Publication date: 08/07/2023 9:39 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 589 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 498 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 564 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 510 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 768 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 457 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 879 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 607 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 584 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 501 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 814 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 637 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 630 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1985 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1606 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 756 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1220 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 629 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 780 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 561 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 947 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 989 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 731 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 592 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 406 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 78 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 881 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 584 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 515 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 189 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1077 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 552 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 643 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 510 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 210 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 199 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 319 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 106 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 352 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 101 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 204 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 234 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 104 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 93 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 364 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 203 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 217 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 77 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 269 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 209 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 191 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 181 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 199 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 177 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 196 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 130 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 180 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 80 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 217 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 161 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 204 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 146 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 173 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 254 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 312 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 99 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 382 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 286 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 281 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 219 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 327 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 74 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 320 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 285 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 178 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 191 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 166 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 188 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 189 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 500 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 404 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 361 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 366 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 390 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 447 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 425 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 320 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 232 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 494 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 401 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 116 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 454 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 205 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 206 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 338 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 393 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 117 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 298 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 318 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 114 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 322 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 362 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 315 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 459 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 441 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 315 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 89 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 388 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 118 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 265 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 84 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 265 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 249 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 199 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 145 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 374 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 82 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 303 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 167 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 261 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 213 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 76 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 292 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 246 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 202 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 232 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 222 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 229 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 461 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 316 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 237 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 75 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 401 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 395 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 125 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 432 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 489 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 235 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 2170 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 358 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 2150 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 860 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1717 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 665 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 2231 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 686 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1727 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 660 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 135 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1332 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 185 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 699 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 312 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1575 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 408 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 153 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 128 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1316 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 121 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1262 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1314 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 120 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1299 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 110 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1267 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 107 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1315 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1355 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 122 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 337 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 93 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 393 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 102 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 464 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 352 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 282 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1545 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 597 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 246 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 299 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 288 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 240 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 71 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 259 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 271 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 267 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 174 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 396 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 353 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 88 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 326 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 259 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 259 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 82 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 292 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 281 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 73 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 164 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 336 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 379 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 218 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 273 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 434 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1117 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5305 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 609 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2648 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 926 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 140 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 839 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 139 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 517 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 320 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 838 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 3270 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 421 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 96 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 1026 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 154 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 523 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2720 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 650 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 694 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3523 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 951 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3483 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 536 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 97 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 384 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1091 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 226 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 930 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 147 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 527 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 426 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 357 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 377 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 512 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 606 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 503 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 705 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 340 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2395 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 718 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 173 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 594 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 127 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 553 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 293 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 408 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 93 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 1007 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 195 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 279 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 203 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 503 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 114 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 69 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 383 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 318 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 191 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 236 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 235 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 286 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 118 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 639 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 286 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 222 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 541 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 129 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 258 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 201 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 172 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 265 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 256 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 315 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 798 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2668 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 557 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2803 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 687 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3460 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 598 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2144 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 554 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2133 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 586 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2145 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 570 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1270 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 842 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1957 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 503 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 191 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 492 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2193 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 407 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1362 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 380 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1365 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 724 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2536 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 577 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2203 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2170 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 744 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1653 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 487 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2154 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 589 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2169 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 358 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1708 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 355 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1751 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 473 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2134 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 1064 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2373 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 670 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2109 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 551 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 214 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 345 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2177 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 293 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2138 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 388 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2028 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 323 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2167 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 391 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2179 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 609 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2184 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2224 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3026 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1905 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3211 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1312 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 371 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1460 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 462 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 785 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 344 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 590 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 535 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 257 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 664 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 279 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 713 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 306 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 748 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 303 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 731 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 327 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 750 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 386 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 686 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 273 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2194 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2921 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1579 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2869 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2643 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3376 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1342 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2577 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1352 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2532 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1338 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2610 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1348 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2524 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 598 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 320 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1370 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 380 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1478 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2494 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 14977 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 23595 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1697 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2510 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1455 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1736 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 610 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 274 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1489 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 869 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 830 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 470 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 1015 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 590 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1080 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 627 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 861 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 635 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1125 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 644 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 851 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 684 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 770 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 646 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 846 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 542 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 887 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 561 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 486 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 593 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 514 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 597 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 636 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 451 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 408 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 550 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 523 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 608 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 454 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 411 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 180 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 63 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 160 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 60 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 433 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 469 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 510 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 644 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 558 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 589 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 736 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 579 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 446 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 484 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 575 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 489 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 498 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 490 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 420 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 503 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 400 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 487 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 535 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 504 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 562 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 455 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 413 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 480 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 699 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 681 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 240 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 456 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 563 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 492 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 370 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 474 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 485 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 467 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 972 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 156 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 573 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 169 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 641 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 89 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 480 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 89 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 274 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 55 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 319 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 62 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 330 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 56 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 829 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 131 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 612 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 201 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 811 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 377 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 252 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 779 2020-06-10 10:40:52 4 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 671 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 263 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 586 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 564 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 348 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 620 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 347 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1125 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 355 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 505 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1176 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1530 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 774 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 450 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 1009 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 522 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 1008 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 313 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė miškų tarnyba Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškai 68 2020-06-10 10:41:15 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1667 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 281 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 298 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
350 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 618 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
351 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 350 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 415 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 250 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 594 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
355 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 528 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
356 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 744 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 231 0
357 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 601 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1782 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 413 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 216 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 138 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 209 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 135 2020-06-10 10:41:35 4 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 286 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
364 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 205 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1271 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 53 0
366 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 63 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
367 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 568 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 15 0
368 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 392 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 206 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 288 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 585 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 228 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinė būklė Miškai 79 2020-06-10 10:41:49 4 Suvesti duomenys 0 0
374 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 357 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 576 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
376 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 424 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 403 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
378 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 542 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
379 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 402 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 509 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 297 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 270 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 274 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
384 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 201 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 518 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
386 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 77 2020-06-10 10:42:03 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 295 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 280 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
389 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 603 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
390 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 423 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
391 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 400 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 51 0
392 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1958 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 793 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 600 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 37 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 311 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 272 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
397 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 47 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
398 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1211 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 51 0
399 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 385 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
400 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 675 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
401 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 287 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
402 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 704 2020-06-10 10:42:37 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1354 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 998 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1405 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 848 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 713 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 628 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 86 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 798 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 843 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 999 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 848 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 471 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 227 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 433 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 156 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 491 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 76 0
412 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 675 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 81 0
413 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1715 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2971 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1440 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 183 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 807 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 74 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 822 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 136 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 812 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 202 0
418 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 1034 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 119 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1120 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 592 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 570 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 535 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 717 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 580 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 760 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 488 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
427 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 386 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 488 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 994 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1157 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1620 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1219 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 700 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 906 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 440 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 440 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 19 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 569 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 313 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 559 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 645 2020-12-17 15:48:57 4 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 782 2020-12-18 16:43:05 4 Suvesti duomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 530 2021-01-22 14:00:23 0 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1654 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1350 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 521 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 86 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 787 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 468 2021-02-24 22:21:18 4 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 611 2021-02-24 22:46:20 4 Suvesti duomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 577 2021-03-05 08:25:37 0 Suvesti duomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 361 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų detali mėnesinė statistika Teisėsauga ir teisėtvarka 516 2021-03-08 15:27:34 4 Suvesti duomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir pažeidėjai Teisėsauga ir teisėtvarka 696 2021-03-08 15:28:27 4 Suvesti duomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 558 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 651 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 537 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 370 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, jų pavaldumas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 347 2021-03-08 15:30:37 4 Suvesti duomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nestatutinių valstybės tarnautojų pareigybių statistika Valstybės valdymas, viešasis administravimas 530 2021-03-08 15:30:58 4 Suvesti duomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aktualūs darbo skelbimai viešajame sektoriuje Laisvos darbo vietos 485 2021-03-08 15:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
460 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 1030 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 68 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 976 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 59 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 999 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 78 0
463 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 586 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 388 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 633 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 862 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 728 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 654 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 912 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 447 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 44 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 323 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 37 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 769 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 721 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 586 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 405 0
475 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 928 2021-03-17 11:34:36 0 Suvesti duomenys 0 0
476 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 475 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 73 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 485 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 52 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 454 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 79 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 508 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 86 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 844 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 76 0
481 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 502 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 12 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 494 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 19 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 2915 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 1798 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 440 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 79 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 411 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 73 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 673 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 119 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 381 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 64 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 457 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 55 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1204 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 85 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 556 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 17 0
491 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 431 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 107 0
492 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 928 2021-03-24 12:18:48 4 Suvesti duomenys 0 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 878 2021-03-24 12:28:31 4 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 760 2021-03-24 12:35:34 4 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 694 2021-03-24 12:42:09 4 Suvesti duomenys 0 0
496 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 685 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 155 0
497 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 508 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 126 0
498 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 675 2021-03-24 17:02:38 4 Suvesti duomenys 0 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 684 2021-03-24 17:15:12 4 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 870 2021-03-24 17:18:17 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 591 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 515 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
503 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 903 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
504 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1334 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
505 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 944 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 134 0
506 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 425 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 56 0
507 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 356 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 51 0
508 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 535 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 64 0
509 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 370 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 308 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 379 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 504 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 243 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
514 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 630 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 513 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 553 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 373 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 489 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 559 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 354 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 586 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1341 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 500 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 113 0
524 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 404 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 349 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 449 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 424 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 826 2021-04-19 17:02:44 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 806 2021-04-19 17:06:00 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 1029 2021-04-19 17:09:27 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1135 2021-04-19 17:12:08 4 Suvesti duomenys 299 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 796 2021-04-19 17:14:23 4 Suvesti duomenys 0 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 843 2021-04-19 17:16:42 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 763 2021-04-19 17:19:14 4 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 749 2021-04-19 17:21:30 4 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 722 2021-04-19 17:24:12 4 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 811 2021-04-19 17:27:13 4 Suvesti duomenys 214 0
538 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 576 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
539 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 388 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 273 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 292 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 269 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 422 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 1059 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 382 0
545 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 1001 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 153 0
546 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 494 2021-05-26 15:29:14 0 Suvesti duomenys 0 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 783 2021-05-26 15:29:32 0 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1123 2021-05-26 15:29:44 0 Suvesti duomenys 0 0
549 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 683 2021-05-26 15:30:17 0 Suvesti duomenys 0 0
550 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 411 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
551 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 272 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 103 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 272 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 54 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 261 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 54 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 397 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 193 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 396 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 109 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 327 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 136 0
557 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 457 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
558 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 514 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
559 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 337 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 49 0
560 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 382 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 346 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 557 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 443 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 477 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 349 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
566 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 976 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 350 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 300 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
569 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 321 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
570 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 232 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 468 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 204 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 252 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 222 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
575 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 526 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 154 0
576 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 280 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
577 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 153 2021-06-29 06:44:52 3 Suvesti duomenys 13 0
578 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 744 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
579 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 517 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
580 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 454 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 468 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 975 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 476 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
584 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 494 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 46 0
585 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 424 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 571 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 868 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 1002 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 425 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 240 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 401 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 293 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 349 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 145 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 408 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 465 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 794 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 531 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 399 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 346 0
593 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 512 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 64 0
594 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 424 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 234 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 146 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 126 0
596 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 563 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 161 0
597 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 349 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 165 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 329 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 147 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 321 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 202 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 389 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 171 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 302 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 158 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 311 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 136 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 344 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 199 0
604 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 990 2021-08-19 16:24:06 4 Suvesti duomenys 0 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 425 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
606 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 324 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 134 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 352 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 420 0
608 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 301 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 264 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 275 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 286 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 293 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 257 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 304 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 238 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 282 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 234 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 219 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 262 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 255 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 239 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 299 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 249 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 338 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 198 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 45 0
626 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 563 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
627 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos, atliktos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 440 2021-08-25 13:29:43 0 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 574 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 362 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 453 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 407 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 309 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 317 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 842 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 771 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 133 0
636 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 341 2021-09-08 08:19:42 0 Suvesti duomenys 0 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 282 2021-09-08 08:20:47 0 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių paslaugų (ilgalaikio, transplantacijos ir reabilitacinio gydymo) Privalomasis sveikatos draudimas 243 2021-09-08 08:21:32 0 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 470 2021-09-08 08:22:22 0 Suvesti duomenys 0 0
640 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 250 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
641 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 779 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
642 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 265 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
643 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 664 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 63 0
644 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 515 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 470 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 595 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 387 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 429 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 510 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 615 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
651 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 661 2021-09-16 13:24:10 4 Suvesti duomenys 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 280 2021-09-16 13:30:08 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 265 2021-09-16 13:32:32 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 300 2021-09-16 13:35:05 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 279 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 227 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 334 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 457 2021-09-24 16:42:19 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 524 2021-09-24 16:59:20 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 300 2021-09-24 17:04:04 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 272 2021-09-24 17:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 522 2021-09-24 17:40:23 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 291 2021-09-24 17:46:31 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 333 2021-09-24 17:52:41 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 522 2021-09-24 17:57:01 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 702 2021-09-24 18:01:59 4 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 432 2021-09-24 18:10:35 4 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 302 2021-09-24 18:16:30 4 Suvesti duomenys 0 0
669 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 462 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 237 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 562 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 217 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 454 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 318 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 549 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 239 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 509 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 219 0
674 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 723 2021-09-28 14:33:04 0 Suvesti duomenys 0 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 278 2021-09-28 14:33:38 0 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 251 2021-09-28 14:34:20 0 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti stacionarinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 205 2021-09-28 14:34:37 0 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 279 2021-09-28 14:34:52 0 Suvesti duomenys 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 204 2021-09-28 14:35:30 0 Suvesti duomenys 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes Privalomasis sveikatos draudimas 469 2021-09-28 14:35:43 0 Suvesti duomenys 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal įregistravimo į DPSDR pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 329 2021-09-28 14:35:57 0 Suvesti duomenys 0 0
682 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 344 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 218 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 407 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 159 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 388 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 165 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 279 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 47 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 404 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 67 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 355 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 69 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 197 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 67 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 236 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 66 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 206 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 67 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 243 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 70 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 297 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 44 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 288 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 41 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 305 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 39 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 268 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 33 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 307 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 68 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 380 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 78 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 273 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 66 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 433 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 42 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 356 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 44 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 298 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 49 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 291 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 58 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 197 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 54 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1251 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 2538 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1109 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 1829 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1433 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 2367 0
707 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1127 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
708 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 547 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 746 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 3216 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 495 2021-10-07 10:52:47 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 444 2021-10-07 10:56:27 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 334 2021-10-07 11:03:58 4 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 357 2021-10-07 11:09:51 4 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 289 2021-10-07 11:28:02 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 424 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
717 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 735 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 285 2021-10-14 11:05:09 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 218 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
720 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 351 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
721 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1538 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 717 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 120 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 457 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 137 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 763 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 144 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 429 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 117 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 453 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 126 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1099 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 404 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 317 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 104 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 945 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 156 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 631 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 250 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 753 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 154 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 686 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 216 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 743 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 86 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 474 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 84 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 369 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 35 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 564 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 94 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 335 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 56 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 691 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 74 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 1095 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 167 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 895 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 191 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 385 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 50 0
742 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 397 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 60 0
743 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 459 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 411 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 393 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 38 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 866 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 225 4
747 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 806 2021-10-27 17:16:44 4 Suvesti duomenys 0 0
748 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 949 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 1033 0
749 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1792 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 266 0
750 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1947 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
751 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 328 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
752 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 380 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 48 0
753 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 906 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
754 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 670 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
755 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 346 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 25 0
756 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 279 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
757 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 266 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
758 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 284 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 328 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 321 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
761 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 436 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
762 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 436 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
763 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 318 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 492 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 366 2021-11-23 14:14:20 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 444 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Europos Sąjungos investicijų audito rezultatai Kontrolė 353 2021-11-23 15:45:53 4 Suvesti duomenys 0