544 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 905 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 572 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 502 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 610 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 533 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 628 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 653 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 466 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 422 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 571 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 542 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 629 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 469 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 433 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 188 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 64 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 62 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 446 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 470 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 537 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 658 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 580 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 601 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 762 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 579 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 484 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 493 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 604 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 496 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 519 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 498 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 438 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 506 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 410 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 490 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 553 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 505 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 587 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 457 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 426 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 482 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 725 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 694 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 247 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 458 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 578 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 493 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 382 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 474 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 502 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 469 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 995 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 161 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 586 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 171 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 658 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 89 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 496 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 90 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 286 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 57 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 330 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 64 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 342 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 59 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 848 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 131 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 626 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 203 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 845 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 390 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 282 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 803 2020-06-10 10:40:52 4 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 691 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 274 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 602 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 581 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 365 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 657 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 360 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1142 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 380 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 530 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1200 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1553 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 796 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 468 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 1061 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 537 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 1039 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 330 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė miškų tarnyba Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškai 93 2020-06-10 10:41:15 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1728 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 295 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 310 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
350 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 647 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
351 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 365 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 463 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 262 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 607 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
355 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 549 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
356 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 757 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 237 0
357 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 641 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1880 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 429 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 229 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 151 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 220 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 183 2020-06-10 10:41:35 4 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 301 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
364 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 220 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1302 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 56 0
366 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 70 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
367 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 592 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 15 0
368 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 407 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 216 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 302 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 610 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 241 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinė būklė Miškai 103 2020-06-10 10:41:49 4 Suvesti duomenys 0 0
374 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 380 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 588 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
376 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 436 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 426 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
378 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 559 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
379 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 419 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 520 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 313 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 280 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 296 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
384 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 214 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 539 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
386 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 92 2020-06-10 10:42:03 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 310 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 294 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
389 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 629 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
390 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 439 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
391 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 418 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 52 0
392 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1994 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 845 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 632 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 37 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 331 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 282 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
397 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 67 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
398 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1233 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 52 0
399 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 404 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
400 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 696 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
401 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 301 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
402 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 733 2020-06-10 10:42:37 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1374 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 1042 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1438 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 874 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 740 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 643 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 86 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 818 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 866 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 1017 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 875 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 486 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 234 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 450 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 167 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 505 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 78 0
412 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 696 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 87 0
413 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1785 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 3044 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1515 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 188 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 841 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 75 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 843 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 136 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 843 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 211 0
418 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 1068 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 120 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1137 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 620 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 587 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 557 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 732 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 601 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 784 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 500 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
427 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 404 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 497 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 1015 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1172 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1673 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1249 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 718 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 930 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 453 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 456 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 20 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 582 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 324 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 571 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 695 2020-12-17 15:48:57 4 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 803 2020-12-18 16:43:05 4 Suvesti duomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 571 2021-01-22 14:00:23 0 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1722 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1391 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 542 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 90 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 811 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 501 2021-02-24 22:21:18 4 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 642 2021-02-24 22:46:20 4 Suvesti duomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 601 2021-03-05 08:25:37 0 Suvesti duomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 375 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų detali mėnesinė statistika Teisėsauga ir teisėtvarka 554 2021-03-08 15:27:34 4 Suvesti duomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir pažeidėjai Teisėsauga ir teisėtvarka 737 2021-03-08 15:28:27 4 Suvesti duomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 580 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 669 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 559 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 384 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, jų pavaldumas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 376 2021-03-08 15:30:37 4 Suvesti duomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nestatutinių valstybės tarnautojų pareigybių statistika Valstybės valdymas, viešasis administravimas 560 2021-03-08 15:30:58 4 Suvesti duomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aktualūs darbo skelbimai viešajame sektoriuje Laisvos darbo vietos 591 2021-03-08 15:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 1054 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 69 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 1000 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 59 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 1019 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 78 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 602 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 401 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 655 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 879 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 757 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 687 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 933 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 462 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 46 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 336 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 38 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 798 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 773 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 596 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 441 0
475 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 964 2021-03-17 11:34:36 0 Suvesti duomenys 0 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 495 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 74 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 516 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 55 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 468 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 80 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 525 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 86 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 869 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 80 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 520 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 12 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 512 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 23 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 3207 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 2074 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 457 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 81 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 428 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 73 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 690 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 119 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 398 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 66 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 475 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 56 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1231 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 86 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 573 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 17 0
491 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 446 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 109 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 948 2021-03-24 12:18:48 4 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 902 2021-03-24 12:28:31 4 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 778 2021-03-24 12:35:34 4 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 712 2021-03-24 12:42:09 4 Suvesti duomenys 0 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 701 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 156 0
497 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 528 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 126 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 691 2021-03-24 17:02:38 4 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 701 2021-03-24 17:15:12 4 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 893 2021-03-24 17:18:17 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 607 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 531 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 943 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
504 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1380 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 965 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 142 0
506 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 435 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 56 0
507 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 369 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 52 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 549 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 69 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 383 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 333 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 393 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 561 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 252 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 651 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 531 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 587 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 393 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 510 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 586 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 373 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 598 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1371 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 519 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 119 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 416 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 362 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 461 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 437 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 845 2021-04-19 17:02:44 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 824 2021-04-19 17:06:00 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 1053 2021-04-19 17:09:27 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1172 2021-04-19 17:12:08 4 Suvesti duomenys 306 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 828 2021-04-19 17:14:23 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 869 2021-04-19 17:16:42 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 782 2021-04-19 17:19:14 4 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 774 2021-04-19 17:21:30 4 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 740 2021-04-19 17:24:12 4 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 839 2021-04-19 17:27:13 4 Suvesti duomenys 220 0
538 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 600 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 403 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 288 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 303 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 288 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 435 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 1110 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 419 0
545 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 1018 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 155 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 520 2021-05-26 15:29:14 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 809 2021-05-26 15:29:32 0 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1166 2021-05-26 15:29:44 0 Suvesti duomenys 0 0
549 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 734 2021-05-26 15:30:17 0 Suvesti duomenys 0 0
550 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 424 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 281 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 106 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 282 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 57 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 274 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 58 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 412 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 196 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 414 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 112 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 337 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 145 0
557 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 471 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
558 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 536 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 351 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 52 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 397 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 357 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 572 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 460 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 495 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 373 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 1028 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 364 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 311 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
569 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 331 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 246 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 488 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 224 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 263 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 237 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
575 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 545 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 163 0
576 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 290 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
577 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 183 2021-06-29 06:44:52 3 Suvesti duomenys 14 0
578 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 765 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
579 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 539 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
580 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 478 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 489 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 993 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 489 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
584 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 506 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 47 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 431 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 587 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 884 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 1009 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 441 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 242 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 415 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 303 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 360 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 150 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 420 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 477 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 806 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 537 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 412 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 352 0
593 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 535 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 68 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 434 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 241 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 158 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 135 0
596 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 586 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 163 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 356 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 168 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 335 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 154 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 332 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 209 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 401 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 171 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 309 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 158 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 328 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 139 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 357 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 205 0
604 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 1038 2021-08-19 16:24:06 4 Suvesti duomenys 0 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 447 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 336 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 138 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 362 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 425 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 317 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 277 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 287 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 299 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 310 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 269 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 324 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 249 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 309 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 244 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 230 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 275 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 267 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 250 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 313 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 260 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 352 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 199 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 45 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 586 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos, atliktos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 460 2021-08-25 13:29:43 0 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 594 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 380 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 469 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 424 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 333 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 335 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 864 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 791 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 135 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 357 2021-09-08 08:19:42 0 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 293 2021-09-08 08:20:47 0 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių paslaugų (ilgalaikio, transplantacijos ir reabilitacinio gydymo) Privalomasis sveikatos draudimas 257 2021-09-08 08:21:32 0 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 498 2021-09-08 08:22:22 0 Suvesti duomenys 0 0
640 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 265 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 800 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
642 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 284 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
643 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 680 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 66 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 533 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 488 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 625 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 408 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 448 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 532 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 635 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 674 2021-09-16 13:24:10 4 Suvesti duomenys 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 288 2021-09-16 13:30:08 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 274 2021-09-16 13:32:32 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 309 2021-09-16 13:35:05 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 299 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 246 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 357 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 476 2021-09-24 16:42:19 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 548 2021-09-24 16:59:20 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 309 2021-09-24 17:04:04 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 285 2021-09-24 17:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 540 2021-09-24 17:40:23 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 305 2021-09-24 17:46:31 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 345 2021-09-24 17:52:41 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 555 2021-09-24 17:57:01 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 731 2021-09-24 18:01:59 4 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 445 2021-09-24 18:10:35 4 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 314 2021-09-24 18:16:30 4 Suvesti duomenys 0 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 513 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 288 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 622 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 263 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 483 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 368 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 607 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 279 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 565 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 247 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 750 2021-09-28 14:33:04 0 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 296 2021-09-28 14:33:38 0 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 263 2021-09-28 14:34:20 0 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti stacionarinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 225 2021-09-28 14:34:37 0 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 290 2021-09-28 14:34:52 0 Suvesti duomenys 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 211 2021-09-28 14:35:30 0 Suvesti duomenys 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes Privalomasis sveikatos draudimas 491 2021-09-28 14:35:43 0 Suvesti duomenys 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal įregistravimo į DPSDR pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 347 2021-09-28 14:35:57 0 Suvesti duomenys 0 0
682 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 378 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 249 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 434 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 190 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 413 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 199 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 298 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 58 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 429 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 79 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 385 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 85 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 215 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 80 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 258 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 77 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 233 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 80 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 268 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 82 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 318 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 53 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 308 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 51 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 336 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 52 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 293 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 46 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 338 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 81 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 408 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 89 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 289 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 80 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 456 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 51 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 395 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 53 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 320 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 64 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 309 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 69 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 218 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 65 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1269 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 2690 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1119 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 1893 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1452 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 2402 0
707 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1144 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
708 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 563 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 768 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 3300 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 510 2021-10-07 10:52:47 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 460 2021-10-07 10:56:27 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 346 2021-10-07 11:03:58 4 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 367 2021-10-07 11:09:51 4 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 300 2021-10-07 11:28:02 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 444 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 754 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 296 2021-10-14 11:05:09 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 228 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
720 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 365 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1574 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 734 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 126 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 471 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 139 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 787 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 145 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 446 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 122 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 469 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 130 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1123 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 408 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 330 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 107 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 988 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 159 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 652 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 253 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 774 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 157 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 720 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 218 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 765 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 89 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 491 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 86 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 382 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 38 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 587 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 96 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 345 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 59 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 707 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 78 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 1136 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 172 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 916 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 193 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 398 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 50 0
742 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 408 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 63 0
743 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 473 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 429 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 405 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 41 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 878 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 231 4
747 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 835 2021-10-27 17:16:44 4 Suvesti duomenys 0 0
748 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 996 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 1075 0
749 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1909 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 279 0
750 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1996 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
751 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 342 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
752 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 410 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 50 0
753 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 945 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 693 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
755 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 363 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 25 0
756 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 302 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 282 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 298 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 342 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 336 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
761 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 444 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 449 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
763 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 332 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 505 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 395 2021-11-23 14:14:20 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 461 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 362 2021-11-23 15:45:53 4 Suvesti duomenys 0